Shahida Arabi: Jak narcisté manipulují se svými oběťmi

3173
Foto: Pixabay.com

Ve společnosti se předpokládá, že každý člověk má svědomí a schopnost empatie. Ve skutečnosti je však například ve Spojených Státech 1 z 25 lidí sociopatem, jak tvrdí psycholožka Martha Stout z Harvardské Univerzity. Narcisté (lidé, kteří odpovídají kritériím narcistické poruchy osobnosti), sociopaté a psychopaté hovoří s druhými lidmi jazykem shazování, projekce, náhodných slov, zpochybňování a patologické závisti.

V tomto článku se zaměříme na narcisty, mějte však na paměti, že ani druhé dvě skupiny lidí nejsou schopny empatie vůči druhým a často druhé vykořisťují ve svůj vlastní prospěch. Pokud se stýkáte s někým, kdo má v povaze stopy narcismu, může se časem dostat i do extrémní fáze a stát se sociopatem nebo psychopatem.

Narcisté a lidé s antisociální poruchou osobnosti se svými oběťmi chronicky manipulují a podkopávají jejich hodnotu. Oběť se cítí bezcenná, úzkostná a může mít i sklony k sebevraždě. Tento typ neustálé manipulace je pro narcisty charakteristický. Zahrnuje cyklus zneužívání „idealizace-znehodnocení-zavržení“, během kterého narcisté nejprve své partnery zahrnují zdánlivou samou láskou, následně jejich hodnotu shodí, podkopávají jejich sebedůvěru, vyvolávají v nich pochybnosti o sobě samých, záměrně veřejně poškozují jejich pověst, slovně i citově je zneužívají, a pak je zavrhnou, dokud traumatický cyklus znovu nezačne.

Jejich manipulace je psychologická, emocionálně zničující a velmi nebezpečná, obzvláště v souvislosti se skutečností, že lidský mozek vnímá zcela totožně citovou i fyzickou bolest. Úder do břicha může tak na člověka působit stejně jako když oběť zneužívání utrží slovní urážku nebo citovou ránu. Stejně tak i následky narcistického zneužívání mohou být trvalé a oběť může být vnitřně zmrzačena. Oběti tohoto zneužívání často trpí posttraumatickým stresovým syndromem (neustálá nepodložená úzkost, neustálé skenování svého okolí kvůli vyhledávání možného nebezpečí, snaha vše předvídat a zajistit si bezpečí i v době, kdy je všechno v pořádku – pozn.překl.) Netřeba dodávat, že tento typ zneužívání zanechává psychické i emoční jizvy i na celý život.

Největším nebezpečím je u narcistického zneužívání to, že se často nepovažuje za zneužívání.

Teprve v poslední době se odborníci na duševní zdraví zabývají a začínají rozumět syndromu obětí narcistů, přestože ti, kdo jím trpí, o tom mluví už roky. Narcistické zneužívání je primárně psychologické a emocionální (i když oběti přitom mohou trpět i zneužíváním fyzickým) a protože narcisté používají velmi nenápadné a zastřené metody, dokážou se vyhnout podezření, protože dokážou navenek předstírat, že jsou zcela okouzlující. Ostatním lidem ukazují masku, díky které by do nich nikdo neřekl, že někoho zneužívají.

Oběti často viní samy sebe za to, že jsou zneužívány, a nedovedou slovně vyjádřit, co vlastně prožívají. Pokud se však naučí slovník narcistického zneužívání a co všechno do něj spadá, jsou vyzbrojeny všemi prostředky, vhledy i zdroji k uzdravení. Naučit se jazyk a techniky predátorů znamená, že už poznáme červené vlajky při svých interakcích s lidmi, kteří vykazují projevy zlomyslného narcismu nebo antisociální znaky, a tak se můžeme snáze ochránit před vydíráním, vyhrožováním a zneužíváním. Znamená to, že můžeme druhým vymezit patřičné hranice a činit vědomá rozhodnutí o tom, koho si ve svém životě budeme držet.

Pochopení podstaty těchto škodlivých interakcí a jejich vlivu na nás má dalekosáhlý dopad na naši schopnost dobře pečovat sami o sebe. Tento typ zneužívání je pro oběti devastující, zvláště pokud o něm nedovedou mluvit nebo si neuvědomují, že to, co prožívají, je zneužívání. Často se cítí být druhým lidem cizí a bývají ponižovány svými přáteli, členy rodiny nebo dalšími lidmi. Je třeba společnost vzdělávat v této oblasti a poučit lidi o tom, jaký dopad na ně může mít narcistické zneužívání, jaké techniky narcisté používají a o tom, že je možné se z toho všeho dostat a uzdravit se.

Tito patologičtí jedinci se mezi námi vyskytují každý den se svou falešnou maskou na obličeji, nezpozorováni, neviděni, nerozpoznáni. Vypadají totiž navenek zcela normálně. Mohou to být muži i ženy, mohou pocházet z jakéhokoli prostředí a mohou mít jakýkoli společenský nebo ekonomický status. Často jsou okouzlující, charismatičtí, společenští, schopní oklamat a podmanit si své oběti a bez problémů klamat celou veřejnost. Je velmi pravděpodobné, že už jste se ve svém životě setkali, ať už osobně či profesně, s člověkem, který vykazuje narcistickou nebo antisociální poruchu osobnosti.

Naučit se jejich citový jazyk znamená, že si uvědomíme, že jejich krutost a zákeřnost nemusí být jen výslovná, ale i nenápadná, hluboce zakořeněná v jejich obličejové mimice, gestech, tónech hlasu – a co je ze všeho nejdůležitější – ve zcela zásadním rozporu mezi tím, co říkají, a tím, co dělají. Jejich krutost je záměrná a slouží k ovládání a ničení jejich obětí.

Tyto typy lidí jsou ve své manipulaci velmi sběhlé, obratné, vynikají v sadismu, ovládání a také v hněvu. Je to jako psychické či emoční znásilnění – podlé a násilné porušení hranic a nabourání důvěry, kterou v ně jejich oběti vložily.

Narcisté mohou zaútočit kdykoli, a to prostřednictvím svého sarkasmu, nenápadných zraňujících poznámek, urážek, obvinění nebo jiné formy, kdykoli vás vnímají jako hrozbu nebo kdykoli se potřebují pobavit vaší emocionální reakcí. Využívají také neverbální projevy jako například posměšný úsklebek, chlad a nepřístupnost, když vám vyznávají svou lásku, znuděný výraz nebo krutý posměch, když se vám snaží dokázat, že jste mnohem méně cenní než oni a že jste vůči nim podřadní.

Oběti tohoto zneužívají tráví většinu fáze znehodnocení celého cyklu zneužívání chozením po špičkách, snahou nevydat jediný zvuk, který by spustil hněv narcisty. To však nepomůže, protože narcista vždy najde něco, co už jste předtím řekli nebo udělali, co může použít proti vám.

Hlavní tři klíčové oblasti informací, které často narcisté o svých obětech sbírají ve fázi idealizace, tedy té fáze vztahu, kdy vás zahrnují láskou a snaží se vás „oblbnout“, a které později použijí proti vám ve fázi znehodnocení a fázi zavržení, jsou tyto:

1. Vaše chyby a nedostatky, selhání, obavy a tajemství, která jste jim svěřili

Narcisté překypují radostí, když jim svěřujete svá zranění, problémy a to, čeho se bojíte. Je pro ně pak o to snazší dostat se vám pod kůži a dovnitř vaší mysli. Během raných fází vztahu se vedle narcisty cítíte dobře, důvěřujete mu a jste otevření, a tak s nimi všechno sdílíte: svou minulost, vše, co vás zranilo, i to, co vnímáte jako své nedostatky a chyby. Chápete to jako způsob upevňování vztahu a posilování vzájemné důvěry se svým partnerem či partnerkou, s nimiž si chcete být opravdu blízcí a nebojíte se být zranitelní. Pokud se však jedná o narcistu, vnímá to jako by dostal podstrojenou hostinu. Narcista bude na začátku předstírat, že vás podporuje a že vám rozumí, abyste mu o sobě všechno vyklopili, ale později toto všechno zneužije k tomu, aby vás provokoval, podkopával a snižoval vaši hodnotu, jakmile nastane fáze znehodnocení.

Pamatujte: Narcisté neznají žádné hranice v tom, co proti vám použijí. Živí se tím, že vás stále dokola uvádějí do traumatu. Cítí se silní, když vás jedinou frází dokážou navrátit zpět do vašeho někdejšího prvotního traumatu. A pro tento pocit síly také žijí, neboť je to jediná síla, kterou mají. Pro narcistu je jakákoli vaše otevřená rána výzvou k tomu, aby vás zasáhl ještě hlouběji – a to také narcista vždy udělá. Zasadí vám ránu ještě hlubší, než jaká byla ta původní.

2. Vaše silné stránky a dosažené cíle, zvláště ty, které vám patologicky závidí.

Ze začátku, když ještě stojíte na svém piedestalu, se narcisté nemohou nabažit vašich úspěchů a dosažených cílů. Nemohou si vás vynachválit před rodinou a přáteli, vystavovat vás na odiv, chovat se k vám jako k výhře, která je jejich životně důležitou součástí. Když jsou s vámi, cítí se důležité a nadřazeně. Posiluje to jejich falešnou image normálního člověka, který dostal takovou „odměnu“ jako jste vy. Ve fázi znehodnocení však narcisté doslova přemění vaše silné stránky na vaše slabosti. Dříve jste byli „sebevědomí a sexy“, ale nyní jste „nafoukaní a ješitní“. Dříve jste byli „inteligentní a cílevědomí“, nyní jste „ti, co ví všechno nejlíp a vševědoucí chytráci“.

Vyvolávají ve vás pochybnosti a podkopávají vaše sebevědomí, abyste začali mít pocit, že vaše hodnota a cena nejsou skutečné, přitom však na vás přenášejí svůj vlastní pocit podřadnosti. To, čeho jste dosáhli a co se vám podařilo, budou shazovat, snižovat, znehodnocovat, přecházet a ignorovat, a dávat vám najevo, že žádný z vašich úspěchů pro ně nic neznamená – a že ani pro okolní svět to nemá žádnou cenu. Budou vás krmit lživými tvrzeními o vaší neschopnosti a nekompetentnosti. Budou prohlašovat, že jsou lepší než vy, zatímco budou krást vaše nápady a vydávat je za své. Svedou vás k tomu, že začnete věřit, že nejste schopni udělat ani ty nejmenší úkoly správně, a že jste mimo jejich ligu jak profesně, tak i osobně. Budou vám vyhrožovat, že zničí vaši pověst, schválně se nebudou účastnit pro vás důležitých setkání a akcí, a budou se snažit obrátit všechny ostatní proti vám. Budou zadupávat do země všechny vaše sny, vaše aspirace, vaši víru, vaši osobnost, vaše cíle, vaši profesi, váš talent, váš vzhled, váš životní styl – zatímco budou vychvalovat ty své.

Jejich náhlá změna jazyka si vybírá svou daň: je zraňující, traumatizující, šokující a nečekaně zlomyslný. Všechno, co kdysi vychvalovali do nebes, se nenávratně změnilo v naprostou slabost. Je to proto, že narcisté nemohou snést to, že vy jste vítěz a že jste v něčím lepší než oni. Pro narcisty je všechno soutěž a hra, kterou musejí vyhrát za každou cenu. Hledají cesty, jak vás zničit v každém možném ohledu – ale tak, že VY SAMI začnete sami sebe ničit a sabotovat – zatímco oni sedí nevinně v pozadí a pohodlně sledují, jak se všechno, pro co jste tak tvrdě pracovali, sype na prach.

3. Vaše potřeba, abyste se jim líbili, a jejich potřeba být neustále nespokojení

Narcisté ve vás během fáze idealizace vypěstují potřebu mít od nich všechno potvrzené a odsouhlasené. Když vás učiní závislé na nich a na jejich přízni, stávají se jedinými, kdo má moc nad tím, zda se vám souhlasu dostane nebo nedostane. A protože vám předtím zničili pocit vlastní hodnoty, budou zneužívat také vaši potřebu cítit se opět hodnotní, a toho budou využívat v každé možné příležitosti. Všechno dobré, co pro ně uděláte, promění ve vaše naprosté selhání, kterým jste zklamali jejich už tak směšná očekávání. Jejich vysokému standardu není nikdy nic dobré, nikdy nic nestačí a na všechno špatné se poukazuje. I věci, které oni sami dělají špatně, jsou vyčítány vám. Jejich obviňující jazyk, pasivně-agresivní trucovité chování a narcistický hněv jsou pro jejich oběti zhoubné, neboť oběť se ještě více snaží se jim zavděčit a dostát jejich očekáváním – standardům, které nikdy nikdo nenaplní a které oběť nevyhnutelně opět dovedou k dalšímu selhání. Za to je pak slovně napadána, obviňována a srovnávána s jinými, což v ní trvale udržuje pocit neschopnosti, bezcennosti a dojem, že nikdy není dost dobrá.

Pokud si oběť někdy dovolí narcistovi podotknout, že by se měl chovat ohleduplně, vzplane narcista prudkým hněvem a oběť seřvává do jejího úplného mlčení. Vždy musí mít poslední slovo, zvláště pokud jde o jejich vlastní jazyk, který si vytvořili.

Máme-li získat opět moc nad svým životem, znamená to vyjít do boje právě s jazykem, který proti nám narcisté používají. Znamená to začít opět sami uznávat svou vlastní hodnotu, přestat se s narcisty stýkat, vyhledat odbornou pomoc pro vyléčení ran, které jsme utrpěli, poučit se více o technikách zneužívání, které proti nám narcisté používají, vyhledat podpůrné skupiny, podělit se o svůj příběh se záměrem zvýšit povědomí společnosti o tomto tématu a vyhledat potřebné léčivé prostředky poté, co jsme vyšli z pekla zneužívání.

Zkušenost zneužívání můžeme pozitivně využít pro naše osobní i kolektivní vyšší dobro. Musíme však být ochotní vytvořit si „opačnou rozmluvu“ – nový jazyk a přepis našeho příběhu, který nás povznese, bude nás motivovat a inspirovat a probudí v nás nový život tím, že narcistova zraňující slova nahradí naší vlastní mocnou pravdou.

Shahida Arabi

zdroj: https://www.elephantjournal.com/2016/03/the-secret-language-of-narcissists-how-abusers-manipulate-their-victims/
překlad: Magda Techetová

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk