Sergej N. Lazarev: Skutečná obětavost je milovat nade vše

140
Foto: Dollarphotoclub.com

Mnozí se ptají: „A co je to vlastně láska k Bohu? Proč je obětavost spojená s láskou?“

Oběť je výdej energie. Nejméně energie je v materiálním blahu. Mnozí obětují peníze a myslí si, že očistili svoji duši. Pochopitelně to není tak jednoduché.

Nesrovnatelně větší oběť je nepřetržitá láska k okolnímu světu. Když se nám někdo líbí, očekáváme od něj, že nás potěší, když člověka milujeme, chceme ho potěšit. Proto skutečná obětavost je milovat nade vše.

Láska k Bohu je výdej energie. Jednotu se Stvořitelem pocítí ten, kdo přivykl tuto energii vydávat.

Líný a lakomý člověk bude vždy tíhnout k ateismu.

Člověk, který neumí spojovat protiklady a neovládá své tužby, také bude ztrácet pocit Boží přítomnosti ve všem a všech.

Sergej N. Lazarev – Člověk budoucnosti 3 (Výchova rodičů)

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk