Solara: Fragment reportu na únor 2016 – Zelená světla

114

V době kolem čínského a tibetského Nového Roku 8. února proběhl zřetelný posun. V tu dobu se rozsvítila Zelená Světla a ozařovala naši Pravou Cestu pro zbytek roku. Všechno se začalo hýbat kupředu a zrychlovat. Věci, které byly od konce minulého srpna v módu: Stop! – Počkat! – Vpřed! – Stop! se konečně pohnuly kupředu. Mnoho projektů, stejně jako částí našich starých životů teď bude dokončeno. Začala další vzrušující vlna ´A Mu´!

Ohnivá opice se zažehla do plného jasu a plnou rychlostí pádí do Nové Reality, a přitom nás shrábne rukou a bere nás s sebou. Přestože je Ohnivá opice velmi hravá, divoce tvořivá a miluje uličnictví, také je mocným mistrem zacíleného záměru. Nejen že je neobyčejně chytrá, také vyniká tvořivými rozhodnutími, která jsou „mino škatulky“. Tento rok je Ohnivá opice, on nebo ona, naším skvělým společníkem, protože s Ohnivou opicí po boku je možné cokoli!

Únor je velmi plodný měsíc, který nám poskytuje větší jasnost toho, kde jsme, kam potřebujeme (chceme) jít a jak to udělat. Nečekané příležitosti nám nabízejí změny, na které jsme se těšili. Ty často přicházejí z nečekaných směrů. Naše Pravá Cesta je nyní osvícena sérií zářících Zelených Světel, a je jednodušší ji vidět než dřív.

Kolektiv planety silně cítí Energii E Mao Mao zpoza Závoje za Závojem, a tato energie má silný transformační vliv na ty, kteří ji zažívají. To spouští po celé planetě skvělé probuzení, závoje se rozpouštějí a části lidstva náhle oklepou vrstvy iluze a jasně uvidí falešnost duality, všechny ty věci, které nám byly dlouho předváděny jako pravé. Je to jako v pohádce „Císařovy nové šaty“. Nyní vidíme nepřikrášlenou holou pravdu.

Právě teď vším proniká nová opravdovost, vážnost. A ta bude každým měsícem sílit, jak budou ve vnějším světě pokračovat šokující události. Jsme nezměrně prohloubeni, zapojování do ještě větší Opravdovosti. S naší zlepšenou vážností účelu nyní zjišťujeme, že je čas vykročit vpřed a znovu získat kontrolu nad naší planetou. TEĎ NEBO NIKDY! Musíme všechno převrátit a učinit posun od duality do Jednoty.

V roce 2016 je obsažen prvek vztahů, který jsme dlouho neviděli. To způsobuje, že je docela možné, že mnozí z nás se tento rok spojí se svým Pravým Partnerem, pokud jsme to již neudělali. Stane se to, když to budeme nejméně čekat. Nemusíme vyrazit ven je hledat. Budeme přirozeně přivedeni k sobě, ale přestože se můžeme zdát zevně odlišní, naše spojení bude silně cítit na úrovni esence jádra. Když rozpoznáme toto spojení na úrovni jádra, něco mezi námi jenom přirozeně klikne na svou pozici. A najednou zjistíme, že naše dlouhé hledání skončilo!

Únor nám přinese hluboké průlomy na mnoha úrovních, jak pokračujeme v upevňování své Nové Reality. Zažijeme průlomy tím, že propustíme větší část svých starých zvyků, chování a víry založené na dualitě. Zažijeme nespočet tvořivých průlomů, když rodíme Nové v rozličných formách při jízdě na ohromné tvořivé vlně. Také proběhnou významné průlomy, když budeme vědomě volit pevně znovu zapnout naše vnitřní kontrolní panely do souřadnic Nové Reality.

Únor je měsíc, kdy se opravdu začínáme probouzet a objímat nový způsob života, a to bude pokračovat po celý rok 2016. Vydáváme nový pocit přirozené sebedůvěry. Věříme Vědění svého Srdce a přijímáme toto vedení s malým nebo s žádným odporem. Cítíme se pohodlněji s tím, kdo jsme a je to vidět navenek. Nová Realita je cítit pevněji a uzemněněji.Pracovali jsme uvnitř sebe, vstřebávali a začleňovali všechny ty nové energie, které na nás byly vrženy minulý rok, a nyní jsme se probudili do zcela nové matice stvoření. Je velmi vzrušující vidět všechny ty nové možnosti, které se konečně před námi otevřely.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk