Soňa Sofi: Numeroskop květen a červen 2019

656
Foto: Pixabay.com

Numeroskop květen – měsíc citové hloubky, vůle a dynamičnosti

V květnu je čas na to, abychom se odpoutali od situací, které nás v předcházejících měsících svazovaly. Květnová energie nás nenechá v klidu sedět a může nás odměnit vysokým potenciálem u všeho, čemu položíme základ. Číslo pět je liché zemské číslo s dominantní mužskou energií. Využijte květnový přístup akční energie co nejlépe a efektivně. Energie čísla pět je dynamická, neposedná a aktivní. Budeme více pohybliví, vynalézavější, pružnější, pohotovější v myšlení i konání, také se může projevit naše obchodní zdatnost nebo můžeme rozvíjet naše jazykové vlohy. Rok 2019 v součtu 12/3 s měsícem květnem 5 se propojí v aktivní a bystrou energii čísla 8. Osmička je číslem karmy a rovnováhy. Dařit se bude podnikání a dobrý základ můžeme položit jakémukoliv projektu. Květnové období nás podpoří v odvaze a chytrosti, myšlení a konstruktivním jednání. Nebojte se hledat nové cesty, opusťte to, co vám už nic nenabízí. Buďte trpěliví a odvážní. Květen bude dobrou příležitostí k pochopení svých stínů a slabých stránek, jako jsou náchylnost k závislostem, nespolehlivost, sklon k přehánění, nečestnost, roztěkanost, nezodpovědnost, netolerantnost, neochota k závazkům, neposednost a nedůslednost.

První týden bude zapotřebí uvědomit si svoji sílu, ve druhém týdnu bude důležité projevit dynamiku a nestát na místě, třetí týden nám nabízí využití energie a to, jak s ní umíme hospodařit, čtvrtý týden bude o aktivitě a tom, jak přistupujeme k životu, tady bude důležité naše zastavení, ale neměli bychom zůstat stát, tedy myslete na odpočinek, v posledním týdnu se projeví ohleduplnost k sobě i k ostatním.

Měsíc květen nás bude prověřovat v oblasti citové hloubky a vůle. Může přinést změnu životního stylu, stěhování, nové zaměstnání, cestování, nové známosti, milostná dobrodružství, změny ve vztazích, ale také nevěry a neshody v partnerském životě. Toto neklidné, nestabilní a hektické období může být pro některé z nás náročnější a obtížnější. Přináší různá rizika, překážky, konflikty, pocit nejistoty a úzkosti, životní boje, nebezpečí úrazů, ale i nehod díky přecenění vlastních sil. Proto bychom měli být opatrnější. Při vyhrocených situacích hrozí nebezpečí potupy, bezohledného jednání nebo i podlého útoku. Toto období zatěžuje nervovou soustavu a vyžaduje zvýšenou péči o zdraví. Je příznivé pro změny stravovacích návyků a pro trvalé snížení váhy, nebo pro zanechání návyků, jako například kouření.

Nastoupíme-li vývoj na novém základě, pak se změny dostaví. Projevit můžete svou nezávislost, přizpůsobivost, samostatnost. Vystříhat bychom se měli výstřelků a přílišné snahy po svobodě, neboť to může ovlivnit naše zdraví. Odolávat budeme mnoha pokušením. Abychom odčerpali energii, která se v nás v květnu nahromadí, tak bychom se měli pohybovat co nejvíce v přírodě. Pětka je totiž číslem svobody a širokých volných prostranství. Zamilujete-li se v květnu, pak můžete vzplát jako pochodeň. Dokázat můžete cokoli, ale to neznamená, že to bude bez problémů. Právě proto bude prověřována naše vůle, trpělivost, vytrvalost a odhodlání. Pokud si uchováte víru, pak dokážete překonat sami sebe i všechny překážky, které se vám na vaší cestě naskytnou.

Po zdravotní stránce se v obecné rovině energií mohou projevit obtíže s plícemi, genitáliemi, úzkostlivostí, neurózami a také hrozí zvýšené riziko nehod. Podrážděnost a panovačnost může spustit problémy s bolestmi hlavy, zažívací potíže a dokonce i potíže s dechem.

Květen je ideální období pro osvobození se, stát se nezávislými a odvážit se k něčemu novému. V tomto měsíci je vhodné poohlédnout se po příhodném zaměstnání, plánovat novinky nebo znovuobjevit sebe samé. Které změny jsou pro to nutné a leží v rámci našich možností? Zaměřte celé své vnímání a všechny smysly na to, čeho chcete dosáhnout. Smysluplnými a také tělesnými aktivitami odrazíte pocit nudy a vnitřní prázdnoty. Poznejte důležitost komunikace, jen tak bude odstraněno napětí a nedorozumění. Užívejte si života, nechte se rozmazlovat a chovejte se láskyplně ke svému tělu.

Měsíc květen nás může podpořit v těchto aktivitách: zkoušejte něco nového, pište si své myšlenky, deník jen sami pro sebe nebo blog na sociální síti, aktivujte svůj společenský život, hledejte rozhovory a trénujte se ve sdílení názorů, komunikujte, začněte chodit do nějakého krátkodobého kurzu nebo se naučte nějakou novou dovednost, najděte si cestu k vlastním pocitům a učit se důvěře, navštivte místa, na nichž jste doposud nebyli, vyslovujte upřímně názory na důležité věci, stůjte si za svými myšlenkami, pocity a celkově sami za sebou, naučte se říkat NE, rozvíjet vlastní trpělivost a nechtít všechno najednou.

Afirmace pro tento květnový měsíc: „Vážím si své svobody, protože mi umožňuje využívat všech příležitostí a získávat zkušenosti, které mi život nabízí.“

Numeroskop červen – láska, rodina, domov

Po vzestupech a pádech spojených s měsícem květnem můžeme možná mít pocit, že si zasloužíte chvíli oddechu. Ta může skutečně přijít. Prospěch vám ale přinese pouze v případě, že jste dospěli k emocionální rovnováze. Té ale bude v průběhu měsíce června obtížné dosáhnout, protože si velmi jasně můžete uvědomovat všechno, co není ve vašem životě harmonické a vyvážené. Kromě toho můžete mít i sklon k přehnané citlivosti. Dostaví se zklidnění pracovní a fyzické aktivity atak trochu oproti květnu zpomalíme. Číslo šest je sudé číslo s výrazně ženskou energií. Jde o jedno z nejsenzitivnějších čísel. Rok 2019 v součtu 12/3 s měsícem červnem 6 vytváří analytickou a uzavírající 9. Ta touží opustit to, co nefunguje a vyčistit vztahy kolem sebe. Pokud to neuděláme důkladně, nemůžeme v následujícím období začínat na nových základech, ale opět se nám pak může vše bortit. Proto bude zapotřebí udělat generální úklid v sobě i kolem sebe. Pozornost si vyžádají vaše vztahy s přáteli, členy rodiny a všemi, koho milujete. Půjde o to vyvážit své pracovní povinnosti a nasazení s domácími povinnostmi a najít zlatou střední cestu k vyváženosti, kdy dokážeme stejnou měrou dávat druhým a stejně tak respektovat své vlastní potřeby. Budeme muset převzít zodpovědnost za své činy. Příznivý čas pro nezadané na lásku a navázání kvalitního vztahu. U zadaných nebo těch, kteří jsou už v partnerském svazku, mohou vystoupit na povrch záležitosti, které již nějaký čas doutnají a které bude zapotřebí řešit. V tomto období se buď páry dávají dohromady, nebo se rozcházejí. Proto je to ideální příležitost začít ve vztahu chápat svůj závazek na hlubší úrovni, nebo se vydat každý svou cestou. Červen je ideálním měsícem k tomu, aby všechny vztahy, které v životě máte, byly nejlepší, jak jen mohou být.

První týden můžeme zažívat kouzlo emocí, ve druhém týdnu si budeme více uvědomovat odlišnost, třetímu týdnu bude vévodit svoboda mysli, čtvrtý týden otevřete srdeční čakru, v pátém týdnu se projeví nezištné jednání.

Červen je příhodným obdobím pro všechny, kteří se věnují terapii uměním nebo mají nějakou profesi, v níž mohou pomáhat, protože zaměříte-li se na službu druhým, příležitosti se k vám jen pohrnou. Vše, co možná právě není ve vaší rodině v pořádku, se nyní pravděpodobně promění v problém. V nejhorším případě z toho můžete být velmi rozrušení. Na druhé straně bude alespoň příslibem řešení samotný fakt, že se o věci začalo mluvit. V tomto období budete doslova nosit srdce na dlani. Období plné vášní a záchvatů vztahu, neboť se můžete snažit dotáhnout vztahy, na kterých vám záleží, co nejblíže k dokonalosti. Lidé jsou ale takoví, jací jsou, což je omezení, které vám může přinášet různá traumata. Nakonec ale dokážete zjistit, v čem spočívají vaše problémy a provedete jisté zásadní změny ve svém životě. Vztah, který vás neuspokojuje, dost možná necháte plavat, protože budete mít příležitost potkat nový láskyplný vzat. Někteří z vás si však mohou ponechat klapky na očích a budou trvat na tom, že všechno je v pořádku, zatímco všichni ostatní budou vidět, že tomu tak není. Kromě toho si také můžete idealizovat vše, čeho dosahujete a zaměňovat to s vysněnými představami. Nejlépe bude vzdát se vlastní kontroly mít vše pod kontrolou a vrátit se zpět do reality života. Dospět můžete k naplnění svých snů a prozřít můžete skutečně romantický vztah – nikoli ale v případě, že budete obelhávat sami sebe a lhát si do vlastní kapsy. Dominovat budou záležitosti týkající se rodiny. Bude to produktivní měsíc a přinést nám mnohým může uspokojení. Jde o měsíc soucitu, sebelásky a lásky k bližnímu svému. V lásce nejde jen o lásku v partnerství, jedná se také o lásku k vašim bližním nebo k určitým věcem, jako je umění, hudba a sport. Milovat ostatní dokážeme až ve chvíli, kdy milujeme sami sebe. Užívejte si každý okamžik. Přemýšlejte, jak můžete do svého života vnést harmonii a svobodu. Akceptujte také mínění ostatních a netrvejte vždy tvrdošíjně na svém. Naučte se akceptovat nedokonalosti. Podporujte své bližní velkou láskou. Velké ideály, představy a cíle chtějí být prosazeny. Tento měsíc se obzvlášť dobře pobavíte a budete mít radost z domácích prací, každodenní rituály, jako vaření, uklízení, žehlení, práce na zahradě a malé opravy vám půjdou lehce a s láskou od ruky. Dávejte si pozor na zdravé stravování. Smysl pro společnost je velmi vyhraněný. Období bude vhodné pro rodinné oslavy a setkání, společné aktivity, jako večery plné her i výlety. Můžete být skvělým společníkem i dobrou matkou, dobrým otcem a podniknout něco se svými dětmi. Udržujte se fit, choďte plavat, jezděte na kole a užívejte si masáže. Dávejte si pozor na dobrý tělesný pocit, žijte svou sexualitou, smějte se a buďte veselí. Zneklidňovat vás mohou zprávy týkající vašich blízkých, které ale nemůžete ovlivnit. Snažte se nepropadat nervozitě. Opravdu nemá smysl dělat si starosti kvůli tomu, co člověk nemůže ovlivnit. Bude mnohem lepší, když budete uvažovat pokud možno pozitivně a šířit kolem sebe lásku a soucit. Méně ušlechtilým faktem bude i to, že se jako první dozvíte všechny klepy. Jen nezapomínejte, že sice není hanba se nad nimi trochu pobavit, ale současně byste neměli strkat nos do věcí druhých lidí ani je sami šířit. Mohli byste se cítit nepříjemně, pokud by se na to přišlo, a mohlo by to navíc mít dalekosáhlé důsledky. Buďte opatrní, abyste se nevázali k příliš mnoha aktivitám. Pokud podnikáte, měli byste si dávat pozor, aby někdo nezneužíval vaší dobrotu. Zejména pro vás může být velmi těžké říci NE člověku, který potřebuje pomoc. Pokud si ale nestanovíte rozumné mantinely, sami se uštvete a nedokážete pak pomoci vůbec nikomu. Navíc by to mohlo vést k chování, které by vám neprospělo, jako například k přejídání ve snaze nalézt útěchu nebo k nákupní mánii případně ještě k něčemu extrémnějšímu, jako je propadnutí alkoholu či jiným návykovým látkám. Soustřeďte se na něco, co vám přináší radost potěšení například na umění nebo duchovní práci na sobě. Rozvíjejte vlastní kreativitu a snažte se, abyste mohli pravidelně prožívat chvíle naplněné klidem a vyrovnaností. Pokud strávíte část dne nasloucháním uklidňující hudby nebo meditací, pomůže vám to vrátit se do stavu rovnováhy.

Po zdravotní stránce se v obecné rovině energií mohou projevit potíže v oblasti spojené s krví, krevním oběhem, cévami, tepnami, žílami a tlakem. Také pocit nejistoty a stres v jakékoliv formě, emoce působí na snížení odolnosti vůči infekcím, náchylnost k nachlazení, chřipky, angíny, problémy cest dýchacích.

Měsíc červen nás může podpořit v těchto aktivitách: být spontánní, získávat nové znalosti, postavit se za pravdu a být každý den tolerantní a laskaví, plnit své každodenní povinnosti s láskou a lehkostí a zvládat tak mistrovsky celý den, nikoho neodsuzovat, zbavit se konzervativních a zažitých názorů, neboť po každém tlaku následuje protitlak, nabízejte podporu jen tehdy, když o ni někdo požádá, dívejte se lépe kolem sebe, protože je okolo vás mnoho lidí, kteří by vaši pomoc mohli potřebovat, naučte se říkat NE, když se jedná o drobnosti, bude to pro vás stále snadnější to říkat i v souvislosti se závažnějšími problémy, sloužit druhým do roztrhání těla není lákavá role, proto se naučte v pravou chvíli vstát a odejít, držte se svých nejdůležitějších zásad, abyste si uchovali sebeúctu a vysloužili respekt druhých, zaměřte se na praktické projekty směřující ke zvelebení vašeho domova, nezapomínejte na rodinné oslavy a setkání, rozvíjejte své kuchařské a zahradnické dovednosti, zvykněte si pravidelně každý den poslouchat hudbu, postavte se čelem k rodinným problémům, řešením může být i rodinná terapie, snažte se najít lásku, pokud žijete sami, pak vyzkoušejte všechny možné dostupné možnosti k tomu se seznámit, jste-li ve vztahu, pak vám prospěje s partnerem romantická večeře při svíčkách, zapojte se do činnosti charity nebo nějakého místního projektu, jehož prostřednictvím se sblížíte se sousedy nebo novými lidmi, vyhledejte ztracené příbuzné nebo staré známé či spolužáky.

Afirmace pro číslo 6: „S láskou radím a sloužím druhým i sobě a sebe i je uzdravuji.“

Pro časopis Ve hvězdách napsala numeroložka a kartářka Soňa Sofi

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz