Sylvia Salow: 7 stádií životní transformace, které byste měli znát

436
Foto: Pixabay.com

Mnoho lidí prochází životní transformací, která je vede ze starého já založeného na egu a obavách, do nového světa, ve kterém žijí své životní poslání.

Každé z těchto stádií je různě dlouhé a intenzivní. Je to jako křest ohněm, který se zdá nás chce spálit, ale na konci nás učiní silnějšími.

Má transformace začala v roce 2011, kdy se můj život obrátil vzhůru nohama. Všechno, co mohlo jít špatně se pokazilo a já se brzy ocitla na velké životní křižovatce.

Procitla jsem z dlouhého spánku zapomnění a uvědomila jsem si, jak moc jsem žila ve lži. Mé staré já bylo plně ovládáno mými strachy. Nejvíce jsem se bála toho, že ztratím souhlas a lásku lidí, na kterých mi záleželo tím, že budu následovat své srdce.

Proto jsem roky žila život někoho jiného. Dělala jsem všechny věci tak, jak jsem si myslela, že je ode mě ostatní očekávali. A přitom jsem zcela nenápadně, ale velmi bolestivě ztrácela sama sebe.

Ráda bych vás provedla stádii transformace, protože vím, že vám pochopení toho, co se vám v životě odehrává může ulehčit tuto cestu.

V kterém z těchto stádií se nacházíte?

1. Volání o pomoc

V této první fázi si uvědomíme, že nám chybí něco cenného. Naše životy se zdají být bez hloubky a prázdné.

Toto je okamžik, kdy se začnete sebe ptát: Je tohle všechno pro co jsem se narodil(a)? Kdo jsem? Mohu nalézt štěstí?

Tím, že se začneme sebe ptát na tyto otázky, tak v sobě aktivujeme sílu, která nám přinese všechny naše odpovědi. Ale jinou formou než jsme očekávali.

2. Iniciace

Naše volání o pomoc bylo vyslyšeno. Pro každého znát iniciace začne jiným způsobem. Něco obrátí váš život zhůru nohama. Možná to příjde formou nemoci, lásky, ztráty práce, nehody. V každém případě svět tak, jak ho znáte právě končí.

Je to jako kdyby nás něco vytrhlo z dlouhého spánku. Poprvé se začneme probouzet a vidět svůj svět novýma očima. Uvědomíme si, že většina toho s čím se ztotožňujeme, je postavena na obavách a lžích.

Začneme si pomalu přiznávat, že jsme doposud lhali sami sobě o tom, kým jsme, a co doopravdy chceme. Od tohoto bodu zlomu nic nezůstane tak, jak jsme to kdysi znali.

3. Údolí vnitřních démonů

V této fázi začneme hledat ztracenou stabilitu. Něco cenného nám bylo odňato a my to jdeme hledat.

Musíme se obrátit do svého nitra a to bývá velmi bolestivé. Mnoho lidí se cítí zmateně, protože najednou nevědí, kým jsou, a kam jejich život dále spěje.

Narazíme na pomyslné dno a to emočně, mentálně, i duchovně. Naše negativní nastavení mysli, které je ovládáno strachy vychází nyní v plné intenzitě na povrch.

Tato fáze může trvat velmi dlouho a je tou nejbolestivější. Často máme pocit, že bolest je nesnesitelná. Celý náš svět se rozpadá.

Ale i přesto všechno ve svém srdci nacházíme slabou naději. Ten tichý hlas nám říká, že existuje lepší způsob života.

4. Nestálá naděje

Do čtvté fáze vstoupíme skrze odevzdání se síle, která je větší, než my sami. Musíme se vzdát myšlenky, že si můžeme sami pomoc, protože naše mysl je schopna vzít nás pouze tam, kde jsme doposud byli.

Když odevzdáme svá řešení a očekávání, tak nás vesmír a naše vyšší já může začít vést správným směrem.

Začneme cítit vrtkavou naději, že věci se mohou zlepšit. Naše nálada je jako na horské dráze – nahoru a dolu. Stáré a nové já jsou obě silné a bojují o pozornost.

Klíčovou otázkou je: Jaký svět si zvolíš? Bude to svět lásky nebo strachu?

5. Nové já

Udělali jsme volbu.

Pochopili jsme, že není cesty zpět a zvolili jsme si své nové já, které odráží to, kým v srdci víme, že jsme. Stále zažíváme negativní myšlenky, ale ty s námi nezůstávají tak dlouho jako předtím.

Začneme budovat svůj nový svět, s novými lidmi. V tomto stádiu je typické, že měníme práci, partnera a nacházíme lidi na té správné vlnové délce.

Možná ještě nesdílíme naše životní poslání s ostatními lidmi, ale našli jsme ho. Víme přesně, proč jsme se narodili, a co tady máme vyjádřit.

6. Rovnováha

Je čas odpočinku a nalezení stability v životě. Stejně tak, jako v našich myšlenkách a pocitech. Začneme žít naše životní poslání vědomě.

Vycházíme ze své ulity a budujeme všechno kolem svého poslání. Jsme mu nyní naplno oddáni.

Často se stává, že v této fázi zeslábne naše spojení s vyšším já, protože nedostáváme tolik vedení, jako předtím. Důvodem je, abychom si oddechli a načerpali síly.

7. Vnitřní síla

Poslední fáze je o vnesení více vědomí do našeho života. V tomto stádiu si uvědomíme náš dopad na ostatní lidi. Uvědomíme si dosah svých myšlenek a také to, že musíme stat pevně v své vnitřní síle.

Převezmeme plnou zodpovědnost sami za sebe a za naše činy a myšlenky. Ještě předtím, než něco vyslovíme, jasně vidíme, kam energie našich slov a záměrů směřuje.

Pomyslně se posadíme na trůn v našem králoství. Vládneme našemu světu a chápeme, že naše vnitřní síla pochází z naší duše (vyššího já), a že je nám dána záměrně – abychom vytvořili lepší svět sami pro sebe a ostatní.

Zdroj: http://www.SylviaSalow.com
http://www.facebook.com/sylviasalow

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk