Jak se zeptat svého podvědomí na správné rozhodnutí

468
Foto: Pixabay.com

Když já nevím, jak se mám rozhodnout. Nikdo mi neporadí. Já si nevím rady. Neustále, abych se rozhodoval/a.

Víte, že rozhodování vyčerpává? Ano, je unavující. Každé rozhodnutí, které musíte udělat Vám vezeme životní energii.

V plném vědomí fungují různé filtry a vzorce chování. Ty Vám častokrát způsobují různé konflikty, nerozhodnost apod. Situaci vyhodnocujete tak, aby rozhodnutí mělo na Vás co nejvíce příznivý dopad. Jak jinak, že? Případně volíte to, co je „menší zlo“. Když se chybně rozhodnete, tak k Vám později přijde pocit viny, tedy alespoň u většiny lidí to tak je. Víte, že můžete poslouchat rady z podvědomí a nevšímat si rad z vědomí? V praxi se tomu říká intuice nebo také řídit se srdcem. Jenže jak to udělat?

Stačí s podvědomím komunikovat pomocí stupnice a čísel. Dejte tomu skóre jako ve sportu. Vyšší vyhrává.

– Položte možnosti na stupnici od 0 do 10. Kdy nula znamená „nevýhodné“ a deset „nejvíce vhodné“.
– Bez přemýšlení přiřaďte první variantě číselnou hodnotu od 0 do 10.
– A následně to samé udělejte i s druhou možností. Bez přemýšlení mu také přiřaďte hodnotu.
– Porovnejte, které číslo z těch dvou je vyšší. A to vyšší skóre je samozřejmě pro vás nejvíce výhodné. To je rada Vašeho podvědomí.
– V případě, že by obě čísla byla stejná, tak je jedno co zvolíte. Pro Vaše podvědomí to má totožnou hodnotu, a tedy zvolte pomocí jiného hlediska. Třeba z časového. Která možnost přišla jako první? Tu zvolte. Ta druhá, už je jenom tlak logiky a vědomí. I když dobrá, ale je stále druhá.

Jak je to možné? Protože, čísla zde zastoupí vše, co máte v podvědomí. Zohlední vaše touhy, strachy, přání, zkušenosti. Když to dáte na stupnici, tak podvědomí řekne vědomí, jak moc velkou hodnotu to pro Vás má. Tato technika funguje spolehlivě. Vaše podvědomí totiž vždy ví, co je pro Vás správné a nejvhodnější.

Vaše podvědomí zohlední i vaše fyzické možnosti a věci, které máte v plánu dne. Například: Mám sníst jablko nebo čokoládovou tyčinku? Podvědomí vyhodnotí, kolik energie budete potřebovat a podle toho do vědomí předá informaci a vy tak přiřadíte tu správnou číslici. Platí to však jenom pro ten konkrétní den. Příště bude potřeba se znovu zeptat. Rozhodnutí zohledňuje aktuální situaci a stav. Při příštím rozhodování není možné znovu použít minulou zkušenost, ale zeptat se pomocí číselného skóre znovu.

Zdroj: http://www.alexandrtoth.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk