Sofie Natarani: Numerologie jako přesný a efektivní nástroj k sebeanalýze

483

„Číslo je otcem Bohů i lidí“ Pythagoras. Numerologie nepředpovídá budoucnost. Neřekne vám, jestli vyhrajete ve sportce. Nemůžete pomoci ní měnit svůj osud a svou osobnost tak, že si například změníte své jméno. Přesto vám může odhalit mnohé aspekty vaší osobnosti a cesty, kterou jste si pro tento život vybrali. Respektuje ale vždy vaši  svobodnou vůli jako alternativu.

Numerologie je prastará věda o číslech, podle níž každé číslo v životě člověka projevuje specifickou vibrací. Čísla je třeba vnímat jako archetypální symboly. Je třeba vycházet z toho, že všechny věci jsou symboly a že nevědomě přitahujeme všechno, co zrcadlíme. Když svůj obraz pozorujeme v zrcadle, nevidíme nás samotné, ale reflexi, která nám pomáhá poznat, kdo jsme. Analýzou numeroskopu tedy numerologie ukazuje zrcadlový obraz našeho ducha a naší duše.

Numerologie je schopna přesně definovat schopnosti a talenty, s kterými jste se narodili. Určí vaše zdroje síly i zdroje konfliktů. Popíše vaše transformační vývojové cykly, významné roky vašeho života a mnoho dalšího. Pomůže vám setkat se znovu s vašimi sny.

S pomocí numerologie můžete mnohem snáze zjistit k čemu jste předurčeni a v čem naopak spočívají vaše slabá místa. Těm můžete s pomocí informací uvedených v rozboru a doporučených technik účinně čelit a podpořit tak spíše své silné stránky.

Numerologický rozbor zmapuje váš potenciál,  s kterým jste pro tentokráte přišli na svět. Ukáže, čím se můžete stát. Naznačí, jak objevit své pravé Já…

Numerologii se věnuji již 18 let a stále mě fascinuje a překvapuje. S jistotou, k níž mě opravňují léta praxe a zkoumání, vím jedině tolik, že tento systém funguje – že dokáže mnohé odhalit a rozkódovat.  A jaká je Numerologie v mém podání? Nabízím Hluboké písemné numerologie rozbory, jejichž záměrem je podpořit vás v hledání vaší individuální cesty. Mým přáním je, aby vás numerologický rozbor vedl k hlubšímu pochopení vašeho životního příběhu a vašich kořenů a otevřel vám nové perspektivy do budoucna.

Sofie Natarani

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk