Sri Chinmoy: Jak můžeme dosáhnout vnějšího míru?

72
Foto: Pixabay.com

Vnější svět potřebuje mír. Jak ale můžeme dosáhnout vnějšího míru? Můžeme ho dosáhnout tím, že se spřátelíme s celým světem? Ne. Můžeme mít mnoho přátel, dokonce pravých přátel, důvěrných přátel, avšak to neznamená, že ve vnějším světě budeme mít mír.

Ujišťuji vás, že i když se celý vnější svět stane ztělesněním přátelství a každý bude připraven nabídnout pomoc, ve vnějším světě nebude mír.

Vnější mír nastane, jedině když objevíme vnitřní mír. Tento vnitřní mír je něco, co už máme. Není to něco, co musíme vynalézt – je to něco, co musíme objevit.

Sri Chinmoy
Drahokamy štěstí

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk