Sergej N. Lazarev: Všechen náš život je trenažér na hromadění lásky

1138
Foto: Dollarphotoclub.com

Jak určit, nakolik silná byla agrese ve vztahu k těm nebo oněm lidem?

Odpověď je jednoduchá – jestliže jste usoudili, že nějaký člověk je stoprocentní ničema a darebák a toto hodnocení jste dlouho nosili v sobě, vaše agrese je stoprocentní.

Jestliže jste ho dokázali z 20% ospravedlnit, pak je vaše agrese 80%.

Jestliže ve všem vidíte Boží vůli, milujete Boha v každém člověku a až potom jeho lidské „já“, jestliže okolní svět a každého člověka milujete jako své dítě, tj. můžete ztrestat, vyhubovat, ale na lásku to nemá vliv, protože když se na člověka budete urážet, hádat se s ním, trestat ho, budete to dělat povrchně. Podvědomá agrese zůstane nulová. A vy, i když budete řešit různé problémy, si zachováte zdraví.

Upřímnost v pocitech pomáhá očišťovat duši. Nelze v duši tajit nenávist, lítost, urážku. Každou vteřinu našeho života realizujeme prostřednictvím vlastního chování, a to buď jako agresi nebo lásku. Nic mezi tím nebývá.

Jestliže se ostýcháme citu lásky, stydíme se projevit svou dobrosrdečnost, nevládneme láskou, ale silou, naše chování se stává agresivním zvnějšku i vnitřně.

Nestačí se agresi jen vyhnout, je potřeba vychovávat svoje emoce tak, aby uvnitř agrese nebylo. Tehdy budeme na jakéhokoliv člověka nahlížet jako na možnost projevit svou lásku a dobrosrdečnost.

Obrazně řečeno: všechen náš život je trenažér na hromadění lásky. Ale jestliže se ho pokoušíme použít na jiné účely, hroutí se. Pozadí nenávisti a urážek se rozvíjí a mění v program sebezničení.

S. N. Lazarev – Diagnostika karmy 5 (Odpovědi na otázky)
Via Cestou Světla

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 270 Kč, na 2 roky 540 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk