Test, který nám ukáže, co skrývá naše podvědomí

348
Foto: Pixabay.com

Jste unaveni shonem, rutinou a jednotvárností všedního dne? Rádi byste se trochu uvolnili, zasnili a třeba i dozvěděli, co skrývá vaše podvědomí? Nabízíme vám pětiminutovou hru, založenou na umění spřádat představy. Představte si poušť. Je obrovská. Tak obrovská, jak si jen dokážete představit. A na poušti je krychle.

Úkol 1

Prvním vaším úkolem je tuto krychli popsat. Čemu se podobá? Jak je veliká? Z čeho je udělaná? Kde se přesně nalézá? Žádné správné odpovědi neexistují, jen vaše vlastní myšlenky. Věnujte tomu chvíli, než budete pokračovat. Detaily jsou velmi důležité.

Úkol 2

Takže tedy jste v poušti, vidíte krychli a také vidíte, že je tam žebřík. Váš druhý úkol z celkových pěti spočívá v popisu toho žebříku. Z čeho je vyroben? Jak moc je dlouhý? Jaká je jeho poloha vůči krychli?

Úkol 3

Teď si představte, že na poušti je kůň. Třetí úkol: popsat koně. Nejdůležitější je: jak je od vás daleko, co dělá? Jakým směrem se pohybuje? Jak vypadá?

Úkol 4

Už jen chvilku, jsme skoro u cíle. Představte si, že v poušti, zrovna u vašich nohou, vidíte květy. Předposledním úkolem je pro vás jejich popis. Kolik jich je? Kde rostou? Jak vypadají? Kde se nalézají ve vztahu ke koni, krychli, žebříku a písku?

Úkol 5

Závěrečná otázka. V poušti, na které se nalézáte, je bouře. Popište ji. Jaký druh bouře to přesně je? Zvedá písek? Je blízko vás, nebo daleko? V jakém směru od vás je? Působí jakýmkoli způsobem na koně, květiny, krychli nebo žebřík?

Hrajete-li hru poctivě, pak odpovědi, které dostanete, vás rozveselí. Neberte to všechno zas moc vážně. Nicméně, varuji vás: další část vás rozhodně zbaví chuti zahrát si tuhle hru ještě někdy znovu. Pokud nejste připraveni zjistit, co že se to vlastně skrývá ve vašem podvědomí, zastavte se radši hned.

Tak co, jdete do toho? Zpátky už se jít nedá…

Pojďme si nejprve říci, co představují jednotlivé symboly:

1. Krychle je vaše ego

Velikost té krychle je vaše vlastní já: velká krychle znamená, že jste člověk dostatečně sebevědomý, schopný řídit své podnikání i být dobrým vedoucím. Je-li třeba pronést přípitek na nějaké oslavě, rádi předvedete své řečnické schopnosti.

Umístění krychle ve vztahu k zemi ukazuje, nakolik vážný je váš přístup k životu. Leží na písku? Jistě stojíte oběma nohama na zemi a jste realista. Visí na nebi? Nejspíš se snadno nadchnete, jste optimista vznášející se v oblacích.

Materiál, z něhož krychle je, ukazuje, nakolik jste otevření: průhledná krychle symbolizuje lidi otevřené a čestné. Je-li neprůhledná, nejspíš něco skrýváte nebo si nepřejete být objektem něčího posuzování. Svítí? Jste pozitivní a veselý člověk, dobrou náladu chcete předat všem okolo. Je ze žuly? Pravděpodobně se snažíte chránit vnějších negativních vlivů a usilujete o stabilitu ve vztazích s lidmi.

Je-li člověk požádán, aby popsal prázdnou, abstraktní věc – v tomto případě krychli – tíhne jeho představivost k projekci své vlastní identity do vztahu k oné věci, zde tedy ke krychli. V tom je ten trik. Je to příklad starý jako sám život, v daném případě je však ukázán z té nejzajímavější stránky, která je nám nejbližší a nejsrozumitelnější.

2. Žebřík jsou vaši přátelé

Vybavte si, v jaké poloze byl žebřík vůči krychli. Opíral se o ni, nebo ne? Pokud ano, jste si jisti, že vaši přátelé a vaši blízcí se na vás mohou vždycky spolehnout a počítat s vaší pomocí. Jestliže se žebřík krychle nedotýkal a ležel vedle na písku, znamená to, že své blízké málokdy prosíte o pomoc a sami ji také nenabízíte.Byl to spolehlivý žebřík, nebo už starý a vetchý? Vysoký, nebo krátký? Široký, nebo úzký? Když teď víte, co žebřík znamenal, můžete sami učinit závěry o sobě a svých přátelích a blízkých. Neberte to ale tak docela vážně a nebuďte zklamáni, pokud vám vaše fantazie nenamalovala „správný“ obrázek; nezapomeňte, že v našem testu je všechno relativní.

3. Kůň je váš partner

Vzhled koně může sdělit mnohé o tom, co si přejete vidět ve svém partnerovi. Někteří lidé vidí trpělivého, hnědého pracovního koníka, jiní krásného skvělého Pegase nebo jednorožce. Co o vašem partnerovi vypovídá kůň, kterého jste si představovali?

Třel se váš kůň hřívou o krychli? Nebo se chtěl schovat za jejím rohem? Máte nejspíš se svým vyvoleným srdečný vztah plný důvěry. Byl kůň daleko od krychle, nebo od ní odcházel? Nejspíš si partnerem nejste jisti nebo se vám zdá, že k vám není zcela upřímný.

4. Květiny jsou vaše děti

Množství květů ukazuje, jak moc dětí chcete mít nebo je alespoň vidět nablízku. Někteří lidé vidí jeden vadnoucí heřmánek, jiní zářivou kvetoucí zahradu, v níž je schována krychle i poušť (dejte pozor, aby vám děti nepřerostly přes hlavu).

Barva a stav květin ukazují na zdraví a rozkvět dětí. Rozložení květin, zejména pokud jde o krychli, vám může říci hodně zajímavého o vzájemném vztahu s vašimi dětmi. Jednou jsem tenhle test dělal se ženou, jejíž kůň květy požíral.

5. Bouře jsou vaše obavy

Bouře symbolizuje nebezpečí a vaše obavy o sebe a svůj život. Vypovídá o přítomném stavu člověka, o tom, jak ve svém životě vnímá možnost rizika. Někdo vidí bouři daleko na obzoru, jak se ztrácí z dohledu. Jiní se vidí uprostřed rozpoutané bouřlivé apokalypsy, kroupy velké jak tenisáky padají na krychli i ubohého koně. Takové lidi nejspíš tíží nahromaděné křivdy a duševní traumata, které jim brání normálně žít.

Nezapomeňte, že tento test je jen hra. Není to součást nějakého skutečného psychologického průzkumu. Přesto si myslím, že když si ho člověk projde, má nad čím přemýšlet.

Převzaté ze stránek http://www.pronaladu.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz