Sandra Anne Taylor: Afirmace pro propouštění minulosti

499
Foto: Pixabay.com

Držíte-li se minulosti, udržujete si ji ve své energii. Vaše energie pak přitahuje totéž do každého vašeho dalšího dne. Pojďme si tedy promluvit o tom, jak se své minulosti pustit a znovu se chopit své moci. Co je třeba pro to udělat?

V první řadě je důležité identifikovat, čeho se chcete pustit a co už nechcete, aby se opakovalo. Nedovolte své minulosti, aby vládla vašim dalším dnům. Co přesně tedy chcete propustit? Zkuste to konkrétně určit a sepište si to. Většinou jsou to věci spadající do tří kategorií.

– První z nich jsou naše návyky v chování ovlivněné minulostí, které si přejeme změnit nebo alespoň omezit. Například přemíra pití alkoholu, nekontrolovatelné jedení nebo jiné závislosti a návyky, které nám škodí a kterými sami sebe zneuctíváme. Afirmujme si tedy, že jsme schopní měnit své návyky a vzorce chování, které nám neslouží dobře.

– Druhou kategorií jsou myšlenkové návyky a vzorce. Myšlenkové návyky a vzorce jsou ZCELA určeny minulostí. Strach, dělání si starostí, sebekritika, souzení druhých i sebe samých, pesimismus ohledně budoucnosti, úzkostlivé myšlenky o životě jako takovém – to všechno jsme se buď naučili v minulosti a nebo jsme si to vyvinuli na základě svých prožitků v minulosti. I tyto věci mohou patřit mezi ty, které si přejete propustit.

– Třetí kategorií jsou pak pouta, která jsme si vytvořili. Naše návyky v chování se přitom velmi často odvíjejí právě od pout, která máme. Například když příliš pijeme, máme nezdravé pouto k alkoholu. Nebo když děláme cokoli jiného, co ubližuje naší bytosti, vytváříme si k tomu nezdravé pouto. Stejně tak se nezdravě poutáme k druhým lidem, upínáme se k práci, k místům, věcem nebo situacím. Často nám to ani nepřijde nijak zvláštní, protože mít tato pouta pro nás představuje něco známého a zdánlivě bezpečného. V takovém případě si potřebujeme uvědomit, že se MŮŽEME pustit a že nám to neublíží. Že se můžeme odpoutat od toho, k čemu jsme se připoutali.

Všechny věci zmíněné v těchto třech kategoriích můžeme propustit a změnit. Ať už jsou to naše návyky v chování nebo v myšlení nebo nezdravá pouta, která jsme si vytvořili k něčemu nebo k někomu druhému. Dokonce můžeme být připoutaní ke svému návyku! Můžeme lpět na svém strachu a odmítat se ho pustit. Spousta lidí je přesvědčená, že když si budou dělat dostatečně mnoho starostí, tak své problémy vyřeší. Myslí si, že si tak zajistí kontrolu nad výsledkem. I to je škodlivý myšlenkový návyk, ke kterému navíc mají vytvořené pouto. Ani sebevětší množství starostí nikomu nezajistí kontrolu nad výsledkem. Ve skutečnosti ji tito lidé mají o to menší. Je důležité si to uvědomit.

Tyto tři kategorie věcí tedy zkuste prozkoumat a ptejte se sami sebe:

– Jakého chování se musím vzdát, abych získal/a zpět svou sílu?
– Jakým škodlivým myšlenkám se pravidelně oddávám? Které myšlenky nebo způsoby myšlení potřebuji propustit, abych opět cítil/a, že mám moc nad svým životem?
– A která pouta, jež jsem si vytvořil/a, mi neslouží dobře?

Jedna z technik, které vám mohou pomoci s propuštěním těchto břemen, jsou afirmace zaměřené na očištění se od vlivu minulosti a přijetí vlastní síly v přítomném okamžiku. Ať už se jedná o chování, myšlenkový vzorec nebo formu připoutanosti, vaše upřímné, procítěné prohlášení s tím vším pohne, pomůže vám začít propouštět a měnit zažité návyky, a tím se hnout kupředu. Nestačí však afirmace pouze odříkávat. Je třeba nad nimi opravdu meditovat, zapřemýšlet nad tím, co opravdu znamenají, skutečně je procítit svým srdcem. Vnímat energii pravdy, kterou v sobě obsahují. Dovolit si plně cítit a prožívat ty krásné pocity, které vám afirmace i celý proces propouštění přináší.

– MŮŽETE to všechno pustit.
– MŮŽETE to všechno pustit bez ohledu na to, jak hluboce zakořeněné ono chování, myšlenkový návyk nebo pouto je.
– MŮŽETE si vytvořit nový postoj k sobě samým, ke svému životu, ke světu i k hodnotě, kterou pro svět máte. To všechno můžete změnit a přenastavit.

Nyní si uděláme malou afirmační meditaci. Je to opravdu velmi důležité téma. Každou afirmaci budeme říkat dvakrát, abyste se na ni lépe naladili. Pokud ale chcete pouze poslouchat, je to v pořádku.

Začněme tím, že se zhluboka nadechneme. Uvolníme ramena… zcela se uvolněte, dovolte si na chvíli povolit a vypustit ze sebe napětí a starosti. Dovolte si vstoupit do chvíle naprostého bezpečí a otevřít svou mysl pravdám, které jsou v afirmacích obsaženy. Zcela se uvolněte, uvolněte své tělo, uvolněte svou mysl a otevřete své srdce. Vnímejte afirmace celou svou bytostí. Budete-li chtít, můžete je po mně opakovat.

– Propouštím ze svého nitra všechnu negativní energii spojenou s __________ (doplňte konkrétní zážitek z minulosti). Jsem svobodný/á.
– Propouštím pocity strachu a bezmoci. Stojím si za svou pravdou a přijímám zpět svou sílu.

Zatímco dýcháte, propouštějte s každým výdechem to, co chce odejít. A pokračujeme dál:

– Uvolňuji veškerá pouta, která mi škodí, ubližují mi nebo mě svazují, a to pouta jak k osobám, tak i k návykům a situacím, v minulosti i v přítomnosti. Jsem silný/á.
– Mám sice svou minulost, ale JÁ NEJSEM svou minulostí.
– Žehnám své minulosti a propouštím ji s láskou.
– Dělám dobrá a zdravá rozhodnutí a věnuji se dobrým a zdravým myšlenkám, nyní a navždy.
– Vytvářím si dobré a zdravé vztahy se sebou i s ostatními lidmi, nyní a navždy.
– Boží energie prostupuje celým mým životem, propouští mou minulost, uzdravuje mou přítomnost a žehná mé budoucnosti.
– Nyní si volím být svobodný/á a mít moc, která mi patří.
– Mé tělo je zdravé, vitální, schopné a plné energie. Boží vědomí plní každou jeho buňku.
– Každý den mi přináší ještě větší hojnost, smysl a lásku.

Vnímejte sílu těchto záměrů. Afirmace jsou záměry. Nejsou to jen slova a odříkávaná pozitivní tvrzení. Jsou to záměry pro váš život a vaši energii. Píšete si novou budoucnost, a to i do dalších životů, protože svou energii si berete s sebou. A tak si dovolte pustit se svých starých vzorců a vyberte si nové záměry. Odhalte své skutečné já a znovu si vybudujte život na základě toho, kdo jste doopravdy.

Na závěr vám předám ještě jednu afirmaci, která také souvisí s minulostí.

Odpouštím druhým staré karmické dluhy vůči mně a žádám o odpuštění těch svých.

V tomto období je třeba propouštět mnoho věcí, a tak si nechte afirmacemi pomáhat. Netahejte za sebou starou zátěž, která vás jen brzdí, frustruje a omezuje. Buďte otevření novým životním příležitostem a možnostem.

Doufám, že jste si meditaci užili, a přeji vám, ať vám afirmace pomáhají.

Sandra Anne Taylor

překlad z odposlechu: Magda Techetová
zdroj: Hay House Radio
zpracoval: http://andelskydenik.blogspot.com/2019/07/afirmace-pro-propousteni-minulosti-od.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz