Sharon Anne Klingler: Vztahy z minulých životů tehdy a teď. 5 způsobů, jak uzdravit karmické vztahy

366
Foto: Dollarphotoclub.com

Protože ne každý si pamatuje své minulé životy, bývá těžké říci, kdo z jednoho života je kdo v tom dalším. Reinkarnují se tito lidé nadále společně? Nebo si v každém životě vytváří nové vztahy? Odpovědí na obě otázky je Ano. Někteří lidé zůstávají spolu na dlouhý čas a jiní zase potkávají nové osoby. Existují dva hlavní důvody, proč se titéž lidé kontaktují znovu a znovu z jedné inkarnace do druhé.

První z nich je jejich spřízněnost a přání se společně vyvíjet a růst. Druhým důvodem, proč stejní lidé často přicházejí společně, je ten, že měli spoustu minulých životů, během nichž ve vztahu prožili strádání nebo ztrátu. Mohlo dojít k brzké smrti nebo byl jeden z nich neustále pryč. Také mohl jeden strádat citově i v přítomnosti druhého, který byl sice fyzicky s ním, ale neodpovídal, byl bezohledný, odmítavý nebo i horší.

Ať už ke ztrátě došlo skrze smrt nebo odmítnutí, výsledná citová karma je stejná. Lidé, kteří se v těchto případech vracejí zpátky společně, jsou k tomu nuceni, protože chtějí znovu vybudovat to, co jim bylo v minulosti znemožněno. Naneštěstí jako by tato nutkavá síla měla svůj vlastní život a často je také zaměňována za lásku, protože obnáší velkou naléhavost a potřebnost.

Ale nenechte se sami uvést do tohoto omylu. To, že po vás ve vztahu někdo touží, není totéž, jako když si vás váží. Naléhavost a zoufalá potřeba souhlasu druhého člověka nebo souhlasu jiné bytosti nemusí znamenat lásku. Místo toho obvykle znamenají karmické lekce, nerovnováhu v silách, nedokončené záležitosti minulých životů a zraněné city.

Samozřejmě, počáteční fáze jakéhokoli nového vztahu přichází často s velkou intenzitou. Ale po prvních několika měsících by tato intenzita měla dát prostor důvěře a lehkosti. Pokud naléhavost, strach a potřebnost trvají i po tolika měsících ve vztahu, je to často jasná známka návratu nerovnováhy sil a potřeby přijetí, jejichž semínka byla zaseta v minulém životě.

Pokud se vztahy z minulých životů společně přenesou i do toho současného, je v nich pobídka každé osoby a její duše, aby společně v páru vybudovaly vztah vzájemnosti a podpory – podpory v budování života růstu a lásky, jak individuálně, tak kolektivně. To je pravda bez ohledu na to, zda prožily minulé životy těžce nebo radostně, či obojím způsobem. Před příchodem do tohoto fyzického světa uzavíráme karmické dohody s tím, že se tady setkáme s mnoha osobami – od rodičů přes milence a pracovníky až k dětem. Tvoříme si plán, jak budeme pracovat na konkrétních problémech z minulých životů a objevovat nové radosti v budoucnosti.

Často však, když se jednotlivci vrátí do nového života, jeden či oba dva na své plány i úmluvy zapomenou. A kvůli nedostatku uvědomění se pak negativní návyky a vzorce chování, které si utvořily v minulých životech, znovu probouzejí. Místo aby je uzdravily, jejich karma se více a více zamotává. Pokud jste někdy měli v životě někoho, kdo vás nepodporoval v dobrých pocitech ze sebe samých (a přesto jste cítili nutkání – dokonce pocit nezbytnosti – udržovat s touto osobou vztah), pak v tom může hrát roli karma minulého života.

Naštěstí i navzdory všem otřesům a zvratům, které vám vaše vztahy z minulých životů mohly naservírovat na talíř dnes, existují i velmi pozitivní a silné věci, které můžete udělat pro vypořádání se s těžkostmi. Nejprve by bylo dobré zjistit si některý z minulých životů, které jste s danou osobou prožili, a začali přepisovat a přetvářet zkreslená přesvědčení, které mohou z této vaší historie pramenit.

Zatímco budete objevovat příběhy svých minulých životů, můžete také podnikat kroky ve svém každodenním životě.

5 způsobů, jak uzdravit karmické vztahy

1. Žijte vědomě a snažte se porozumět svým pocitům. I když neznáte přesné okolnosti svého minulého života, víte, že jste motivováni nutkáním, strachem nebo potřebností. A také poznáte, když se ve vztahu cítíte dobře nebo špatně. Buďte tedy k sobě upřímní.

2. Naslouchejte své intuici. Když slyšíte – nebo cítíte svůj vnitřní hlas šeptat – „Něco je tu špatně,“ naslouchejte mu. Věřte mu.

3. Ptejte se sami sebe: „Prokazuje mi tento vztah úctu a podporuje mě v mém růstu a radosti? Jsem v tomto vztahu ctěn/a?“ Pokud je odpovědí „Ne“, zjistěte, zda je druhá osoba ochotná se k vám připojit ve snaze vykonat společně vše potřebné k vybudování vzájemné podpory.

4. Pokud druhá osoba není ochotná, uvědomte si, že vaše karma vůči němu nebo ní se nyní změnila. Vězte, že vaše pravda nezáleží na tom, jak se na vše dívá ten druhý nebo jak odpovídá, ale na tom, kdo skutečně jste ve své věčnosti. A i když může být těžké rozhodnout se ze vztahu odejít, můžete najít nové způsoby, jak přijmout vnitřní sílu své duše a její bezmeznou lásku.

5. Právě teď – a vždy – je čas naplnit svůj život myšlenkami, činy a osobami, které vás ctí. Řekněte Vesmíru, že si sami sebe vážíte, tím, že budete myslet takovým způsobem a dělat takové věci, které budou zlepšovat vaše zdraví a blaho. Pokud každý den děláte něco, čím si prokazujete úctu, vaše laťka půjde nebesky vysoko v každém vztahu, záměru i úkolu.

Každý vztah má nějaký karmický účel, protože vždy existuje možnosti objevit – a sdílet – nezničitelného ducha uvnitř. Bez ohledu na to, jaké mohly být vaše vztahové vzorce v minulých životech nebo v minulosti v tomto životě, vždy můžete tvořit něco jiného. Každý den je miniaturním novým životem. Zítra se zrodíte nově a když v tomto dni zasejete semínka lásky a hodnoty, nebudete sklízet nic míň než hojnost radostných vztahů a žhnoucího života!

Sharon Anne Klingler

Zdroj: http://www.healyourlife.com/your-past-lives-relationships-then-and-now
Překlad: Magda Techetová

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk