Rudolf Špaček: Jsme jen pěšáky systému, který nás potřebuje mít nemocné

207

Husitský farář Mgr. Rudolf Špaček z Hlinska byl jedním z hostů Festivalu Ve hvězdách 2011, který se konal ve dnech 11. a 12. 6. 2011 v chotěbořském areálu Geofond. Hovořil zde o absolutní lásce, ze které jsme vzešli a k níž se ubíráme, a také o absenci Stvořitele v současné esoterice, která zapomíná sloužit a vzniká z ní byznys. Současně velmi poutavě přiblížil problematiku chemtrails, MMS a systému, který nás potřebuje mít nemocné a vystrašené.

Video: VE HVĚZDÁCH TV
Zdroj: https://www.youtube.com/…T4K

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk