Thovt: Zvířata a utrpení jejich duší, jako lidstvo se musíme zamyslet

161

Promlouvá milující přítel. To, o čem chci nyní mluvit, je pro každou bytost žijící mimo vaši úroveň bytí, snad ta nejděsivější možná realita. Hrůzy, které se odehrávají na planetě Terra, ani nelze popsat slovy – je to ten nejhorší osud, jaký si duše může vůbec vybrat. Jak vnímá lidská rasa realitu zvířat žijících na její domovské planetě? Vylučujete je ze svých řad. Myslíte v kategoriích a jste přesvědčeni, že sami máte větší právo na existenci. O, lidé, tato realita se od dob temnot a zapomnění neustále prohlubuje. Lidská rasa si pro sebe nárokuje nadvládu nad planetou Terra, přičemž zvířecí rase nepřipouští žádná významnější práva. Povyšuje se nad ně a označuje je slovy „horší“ nebo „méněcenná“. Vaše přesvědčení spočívá jako obrovský temný stín na vaší úrovni bytí. Nevíte snad, odkud tyto zvířecí duše pocházejí?

Můžete se sami sobě s upřímným srdcem podívat do očí a říct, že každé zvíře má stejné právo na pozornost, lásku a respekt, jak si to nárokuje pro sebe lidská rasa? Natolik jste propadli svému egu, že se vůči těmto duším vymezujete a vnímáte je coby méněcenné. Víte vůbec, jak ubližujete sobě i jim svým bezmyšlenkovitým chováním? Nevěnujete jim téměř žádnou pozornost, nedbáte ani na jejich životní prostor, ani nerespektujete jejich nejrůznější druhy, v nichž se chtějí zakoušet na vaší domovské planetě. Zvířecí duše je láskyplná a jedinečná myšlenka Prvotního zdroje. Nedělá žádné rozdíly mezi jednotlivými druhy duší, vždyť i zvířata mají vyšší Já a každá skupina z nich má svého průvodce. Jejich úrovně jsou ovšem rozděleny jinak, než je tomu u zkušenostních rovin lidských duší.

Duše zvířete se může libovolněkrát inkarnovat do hrubohmotného světa. Jejím úkolem je upomínat lidskou rasu na to, že jsme všichni bez výjimky sjednoceni se Zdrojem, Pratvůrcem, či matkou-otcem Božstvím. Všichni bez rozdílu pocházíme z tvůrčí myšlenky Zdroje. Vy si však svým nemilosrdným chováním způsobujete velikou škodu, jelikož tím doslova zabíjíte lásku ve svém srdci. Vaše víra či přesvědčení, že můžete jíst maso svých přátel, jsou prosty jakéhokoliv světla a hlavně lásky. Vymezujete se a činíte tak i ve vašich božích Stáncích. Dennodenně pořádáte jatka a zabíjíte obrovské množství bytostí, skrze něž se chce Zdroj také realizovat a sbírat na Zemi zkušenosti. Modlíte se k bohu, jemuž každé náboženství dalo svoji podobu, a prosíte ho o pomoc a ochranu.

V příštím okamžiku však připravíte o život duši, jež pochází ze stejné myšlenky jako vy! Lidé, probuďte se! Tropíte hrůzy – a utrpení zde inkarnovaných zvířat nelze slovy ani popsat! Kdybyste vnímali jejich křik, jak jej slyšíme my všichni, kdo sídlíme mimo vaši úroveň bytí, ztuhla by vám krev v žilách! Jenže vy před tím zavíráte oči, zacpáváte si uši a omezujete své vědomí na pohodlné a hezky formulované výmluvy, že zvířatům nijak neubližujete. Neustále děláte mezi sebou a jimi rozdíly! O své domácí mazlíčky se láskyplně staráte, ale pokud jde o ostatní zvířecí duše, odvracíte se. Rádi se díváte stranou a uzavíráte svého ducha. Pokud se vám zdá, že se vás to osobně netýká, jste skuteční mistři v potlačování. Věříte, že za utrpení těchto zvířat nejste zodpovědní. Vždyť přece pouze konzumujete jejich maso a užíváte léky vyrobené z jejich bolesti. Své domy čistíte prostředky, které byly testovány na jejich utrýzněných tělech, a používáte kosmetické přípravky, při jejichž výrobě umírali živí tvorové.

Proto vám ve skutečnosti na kráse nepřidají. Je v nich negativní energie smrti a utrpení. Už chápete, co za tím vším je? Nebo nad tím chcete zase jenom mávnout rukou? Dotkla se má slova vašeho srdce a cítíte se ve stavu, abyste osvobodili tyto duše z jejich utrpení? Omezujete svou lásku na ty druhy zvířat, které jsou vám sympatické, nebo lépe řečeno, které vás věrně a poslušně doprovázejí, jako například kočka či pes. Děláte mezi živými tvory rozdíly a vymezujete je – to vám jde skvěle. I bytosti lidské rasy dennodenně dělíte na lepší a horší. Udělali jste z toho úplnou soutěž! Proč neustále někoho hodnotíte, odsuzujete nebo zraňujete? Sami si tím působíte velkou škodu. Energie smrti nespočtů utýraných zvířecích duší vás jednou dohoní a připoutá vás k této úrovni bytí. To je zákon, jemuž nemůžete uniknout. Dokud tuto pravdu nerozpoznáte, nebudete se moci z této úrovně vykoupit.

Probuďte se a nehledejte další a další výmluvy, abyste se tomuto kroku vyhnuli. Zavíráte si tak dveře k vyšším sférám bytí. Dokud budete pohrdat nějakou částí úrovně Zdroje, zneužívat ji, ničit, odsuzovat, mučit či vylučovat, nemůžete zvýšit své vibrace. Jenom vy jste schopni všechno změnit a naplnit svůj život světlem. Každá z těchto oblastí je propojena s ostatními – společně vytvářejí jeden celek. Nedělejte mezi ničím a nikým rozdíly, poněvadž vám to brání ve zrychlení vašich vibrací. Pochopte, co vám tu říkám! Nebo snad chcete neustále popírat pravdu a vymlouvat se? Máte možnost rozhodnout se, jakou cestou se vydáte. Pamatujte však, že je nutné začít myslet zcela jinak. Kolik z vás je o sobě přesvědčených, že žijete a konáte z lásky? A přitom neustále děláte rozdíly, hodnotíte a odsuzujete ostatní? Kolik z vás si myslí, že již nastoupilo duchovní cestu světla, a přesto se stále živí masem zvířat inkarnovaných na vaší úrovni bytí? Kolik z vás se může sobě podívat do očí a upřímně tvrdit, že skutečně kráčí za světlem? Není to snad jen vaše ego, které vám našeptává, že kráčíte po stezce světla, zatímco do vašeho vědomí světlo zatím ještě vskutku neproniklo? Když jíte maso a ostatní bytosti označujete jako lepší nebo horší, to vám vskutku nepomůže zrychlit vaše vibrace.

Utrpení a smrt vašich zvířecích přátel vás poutají k této úrovni bytí. Slyším, jak se vaše ego vzpouzí. Pro mnohé z vás bude velmi těžké rozpoznat v sobě pravdu, ba také ji přijmout. Kdo však v sobě cítí touhu po hormonech smrti a podle toho i koná, se od této roviny bytí neodpoutá. Nebude vám ani moc platné, jestliže maso zabitých zvířat před jeho zkonzumováním požehnáte svou energií. To je pouze mámení vašeho ega. Jídlo, jež je nositelem energie smrti, nelze naplnit světlem. Usilovat o to je zkrátka zbytečné – přijímáte do sebe smrt. Utrpení způsobené těmto tvorům se manifestuje ve vašich buňkách a zahaluje vás stínem. Tím se uvazujete na tuto úroveň bytí. Zvýšení tělesných vibrací docílíte však jen pravým a hlubokým poznáním. V žádném případě ne svým chováním, jímž podporujete a způsobujete smrt bezpočtu zvířat. Není důležité, zda prožila šťastný život na biofarmě, nebo někde jinde.

Nepomůžete si ani bio masem – i tehdy jsou tato zvířata zabíjena kvůli vaší touze. Není v tom žádný rozdíl. Smrt je smrt a neexistuje žádný lepší nebo horší způsob, kterým byste to mohli zdůvodnit. Všichni tvorové inkarnovaní na této planetě potřebují čas nutný pro jejich individuální proces sebeuvědomění. U zvířat to probíhá jinak než u lidí. Rovněž se inkarnovala na tuto úroveň bytí, aby zde sbírala zkušenosti a následně mohla postoupit do vyšších rovin. I mezi nimi jsou masožravci a vegetariáni. Stupeň jejich vědomí se však odráží ve zcela jiné rovině poznání a nelze jej srovnávat s poznáním nebo zkušenostmi lidské duše. Vyvarujte se tedy toho, abyste ve snaze odvést od sebe pozornost, porovnávali své skutky s chováním zvířat. Jsou to dvě zcela odlišné úrovně existence. Tyto vývojové stupně a úrovně poznání nelze srovnávat s lidskými. Nechci zde toto téma rozebírat do detailu, protože bychom se odchýlili od podstatného. Pro lidskou rasu není nyní prvořadé zkoumat vývojová stádia a procesy zvířecí duše.

Zaměřte se spíšesami na sebe a jednejte tak, aby vaše skutky podpořily růst vašich duševních kvalit. Chovejte se ke zvířatům s úctou a berte ohled na jejich životní prostor. Nemyslete si, že když se vaše světy střetnou a sdílíte společný životní prostor, jste tu vy, lidé, od toho, abyste je vytěsňovali. Pokuste se vidět jejich očima a najděte způsob, jak vedle sebe můžete existovat v harmonii. Dopřejte prostor i těm nejmenším živým tvorům a při stupujte k nim s náležitým respektem. Uzavřete s nimi a jejich světem mír, nezasahujte bezohledně do jejich života a neničte ho! Narůstá li nyní ve vás nepochopení, chtěl bych v této souvislosti zmínit jednu skupinu živočichů – jde o takzvané parazity, kteří napadají vaše tělo a obírají vás o krev. Nejsou to zvířecí duše. Žádnou duši nemají a jsou kompenzací vámi vytvořených negativních frekvencí zde na vaší úrovni bytí. Odráží vaše negativní postoje vůči zvířecím duším. Inu, jsou následkem příčiny, kterou jste nastolili vy.

Paraziti napadají vaši úroveň bytí, jelikož všechny vaše negativní emoce na směrované proti zvířatům vytvořily příčinu, čímž vznikla nerovnováha. Pokud by lidé okamžitě přestali zvířatům škodit a neprolévali jejich krev, všichni paraziti by ihned zmizeli. To vy jste příčinou jejich existence! Jen vaše postoje a chování jsou příčinou, proč jsou na této planetě. Jedno vždy přitahuje druhé – to je zákon vesmíru. Vy je vytváříte svým vědomím! Jsou skutečně vašimi výtvory; odrážejí nerovnováhu mezi člověkem a zvířetem na této úrovni bytí. Lidská rasa je ve svém honu za krví natolik zaslepená, že ji v těchto jatkách nezadrží ani zoufalé výkřiky nejrůznějších druhů zvířat. Důsledkem toho jsou nemoci, jež se přenášejí na lidskou rasu. Toto zoufalé volání zabíjených a trýzněných zvířat však vámi ani nepohne. Naopak, uchylujete se potom ještě k brutálnějším metodám.

Jak žijí na vaší úrovni bytí prasata, ovce, skot či drůbež? Co se děje s jejích masem například o vašich Vánocích, svátcích lásky a duchovnosti? Inu, jak si pak můžete myslet, že se jejich utrpení neprojeví též na nebo ve vašich tělech? Jejich utrpení se musí projevit; proviňujete se totiž na duchovně vysoce vyzrálé zvířecí rase! Vyvražďujete je způsobem, jehož brutalitu je nemožné vyjádřit slovy. Krmíte je masem jiných zvířat nebo masem jejich vlastního druhu, přestože jsou tato zvířata všechna vegetariány! Děláte z nich všežravce se stejnou samozřejmostí, s jakou sami sebe označujete za všežravce. Tato zvířata pak křičí a dožadují se vykoupení prostřednictvím nemocí aepidemií rozšířených po celé planetě. A vy namísto toho, abyste jejich srdce ryvné volání vyslechli a konečně procitli, reagujete ještě brutálnějším chováním. Zaživa jim vyřezáváte vnitřnosti a umlčujete je tím, že jim odstraníte jazyk. Kancům odřezáváte genitálie a ocasy. A to všechno bez jakéhokoliv umrtvení, neboť to vše stojí čas a peníze. Vykrmujete své zvířecí přátele a chováte se k nim jako k podřadnému dobytku. Držíte je ve velkochovech na minimální ploše. Jakmile si poraní končetiny, jednoduše je odříznete; a oni pak odevzdaně čekají na den porážky. Na jatka je převážíte přes více zemí hromadně ve velkých vozech, v nichž jsou namačkáni jeden přes druhého. Kdybyste jenom tušili, co všechno si během mnohahodinové cesty musí vytrpět! Chováte se k nim jako k neživému dobytku – jako by neměli duši, a nedopřejete jim během této strašné doby vodu ani potravu! Jakmile dosáhnou cíle, celé zesláblé je i dále týráte, načež je zaživa rozřežete a při plném vědomí jim vyjmete vnitřnosti! Pro vás jsou pouze produktem, dobytkem, který vám slouží jenom za potravu.

O, lidé, není snadné tlumočit vám tato slova. My všichni, kdo žijeme ve vyšších sférách bytí, cítíme, jak proudí bolest těchto zvířat skrze nás. Každou pozemskou sekundou slyšíme jejich srdce ryvný křik plný utrpení. Slyšíme jej, a nemůžeme se jedno duše odvrátit; vždyť všichni spolu tvoříme jednotu. Jsou naší součástí a my je nade všechno milujeme. A proto nezpůsobujete bolest jen jim. Jak se můžete modlit k personifikovanému bohu, když mu přitom způsobujete nesmírnou bolest? My, bytosti existující mimo vaši úroveň bytí, trpíme společně s nimi. Jejich duše zakoušejí neskutečné utrpení; a vy se, když volají o pomoc, obracíte zády! Vaše brutalita nezná hranic. Řada zvířat umírá už při transportu, ostatní vnímají blížící se konec a strach – a hormony smrti zaplavují jejich maso. Jak vám pak vůbec může chutnat? Jak je můžete takhle trápit a přitom se od toho všeho odvracet? Jak můžete bažit po mase svých přátel? O, lidé, kde zůstal váš soucit a láska k bližním? Jak můžete přeslechnout jejich nesnesitelný křik plný utrpení a bolesti? Pohlédněte do jejich nesmírně smutných očí a zeptejte se svého srdce, zda se na jejich mučení chce nadále podílet.

Nepotlačujte tuto skutečnost, vždyť jejich utrpení je vaše utrpení, jež se na vaší úrovni bytí projevuje jako nejrůznější nemoci. Všechny agrese a negativní emoce, které se mezi lidmi vyskytují, neláska k vašim dětem, k bližním, krveprolévání, to vše jsou důsledky vašich činů, které pácháte ze svobodné vůle. Mějte soucit s těmito smutnými a nesmírně trpícími tvory, kteří každodenně přicházejí hromadně o život v pokusných laboratořích a na jatkách! Zamysleli jste se někdy nad tím, jak každou vteřinu vašeho pozemského života vaši přátelé zakouší nevýslovnou bolest? A víte i to, že jim to způsobujete vy, lidé bez svědomí?

Všechno, co vám na vaší úrovni bytí poskytuje iluzorní blahobyt nebo pohodlí, je nejprve testováno na zvířatech. A vy před tím vším raději zavíráte oči. Neslyšíte jejich křik, poněvadž ho slyšet nechcete. Naslouchejte svému srdci! Utrpení nezmizí jenom tak – samo od sebe, protože vaše lhostejnost přitahuje jako bumerang další následky a oslabuje vaše tělo, negativně ovlivňuje vaše zdraví.

Nepřetržitě vytváříte příčiny pro vaše dilemata, starosti a bídu. Neustále hledáte mezi sebou či venku viníky – za války, agrese nebo lidskou brutalitu. Pátráte po vnějších příčinách, ale nevidíte za těmito důsledky pravdivou příčinu. Vraždění a toto utrpení zvířat leží na lidstvu jako temný stín. Tato energie zaplavuje vašeho ducha a buňky, jež vás svazují s touto úrovní bytí; následky hrůzných činů se k vám vracejí v nejrůznějších podobách. To vy jste z planety Terra udělali to, čím je dnes. To, jak bez respektu zacházíte se zvířaty, svými bližními a dětmi, se odráží i ve vaší realitě. Jak dlouho před tím ještě chcete zavírat oči? Jak dlouho si chcete situaci ještě přikrášlovat? Kam vás tento vnitřní postoj přivede? Kam se poděla vaše láska? Zvířata vnímáte jako obyčejný produkt, vykrmujete je, zneužíváte je a týráte je. Kdybychom chtěli popsat jejich utrpení do detailů, ani tisíc stran by nestačilo. Skotu většinou vyřezáváte zaživa vnitřní orgány a ještě při plném vědomí jej dělíte na dvě půlky. Křičí a pohled na jejich bolest je nepopsatelný.

Zvířata nezneužíváte jen coby svou potravu, ale i pro své zdraví a krásu. Léky, které jsou prosáknuté jejich utrpením, vám však zdraví nepřinesou. Na krátkou dobu sice pocítíte zlepšení, ale můžete si být jisti, že poté jedna nemoc vystřídá druhou. Bolest a utrpení zvířecích duší inkarnovaných na vaší úrovni bytí jako temný stín zahalily planetu Terra. O, lidé, jak moc jste se vzdálili od světla a jak hluboce spí vaše vědomí! Jak si jen můžete myslet, že vám toto maso prospívá? Jak se můžete podívat sami sobě do očí a nevšímat si této skutečnosti? Kolik bolesti ještě musí zvířata snést pod vaší nadvládou? Víte, jak srdce ryvně volají po vykoupení a jak moc touží po tom, abyste konečně procitli! Jejich křik se ozývá i do těch nejzazších míst vesmíru!

Tito úžasní tvorové dobrovolně, v nekonečné lásce k Prvotnímu zdroji, přistoupili na to, že budou lidské rase pomáhat během jejího procesu sebeuvědomění. Přejí si, abyste se konečně probrali a zbavili je jejich nesmírného utrpení. Pouze vy je můžete vysvobodit tím, že se podíváte pravdě do očí a rozpoznáte realitu. Kdybyste viděli, jak nesmírně živoří, a pocítili jejich bolest ve vašich srdcích, okamžitě byste procitli. Kdybyste si opravdu uvědomili, kolik utrpení jim během jejich pozemského života způsobujete, zamrazilo by vás. Strachem není poznamenána jen doba před porážkou; samotná smrt často probíhá velmi pomalu a brutálně. Jak vám pak může takové maso prospívat? Jak je možné, že ze smrti máte takový požitek? Lidé, kam se podělo vaše vědomí a kam se poděla vaše láska?

Nemůžete přebývat ve světle, dokud se budete vyvyšovat nad jiné bytosti a dokud nebudete s nimi zacházet jako se sobě rovnými. Zvířata – stejně jako vy – jsou obrazem tvůrčí myšlenky Zdroje přeměněnou v hmotu. Probuďte se konečně a zbavte je tohoto nesmírného utrpení, které kvůli vám musí snášet! Máte možnost volby – je pouze na vás, pro jakou realitu se rozhodnete a jakou cestu si zvolíte. Vězte však, že jen cesta uvědomění a lásky směřuje do vyšších sfér bytí. Jenom hluboké poznání a realizovaná moudrost mají za následek zvýšení vašich vibrací. Naslouchejte svému nitru, rozhodněte se moudře, neboť jen hluboké a žité poznání vás osvobodí z této úrovně a spolu s planetou Terra vás povznese do vyšších dimenzí.

Nastal čas zamyslet se nad okolnostmi vašeho života, a nechat se vést srdcem. Nikdo nemůže obejít cestu vnitřního, hlubokého poznání a uplatnění moudrostí, jež vám zde předávám. Toto je jediný možný způsob, jak se vymanit z této úrovně bytí a vystoupat do vyšších oktáv. Je to jediná cesta, jak reaktivovat vaši dokonalou a neporušenou dvanácti vláknovou DNA a vpustit do svých buněk božské světlo. Musíte přijít na to, že my všichni jsme jedno a nikdo bez výjimky není oddělen od úrovně Zdroje. Každá bytost jakékoliv rasy je milovanou součástí Pratvůrce, Prvotního zdroje, matky-otce Božství, z něhož vyšla. Pokud děláte rozdíly, vymezujete se vůči jiným a označujete vaše bližní za lepší nebo horší, nepoznali jste a nepřijali jste ve svém nitru tuto jednotu, odmítáte ji. Uvědomte si to a proměňte své hluboké poznání v realitu, kterou též žijete! Buďte příkladem pro ostatní, kdož po vás budou následovat. Nenechejte se přitom svézt z cesty a zůstaňte věrní svému vnitřnímu pocitu.

Hlubokým poznáním a prosazením nabité moudrosti se samovolně zvýší i vaše vibrace.

Ať má slova prodchnou vašeho ducha a probudí vaše vědomí, aby začalo vnímat jiné reality! Otevřete své srdce pravdě a změňte své chování i postoj ke světu! Ať božské světlo a jediná skutečná pravda Prvotního zdroje prolne vašeho ducha, a zasáhne vás svou čistou a láskyplnou energií! Ať skončí veškeré utrpení a na planetu Terra vstoupí opět světlo a láska! Otevřete se všeobsahující pravdě a lásce. Vše je jedno a vše je neoddělitelnou součástí vaší-vašeho matky-otce Božství, počátku veškerého bytí. Ať se světlo a láska vrátí na tuto nádhernou planetu a zůstanou zde na věky!

Ať se tak stane!

V hluboké lásce Thovt

Úryvek “ THOVT – PROJEKT LIDSTVO“

Zdroj: http://www.pomoc-lidem.cz/index.php/novinky-na-strance/171-skola-lecitele-novinky/1010-zvirata-a-utrpeni-jejich-dusi-jako-lidstvo-se-musime-zamyslet

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk