Tom Borl: Vynášení soudů

147
Foto: Pixabay.com

Napsal jsem několik článků na tomto profilu o tom, co se děje. Je třeba říci, že spoustu lidí nejen v naší České republice, ale také v celém světě žijí buď v naprosté chudobě anebo pracují za minimální mzdy a skutečně mnoho lidí žije od výplaty k výplatě. Projel jsem kousek světa a mnoho lidí nemá přístup k vodě a k základním věcem a potravinám pro život.

U nás se furt říká, jak se máme dobře, ale je také potřeba říci, kolik lidí se tak nemá a jak jsou nastavená pravidla.

Chtěl bych říci, že v dnešní době kdy jsme vyzýváni k solidárnosti kvůli Covidu 19, bych očekával právě ty, kteří několik let přijímaji nadstandardní platy jako politici atd., aby i oni přispěli do rozpočtu České republiky, a to vzdáním se svých výjimečných platů pro blaho společnosti alespoň na nějakou dobu.

Je také pravdou, že zde u nás v Česku je mnoho lidí, kteří si tuto solidárnost uvědomují. Nejen u nás ale, také ve světě. Zároveň blaho společnosti je solidárnost, a to je právě v tom, že ti co pravidla vydávají, je také podporují právě tím, že také dokáží slevit ze svých nároků.

Je třeba vnímat, že mír, láska, pravda funguje právě ve společenství lidí, kde je toto blaho každého jednotlivce. I ten nejposlednější má právo na příležitost a zároveň nacházet pochopení, kde se lidé nacházejí a proč se tam třeba dostali atd.

Jde tu o všechny a né jen o jedince a aby společnost mohla vytvářet ty správné hodnoty lásky pro nás a pro ty další, musí zde docházet k propojování všech. Tim vzniká společnost, která nestojí na parazitování, ale vzniká na důvěře, lásce a vzájemném pochopení a harmonické symbióze atd.

Je třeba vnímat, že láska je více než peníze a sounáležitost společnosti je více než HDP. Jsme lidské bytosti na cestě na krásné Zemi a tato Země může být skutečným rájem. Je však třeba nacházet společnou řeč i v těch tématech, v kterých spolu nesouhlasíme, ale můžeme zde nacházet rozměr komunikace a utvářet společenství a společnost, která se domluví a najde ty opěrné společné body, které půjdou cestou empatie, lásky a důvěry.

Ten kdo má již málo, nemůže už o moc slevit. Mnoho lidí říká, že žijeme v jakémsi blahobytu, který je nám předhazován jako nekontrovatelný konzum, ale je třeba říci, že ten nekontrolovatelný konzum je právě vyráběn těmi, kteří ho mají a parazitují na těch, kterým je předhazováno, že se mají dobře. Znovu píši – ne všichni. Zde již velká světla také svítí.

Vnímám, že peníze ovládly svět a že se štěpí a rozevírají velké nůžky. Svět zapomněl ve svém shonu za materiálností na skutečnou lásku a že láska je nejdůležitější cesta. Nesoudím zde v žádném případě bohatství, pokud člověk intenzivně pracuje, dostává odměnu, ale je třeba říci, jak jsou nastavována pravidla a jak velký vykořisťuje ty malé, aby zisk byl ještě větší.

Jak jsem již psal změny se dějí. Vnímám, že tato doba může přinést pro mnohé lidi ještě větší chudobu, ale zároveň vnímám, že bychom se mohli skutečně přiblížit k nové cestě rozvoje a tedy nového druhu ekonomiky kterou bych tak nově nenazýval. Vnímám, že zde může vzniknout hlubší solidarita, skutečné neplýtvání a zároveň hluboká sounáležitost společnosti.

Samozřejmě k tomu je však potřeba velké vůle lidstva a všech kruhů společnosti. Nevyvyšovat se nad nikým a nesnižovat nikoho. Vnímám, že jsme na jedné velké lodi a že můžeme spojit sílu a krásu srdce a navzájem si pomáhat a přejít tak do nových časů lidské společnosti.

V lásce Tom

Autor: Tom Borl
Zdroj: https://www.facebook.com/…orl

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk