Rudolf Špaček: Kumránské svitky

275

V roce 1946 byly v blízkosti Kumránu objeveny velmi cenné svitky. Dodnes není jejich celý obsah zveřejněn a stále podléhají odbornému studiu. Přestože většinu svitků tvoří starozákonní texty, nalezla se zde i řada křesťanských textů.Vyslovil snad Ježíš něco mimořádného, co není ve shodě s oficiální doktrínou církve…?

Video: 2012Ruda
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz