Sandra Walter: Pokračuje rozdělení časové linie – Integrace a uvedení do souladu

186
Foto: Pixabay.com

Originál publikovala Sandra Walter 29. 3. 2017.

Buď požehnán milovaný kmeni

Druhá fáze přechodu časové stopy skončila v pondělí na měsíční nov. Vděk všem, kdo se zaměřovali na Slunce, tak jak tyto paprsky dorazily. Já osobně zažívám hluboké porozumění svému Solárnímu Já, a to vede k ztělesnění Solárního Kosmického Kristova stavu bytí. Vzestup je skutečně posvátná zkušenost.

Sdělená vize

Mezi mnoha vizemi během meditace o minulé neděli byl tento jasný obraz: Gaia se zjevila jako platanové semeno (pomalované, aby vypadalo jako Země), a mocný galaktický vítr ofukoval pryč ty bodliny na povrchu, aby odhalil krystalické jádro, které se proměnilo v briliantové sluneční světlo. Ta stará externí reality byla odfouknuta pryč, a Gaia zářila jako zbrusu nové stvoření. To představuje LIDSKÝ Vzestup, stejně tak jako transformaci Gaii. Tato je odhalení našeho Vyššího Já a této Nové Země, tak jak se kosmický vítr stupňuje, toto zářící semeno Nového, a efekt tohoto přicházejícího světla odráží na nižší reality.

Platan je starobylým symbolem, používaným ve starých spisech, Domu Davida, Ground Zero, atd. Pro mne je tu řada synchronicit spojených s tímto symbolem, můžete si najít své vlastní. Pro mne to byl to třetí v řadě silných symbolů minulý víkend. Nejdříve to byla duha 25. března nad Mount Shasta, která potvrdila, že příliv udělal svoji práci. Pak to byl smetanově bílý jestřáb, poletující a volající mi jen pár metrů nad hlavou během Práce s Mřížkou minulou neděli. (Jestřáb je posel, věnujte mu pozornost.) A hned potom tato vize s platanem.

Poté, co jsem se propojila se Sluncem, několikrát během Pondělí, abych vyslala paprsky frekvenci měnícího dimenzionálního světla, jsem ve sněžnicích vylezla nahoru pro ukotvení Měsíčního novu v 8pm. Po práci s Mřížkou jsem cestou dolů viděla plavat nad hlavou a posílat pozdravy mnoho světelných lodí tak, jak druhá fáze tohoto významného posunu byla dokončena.

Takže se teď řídíme protokolem. Integrujte ten příval, odhoďte všechno, co již nemá použití, připravte se na práci s Branou v příštím týdnu, zachovejte soustředění, vyhněte se veškeré mentální gymnastice ohledně podivností této fáze nebo jejích účinků na fyzické úrovni, a posílejte Světlo a Lásku a vděčnost těm, kdo přinášejí ztělesnění.

Dubnová Odhalení a Požehnání

Naší příští branou je 3.-7. duben, kdy bude plně ukotvena časová linie rozdělení. Mějte na paměti, že tento příval od Rovnodennosti je přívalem velmi vysoké úrovně Božského Světla, je to skutečný dar pro všechny, kdo rezonují s 5D zažíváním.

Tato frekvence poroste exponenciálně, jakmile bude to rozdělení dokončeno. Bude to nadále rozšiřovat vaše vědomí do vyšších rovin tvoření. Jedná se o cestu Duchovní Dospělosti, která bude vyžadovat nejvyšší míru vašeho rozlišování, a neposuzování externích a interních efektů.

V našem Mistrovství, pojďme pomoci Gaie v odhalování toho, co bylo vytvořeno – Požehnané planety míru a jednoty vědomí. Ztělesňujeme své nové šablony NAŠÍ PŘÍTOMNOSTI, a vstupujeme do svých rolí jako spolutvůrci těchto nových realit. Tato obrovská kosmická brána pomáhá Božské Vůli. Pojďme se otevřít jako čisté vodiče nejvyššímu záměru.

Ztělesnění je unikátní zkušeností tak, jak si berete zpět své Solární Já, které doslova otevírá Brány skrze LIDI, proto, aby byla nová realita zjevena. Pro mnohé z nás se jedná o dříve nepoznanou úroveň posílení. Mějte na paměti, že během Bran je manifestace posílena. Pojďme směrovat Světlo jako JEDEN, a povolat toto tvoření se snadností a milostí.

Nástroje pro tento silný průchod

Meditace: Dovolte vašemu sloupu Vzestup, aby se v nehybnosti sladil tak, aby Vyšší Já mohlo převzít vedení. Odpočívejte, dost pijte, ztište se, běžte ven, abyste obdrželi maximální možný přísun světla, zejména ve spouštěcích bodech. Otevřete se té zkušenosti.

Vizualizujte si a povolávejte 5D: Pociťujte svobodu, vizualizujte si Novou Zemi, globální Vzestup, a tu nejvyšší, nejjasnější vibraci, kterou dokážete udržet. Namalujte to, napište to, zpívejte to, tancujte to, meditujte o tom, vytvořte to. TEĎ. Odhoďte svá pouta k nižším časovým liniím.

Denní rozpouštění: Přikažte a vyhlašte konečné, bezúsilné odstranění všech nižších časových linií, programů, entit, božstev, myšlenkových forem a bytostí, které ovládají a manipulují LIDSTVO, Gaiu, Říše a elementály negativním způsobem. Přikažte všemu, co se plete do Vzestupu, všemu, co blokuje postup LIDSTVA, aby okamžitě přestalo a nechalo toho na všech časových liniích a ve všech realitách. Odešlete všechna neposlušná stvoření zpět do Zdroje, aby prodělali celkovou přeměnu a nikdy se již nevrátili.

Pracovníci Bran a Pracovníci s Mřížkami: sjednoťte se v Božím záměru plného odhalení 5D časových linií jako hmatatelných projevů pro všechny. Povolejte Solární Kosmické Požehnané ztělesnění jako realitu pro všechny ochotné a schopné k ztělesnění. Prosvětlete nové energetické mřížky, posvátná místa, chrámy, krystalická lože, vodu, každý krystal umístěný Pracovníkem Světla a LIDSKOU Mřížku Srdce od krystalického jádra Gaii přes Slunce, Centrální Galaktické Slunce, a Čisté Vědomí Zdroje. Přivítejte ty nejvyšší úrovně fotonického světla a dimenze-měnící frekvence, jaké můžeme přijmout, v nejvyšším zájmu čistého a pravdivého Vzestupu. Pociťte sjednocení, jedná se o zářící cestu pro nás pro všechny.

Mistři Strážci Bran: Opět vás vyzývám, abyste se sjednotili s vyššími frekvenčními šablonami, které vstupují do našeho Solárního Systému. Nyní máme vědomí přístup do Solárních Center. Božská Vůle velí k rozvinutí – zachovejte si čistotu ve svém rezonanci a záměru, když se s těmito výbory spojujete. Během průchodu 3 až 7 dubna pojďme povolat kódy měnící dimenzionální přesun, v nejvyšším zájmu těch, kteří si volí Vzestup.

Duben, jako vysoce transformativní měsíc

Očekáváme, že se úrovně fotonického, čistého světla v dubnu dramaticky zvýší. Pojďme se zaměřit na tuto bránu jako na náš klíč ke království Nového Já a Nové Země. Vibrace = Vibrace.

Vděčnost za vaše odhodlání a vytrvalost. Naše služby jsou hluboce oceňovány. Víra. Pravda. Dech. Dovolme Světlu, ať nám pomůže v transformování těchto realit se snadností a milostí.

S Láskou, Světlem a k Službám, Sandra

Zdroj: http://www.sandrawalter.com/timeline-split-progress-integration-and-alignment/
http://bod-zlomu.blogspot.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk