Shakti Gawain: Každou energii je třeba vyjádřit

205
Foto: Pixabay.com

Ve vesmíru jsou obsaženy jisté základní archetypy nebo vzorce. My jedinci v sobě neseme potenciálně všechny tyto archetypy. Zpravidla některé rozvíjíme – ty, s nimiž se ztotožňujeme a které vyjadřujeme ve svém životě. Na druhou stranu jiné energie jsou u nás potlačené nebo nedostatečně vyvinuté. Neustále však hledají způsob, jak se projevit. K tomu, abychom dosáhli rovnováhy a celistvosti, se musíme postupně ve svém životě učit vyjadřovat všechny tyto energie.

Pokud tak nečiníme, stává se naprosto běžně, že nějaká nám hodně blízká osoba brzo začne vyjadřovat právě ty energie, které jsme my sami potlačili, které u sebe nechceme vidět a které nechceme žít. V rodině to funguje tak, že to, co se neprojevuje u žádného z rodičů, vystoupí na povrch u jednoho z dětí.

Uvědomte si tyto zákonitosti. Můžete pak využívat všechny své vztahy jako zrcadlo, v němž se ukáže, kterou energii potřebujete projevovat silněji a naopak kterou byste měli přinejmenším zkultivovat.

Zkuste si položit otázku: Jakou energii ve svém životě neprojevuji?

Jak se to odráží v mých vztazích a v mém životě?

My všichni disponujeme mnohem širším rejstříkem různých energií, než jsme si vědomi. Je dobré si toho začít všímat – co v sobě potlačujeme nebo co nevyjadřujeme.

Život ve své podstatě je nádherný a dokonalý – sám se nám snaží ukázat, jak lze navazovat vztah k těmto potlačeným částem sama sebe. Jedním ze způsobů, jimiž nám to ukazuje, je už jednou zmíněné zrcadlení.

Lidé, s nimiž v životě vycházíte snadno, máte je rádi, obdivujete je, uznáváte a žijete s nimi v souladu, odrážejí ty vaše stránky, které se vám zamlouvají a které jste již vstřebali do svého bytí. Naopak lidé, které rádi nemáte, kteří vás štvou, s nimiž máte potíže, vůči nimž máte předsudky a nemůžete je vystát, zrcadlí ty stránky vaší osobnosti, které jste se ještě nenaučili milovat, které jste nepřijali a nechcete či neumíte je vyjádřit.

Ve Vesmíru funguje zákon, který říká, že nositelé energií opačných než jsou ty naše, jsou pro nás těmi nejlepšími učiteli. Pokud jim to ovšem dovolíme…

Našim úkolem je neuzavírat se objevování těch částí sebe, které se v nich zrcadlí, ale naopak je plně akceptovat a aktivovat je ve svém vlastním životě. Jedině takto se na své cestě posuneme dál.

– z knihy Probuzení od Shakti Gawain

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/?p=1687

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk