Taisha Tauma: Dvojpaprsek duše

706
Foto: Pixabay.com

Módní záležitostí v dnešní esoterice je hledat svůj dvojpaprsek, partnerskou duši atd. Názvů je více, než se dá vůbec vysledovat. Co to ale je dvojpaprsek? Je to naše druhá polovina. Naše druhé já (nepleť si to se stínovým já). Nemohu vám dát lepší důkaz jeho existence, než naši stálou snahu najít si toho pravého partnera, což se opakuje v pravidelných cyklech a ať už se snažíme jakkoliv, není naše potřeba uspokojena. Většinou. Zaměňujeme si totiž podvědomou tužbu po našem dvojpaprsku za tužbu po muži (ženě), což není vždy totéž.

Kde se vzal?

Kde se tedy vzal náš dvojpaprsek?

Představte si právě vzniklou duši jako světelnou kouli. Z principu Božství se právě oddělila jedna úžasná a nová duše. Bůh se zmaterializoval, aby mohl prožívat sám sebe. Aby mohl prožívat všechny své aspekty, rozdělí se tato primární duše na dvě části. Ty zůstávají po své další existence spojeny jakousi energetickou šňůrou, přes kterou se stále vnímají, vědí o sobě vzájemně a touží se znovu spojit. To je také hnacím motorem jejich snah toho dosáhnout.

Každá z těchto partnerských duší žije své vlastní inkarnace, na své vlastní ose. Obě mohou být zrozeny v tentýž okamžik, na téže planetě, ale nemusí. Často se stává, že se náš dvojpaprsek ještě nenarodil, nebo existuje na jiné úrovni než my. Stále o sobě, ale na úrovni duše víme. Z počátku našich inkarnací nedochází k tomu, abychom se setkali. Na to je moc brzy. K setkání začíná docházet až blízko ke konci naší karmické cesty. O tom si, ale povíme až za chvíli.

Důležité je, abychom pochopili, že náš dvojpaprsek v rámci svých karmických zkušeností mění pohlaví, místa zrození a samozřejmě situace, do kterých se rodí. Totéž platí i pro nás.

Teprve, když si obě tyto „poloviny“ jedné duše, tyto partnerské duše, či dvojpaprsky chcete-li, zpracují karmu, teprve tehdy je začne jejich vzájemná čistota přibližovat.

Můj dvojpaprsek

Jak už jsem řekla, mnozí hledáme svůj dvojpaprsek v partnerech. V mnoha ohledech je to marná snaha, pokud jsme ovšem oba nedostáhli jistého stádia vývoje (čistoty, přiblížení nirváně). Pokud se obě naše poloviny blíží vystoupení z kola karmy, pak se setkáváme skutečně na úrovni muže a ženy a to v jedné a tentýž inkarnaci. Jednoduše řečeno, v tomto životě potkáte super partnera- partnerku a bude to skutečně váš dvojpaprsek. Láska takto nalezených dvojpaprsků se nedá ani vzdáleně přirovnat k lásce mezi „normálním“ mužem a ženou. Intenzita, která přetrvává roky a přežívá všechna příkoří života, je neobyčejná a doslova nadlidská. Ti dva vědí, že to co prožívají je „něco víc“.

Postoupí-li tyty dvojpaprsky dále ve vývoji, spojí je kosmos ve vztahu např. babička – vnouče. Tedy v pokrevním svazku. Velmi zajímavým pak může být úkaz, když tyto duše zůstávají v neustálém kontaktu. Babička, která je dvoupaprskem vnoučeti, umírá a rodí se za dvacet let, svému vlastnímu vnoučeti, jako jeho dítě. U takového spojení lze říci, že oba již velmi, opravdu velmi brzy, možná v další inkarnaci, vystoupí úplně z kola karmy.

Mimo kolo karmy

Duše, které již znovu splynuly se svým dvojpaprkem v jedno, vystupují z kola karmy. To znamená, že si prožily všechny karmické úkoly, zpracovaly si důležitá témata a postupně dospěly k poznání, že jsou Bůh a jsou Jedno se vším. V tomto okamžiku mají na výběr. Splynout s Božstvím , nebo se navrátit na planetu Zemi, nyní již bez karmy, ovšem s úkolem pomáhat lidstvu na cestě vývoje. Takové bytosti tu mohou zastupovat Avatary (vtělení Bohů, kteří rozpouští karmu lidstvu), nebo být zrozeny bez lidského těla v podobě mistrů nanebevzatých apod. Paleta možností, zrození těchto paprsků, je široká.

Hvězdy si špatně stouply

V kosmu vládne chaos. Je důležitý. Bez chaosu by nemohla fungovat rovnováha. Tato vzájemná propojitost je fascinující. Co to pro nás však znamená?

Občas se stane, že se v daném zrození sejdou dvojpaprsky, ačkoliv se tak stát nemělo. V životě těchto dvou lidí to znamená doslova katastrofu a smršť. Jejich energie se chce spojit, ale situace, kterou má každý z nich, není tomu nakloněna. Je velmi těžké vysvětlit co se vlastně děje. Zažila jsem to už několikrát (za 15 let asi ve třech případech) a pokaždé jsem věděla, že těmto nešťastným duším není pomoci. Jsou většinou tak vyspělí, že nejsou ochotni, pro svou vzájemnou duchovní přitažlivost, rozbít své nynější rodiny a vztahy, které si zde vybudovali. Jsou odpovědní a soucitní, věrní – o to víc však trpí, když je jim jasné, že se svým dvoupaprskem nemohou být – i když by tak moc bytostně chtěli. Oba aktéři prožívají hlubokou duševní a někdy i fyzickou bolest, často se stěhují daleko od sebe a obávají se jakéhokoliv kontaktu. A co je nejprůkaznější prožitek a znamení, že šlo o dvojpaprsky – bytostně nenávidí boha. Z hloubi duše, a tak trochu právem, mu vyčítají, že je uvrhnul do takového pekla.

Když jsem dělala pro takový pár rozhovor s anděly, řekli, že je jim to moc líto, ale nemohou tuto chybu napravit. Nelze spojit dva dvojpaprsky, když ještě nejsou připraveny. S obrovskou lítostí však přislíbili, že v dalším životě bude tato újma oběma duším vynahrazena dvojnásob. (Otázka vlivu andělů v Bohu je predikamentem a tématem pro další článek) Co odpověděla klientka, asi nemusím opakovat. Andělé si tuto poznámku jistě nedali za rámeček.

Co je Bůh

Nenávist vůči Bohu, že způsobil toto, či tamto, je naprosto zbytečná a jediné co přináší, je zapadnutí do karmického kola hlouběji, jako když se člověk začne topit v bažině. Nenávist je jednou z nejhorších energií.

Stále v nás přetrvává křesťanská představa bezmocného muže přibitého na kříž, nebo pohádkový dědek na obláčku, který nám podle své momentální nálady (nejspíš ovlivněné senilitou) život buď likviduje, nebo vylepšuje. Tak to, ale není.

Bůh je kosmos, je to energie, která je ve všem a všude (tedy i v nás) a tato energie prostě je.

„Jsem, kterýž jsem.“

Nepřiklání se na stranu toho, kdo jí víc poklonkuje, ani nelikviduje toho, kdo nemá potřebu modloslužebnictví. Je to energie , je to tok, je to vlna, je to pohyb, je to chaos a harmonie (jin a jang), jsou to všechny kosmické procesy (erupce na slunci, pohyb pólů země, výbuchy sopek, změna tlaku a všechny fyzikální zákony). To, co formuje naše životy, je NAŠE SCHOPNOST v návaznosti na tuto energii s jejími projevy HARMONICKY REAGOVAT! To my jsme tím, kdo v daném dění může rovnováhu udržet, nebo naopak vyvolat chaos. Jednoduchý princip funguje tak, že když vyšleme negativní frekvenci (naštveme se, cítíme se jako oběť, úmyslně ublížíme ….) rozvíříme tím harmonii kosmu (Boha) a ta podle zákona „co vyšleš, to přitáhneš“ ovlivní náš budoucí život. Energie, kterou vysíláte nejen formuje morfologické pole lidstva, ale také změní energii vaší aury – a to přitahuje danou energii z téhož morfologického pole (kolektivní nevědomí). A protože na této planetě jsou v danou chvíli miliony lidí, kteří vytváří stejnou dyshamonii jako vy – slíznete to všichni z tohoto pole dle stále stejného zákona – přitažlivosti.

Pokud v kosmu došlo k chaosu, který způsobil, že se setkaly dva dvojpaprsky v nevhodný čas, nelze dělat nic jiného, než je upozornit na to, že i toto může být součástí zkoušky, zda jsou OPRAVDU připraveni přiblížit se vystoupení z karmického kola. Protože, ať už situaci změnilo cokoliv, je vždy na nás, na jaké jsme úrovni a jak zareagujeme –a co tím vytvoříme. Neměli bychom se vymlouvat , že za to může chyba v kosmu – otázka je : za co poneseme odpovědnost my!

Autor: Taisha Tauma
Převzato z: http://www.samanizmus.cz
Převzato: http://divine-love.quicksnake.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk