Sri Chinmoy: Dokud se budeme pokoušet budovat mír silou a myslí, nešťastně selžeme

88
Foto: Dollarphotoclub.com

Náš svět, bohužel, ještě nespatřil tvář míru ani nepocítil srdce míru. Proč? Právě proto, že se snažíme míru dosáhnout jen pomocí jasu a lesku naší mysli. Dokud se budeme pokoušet budovat mír pouze silou a schopnostmi své mysli, nešťastně selžeme. Uspějeme pouze tehdy, když budeme využívat schopnost svého srdce.

Sri Chinmoy
Křídla radosti

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk