Tomáš Pfeiffer: Začínají se odehrávat systémové změny

1075

Filosof, léčitel, biotronik a pokračovatel díla Josefa Zezulky (1912 – 1992) Tomáš Pfeiffer v rozhovoru s šéfredaktorem časopisu Ve hvězdách Romanem Zahrádkou konstatuje, že se nacházíme v jednom z uzlových bodů, který předznamenává další etapu vývoje a v němž se pokaždé odehrávají systémové změny. Lidé v takové chvíli hledají podle něj staré jistoty a zároveň prosazují nové filosofie. Léčitel hovoří také o svých nových aktivitách. Více už vám prozradí následující rozhovor.

Kontakt:
https://www.dub.cz/
https://biovid.cz

Video: VE HVĚZDÁCH TV
Zdroj: https://www.youtube.com/…HTV

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk