Serotonin – hormon štěstí i neštěstí

384
Foto: Pixabay.com

Serotonin ovlivňuje všechny části našeho těla, od citů až po motorické schopnosti. Serotonin je považován za přírodní stabilizátor nálady a chemickou látku, která pomáhá při spánku, konzumaci i trávení jídla. Serotonin také pomáhá zmírňovat deprese, regulovat úzkost, hojí rány, stimuluje nevolnost a udržuje zdraví kostí.

Jaké jsou funkce serotoninu?

– Serotonin je přírodní stabilizátor nálady.
– Odborníci spojují nízkou hladinu serotoninu s depresemi.
– Může také pomáhat s tělesnými funkcemi, například spaním, jezením a trávením.

Další informace o těchto primárních funkcích serotoninu:

– Serotonin se vyskytuje především v žaludku a ve střevech. Pomáhá řídit pohyb a funkci střev.
– Má se za to, že serotonin v mozku pomáhá regulovat úzkost, pocit štěstí a náladu. Nízké hladina serotoninu je spojována s depresí, a předpokládá se, že jeho zvýšená hladina způsobená léky snižuje sexuální touhu.
– Serotonin je částečně zodpovědný za pocit nevolnosti. Zvýšená produkce serotoninu má za úkol rychlejší vypuzení škodlivého či nevyhovujícího jídla prostřednictvím průjmu. Jeho hladina v krvi se rovněž zvyšuje, což stimuluje tu část mozku, která řídí pocit nevolnosti.
– Serotonin stimuluje tu část mozku, která řídí spánek a bdění. Zda člověk spí či bdí závisí na tom, která oblast je stimulována, a který receptor serotoninu se používá.
– Serotonin uvolňovaný krevními destičkami pomáhá s hojením ran. Zužuje malé tepny a podporuje tak srážení krve.
– Serotonin se podílí na zdraví kostí. Značně zvýšená hladina serotoninu v kostech může způsobovat osteoporózu, která vede k jejich oslabení.

Co je serotonin?

Serotonin je chemická látka produkovaná nervovými buňkami. Rozesílá mezi nimi nervové signály. Serotonin se vyskytuje v trávicím ústrojí, ačkoliv je také v krevních destičkách a celé centrální nervové soustavě. Serotonin je vytvářen z esenciální aminokyseliny zvané tryptofan. Tu musí člověk přijmout v potravě; běžně se vyskytuje například v ořeších, sýru a červeném mase. Nedostatek tryptofanu může způsobit sníženou hladinu serotoninu. To zase může vést k poruchám nálady, například úzkosti či depresi.

Serotonin, deprese a duševní zdraví

Serotonin pomáhá s přirozenou regulací nálady. Při normální hladině se člověk cítí:

– šťastnější
– klidnější
– cílenější
– méně nervózní
– emocionálně stabilnější

Studie z roku 2007 zjistila, že lidé s depresí často mívají nízkou hladinu serotoninu. Nedostatek serotoninu je spojován také s úzkostí a nespavostí.

Došlo k menší neshodě týkající se role serotoninu v oblasti duševního zdraví. Někteří badatelé ve starších studiích se ptali, zda zvýšení nebo snížení serotoninu může zmírňovat či naopak vyvolávat deprese. Novější výzkum tyto obavy vyvrací. Například zvířecí studie z roku 2016 zjistila, že myším chybí serotonin 1B, podtyp receptoru této chemické látky, a ty tak méně trpí na chování související s úzkostí a depresemi.

Jaká by měla být naše hladina serotoninu?

Normální rozsah hladiny serotoninu v krvi je obecně 101 až 283 ng/ml (nanogramů/mililitr). Toto číslo se však bude lišit podle provedených měření a testovaných vzorků, takže je nejlepší se na výsledky informovat u lékaře. Vysoká hladina serotoninu může být známkou karcinoidového syndromu. Ten zahrnuje skupinu příznaků související s nádory:

– tenkého střeva
– apendixu
– tlustého střeva
– průdušek

Lékař může tuto možnost vyloučit krevním testem, pomocí kterého je možné množství serotoninu zjistit. Nízká hladina serotoninu v mozku může způsobovat depresi, úzkost a problémy se spánkem. Mnoho doktorů léči depresi předepsáním SSRI, což je tzv. selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu. Jedná se o nejčastější předepisované antidepresivum. SSRI zvyšuje hladinu serotoninu v mozku tím, že blokuje jeho zpětné vstřebávání, a ten tak zůstává aktivní déle. Mezi SSRI patří mimo jiné například Prozac nebo Zoloft. Pokud berete některý z těchto přípravků, je nutné před započetím další medikace nutné konzultovat svého lékaře. Míchání různých léků může způsobit tzv. serotoninový syndrom.

Kromě SSRI zvyšují hladinu serotoninu také následující faktory:

– jasné světlo
– cvičení
– zdravá strava
– meditace

Co je to serotoninový syndrom?

Léky, které způsobují zvýšení hladiny serotoninu v těle, mohou způsobit serotoninový syndrom. Syndrom se většinou projevuje po užití nového léku či zvýšení dávky léku stávajícího. Mezi příznaky patří:

– svalový třes
– průjem
– bolesti hlavy
– zmatenost
– rozšířené zornice
– husí kůže

Mezi vážnější příznaky pak patří:

– záškuby svalů
– ztráta flexibility svalů
– ztuhlost svalů
– vysoká horečka
– zrychlený tep
– vysoký krevní tlak
– nepravidelný srdeční tep
– záchvaty

Na serotoninový syndrom neexistují žádné testy. Lékaři místo toho provádějí fyzická vyšetření. Příznaky serotoninového syndromu většinou odezní asi za den, a to po požití jiného léku, který serotonin blokuje, nebo nahrazením léku, který stav způsobil. Pokud není žádným způsoben léčen, serotoninový syndrom může být smrtelný.

Sečteno a podtrženo

Serotonin ovlivňuje všechny části těla. Je zodpovědný za mnoho důležitých funkcí, které podporují naše denní fungování. Pokud není jeho hladina vyvážená, může mít dopad na duševní, fyzickou a emoční pohodu. A někdy může nerovnovážná hladina serotoninu být příčinou také něčeho mnohem závažnějšího. Je důležité sledovat vlastní tělo a v případě pochyb kontaktovat patřičného odborníka.

zdroj: www.healthline.com
převzato: http://www.energiezivota.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk