Sophie Bashford: Tok nového vedení

236
Foto: Dollarphotoclub.com

Jak se na zemi nacházíme na vrcholu Velkého Posunu v kvocientu Božského Ženského Světla, posledních několik dní (nebo dokonce týdnů) se mohlo zdát opravdu temných, intenzivních a neúnosných. Jak nyní přichází Posun ve Vysokých Ženských frekvencích, buďte otevření novým božským informacím a dokonce odhalením, které vám budou doručeny.
Náhlé nové vedení se může začít vlévat do vašeho vědomí. Můžete nečekaně obdržet osvícení ohledně tvořivého projektu, vztahu nebo další oblasti života, která se mařila po celé týdny, měsíce nebo dokonce roky.

Tento tok nového vedení bude s největší pravděpodobností zakořeněn ve vašem Božském Poslání. Určitě se bude vztahovat k jeho rozkvětu a tvoření.

Mnoho vláken které se dříve jevily oddělené jsou připraveny k utkání čalounění božského tvoření.

Věnujte pozornost vizím, snům, pocitům a nápadům, které k vám budou přicházet v nadcházejících dnech.

Mohou být opravdovým odhalením – světelnými momenty, ve kterých k vám přijde pravda, uvědomění, jasné vedení a vnitřní vědění o vašem posvátném účelu.

Vše co potřebujete vědět, vám bude odhaleno ve správný okamžik.

Nyní přichází období velmi vysoké čisté energie, ve které budete extra citliví pro zprávy Ducha.

Bohyně odemyká velmi posvátný poklad – truhlu nových spirituálních informací týkající se vašeho jedinečného osudu.

Věnujte velkou pozornost všem znamením – vnitřním i vnějším, které k vám přijdou.

Autor článku: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com
Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk