Ronna Herman: Archanděl Michael – Vize pro budoucnost

210
Foto: Pixabay.com

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, leden 2017. Milovaní mistři, našimi minulými sděleními jsme se vám snažili pomoci si vzpomenout na svou divukrásnou minulost a přijmout pravdu, že všechno, co je potřeba k vytvoření velkého nového světa, máte uvnitř sebe. Nemluvili jsme jen o vašich minulých životech na Zemi, ale snažili jsme se vám poskytnout určitý vhled do toho, jak jste úžasní. Prosím, přijměte fakt, že jste opustili rozsáhlejší část své Bytostnosti ve vyšších říších, a nyní je čas začít proces, při němž znovu uplatníte nárok na tu spoustu Stránek vyjádření Boha, které tvoří celek vašeho opravdového JÁ.

Říkali jsme vám, že toto je Vesmír velkých rozdílů a že, jako součást svého tréninku, jste zažili mnoho divukrásných dobrodružství na velmi zvláštních a dokonalých místech. Nyní chápete, proč je Země tak důležitá, protože vaše planeta je místem, kde se všechna rozdílnost tohoto Vesmíru setkává. Užili jste si hru duality a polarity, když jste vytvářeli hojnost a pak zase bolestný nedostatek. V jiných životech jste vynesli na světlo světa divukrásné talenty a dosáhli velkých udatných činů, a stejně tak jste zažili mnoho jednoduchých úzce zaměřených životů. Všichni jste zažili jakoukoli situaci, kterou si jen dokážete představit, od nejnižších po nejvyšší, v každé Říši sebevyjádření.

Nyní je čas překročit závoj iluze a znovu požadovat své Božství. Jak se přesouváte hlouběji do vědomí Boha, a vstupujete do vyšších dimenzí Stvoření (Tvoření) a čerpáte z nich, začínáte napínat své duchovní svaly, jste užaslí z toho, jak rychle dokážete zhmotnit to, co jste si představili. Malé zázraky se mění ve velké a komplexní zázraky, přitom jak se stáváte profesionálnějšími, a my vám říkáme, že se nic nedá srovnat s tím, co je pro vás připraveno do budoucnosti.

Jelikož kolem vás víří multidimenzionální vyjádření změny a čas se zhušťuje a rozpíná stále rychleji, musíte se naučit jít s proudem, abyste existovali, byli, ve stavu mírnosti a milosti. Jak všichni z vás do toho či onoho stupně zažili, život na Zemi se za posledních 50 let drasticky změnil. Co bylo normou v prostředí Třetí/Čtvrté dimenze, neplatí, jakmile se přesunete do jemnějších, čistších úrovní Světla Stvořitele. Odvoláme se na několik hlavních událostí doby, abyste lépe porozuměli porovnání nově se vynořujícího kolektivního vědomí lidstva se starým vědomím mas, které převažovalo v minulosti tisíce let.

Vaším Andělským Rodným právem je žít v hojnosti: Proces přerozdělování bohatství na Zemi je nyní v plném proudu. Uvidíte, že mnoho společností a organizací upadne v nemilost a zapomnění. Všechno, co má své základy položené na strachu, chamtivosti a ovládání druhých se rozpadá. V minulosti často trvalo několik životů, než bylo napraveno špatné, a vy jste nemohli vědět, kdy a jak bude dosaženo spravedlnosti. Nyní se těm, kteří jsou zaseknuti v iluzi hry příčin a následků, špatné činy vracejí téměř okamžitě jako bumerang. Ti, kdo se starají jen o svůj prospěch, zneužívají důvěru a moc, které jim byly svěřeny, už nebudou schopní skrýt své prohřešky. Ať už jde o náboženské organizace, společnosti nebo firmy či vlády, přišel čas zúčtování.

Světlo proniká do nejtemnějších stínů, jak Země vstřebává víc a víc vibrací vyšších frekvencí Ducha. Mysl a Duch jsou staviteli a vy jste spolutvůrci nového ráje na Zemi. Vše, co kdy budete potřebovat, vám bude dáno, ale musíte se pevně držet své vize, pro nejvyšší dobro všech, a pak vstoupit do úložiště čistých Adamantinových Částic Světla Stvořitele ve Vesmírných Pyramidách a vytvarovat je v cokoli, co si dokážete představit. Milovaní, hledejte hojnost lásky, radostné láskyplné a milující vztahy, dobré zdraví, mladistvou vitalitu a tvořivost, při tom jak poznáváte, že nejen věci vám přinášejí štěstí a spokojenost, ale hlavně „Stav Bytí a kvalita života.“

Pozemské změny a posun vzorců počasí: Země prochází procesem čištění a katarze, zbavování se strachu, omezení, utrpení, atd., v zemích, které byly zneužívány kultivací, země napuštěné hluboce zasetými bolestnými vzpomínkami na války a násilí, a země, kde lidstvo po staletí trpělo různými zvěrstvy, očividně náhodnými, sužované potopami, požáry, posunem země a ničivými větry. Není všechno tak, jak se zdá, drahá srdce, neboť tento proces je důležitý, aby se vyčistil vzduch, země a vody, které lidstvo tak bezohledně znečistilo.

Během těchto dob radikálních změn mnoho sladkých Duší, které bojovaly o přežití, po celém světě opouští Zemi, a my vás žádáme, abyste tento proces přesunu viděli v novém Světle. Nevidíte, že opouštějí trpící a beznadějné bytí ze své vlastní volby, a vstupují přitom branou do světa lásky, míru, radosti a hojnosti – kde se budou připravovat na návrat do čistšího pozemského bytí? Nebude existovat žádné široké spektrum nerovnováhy Hustoty Třetí Dimenze, ke kterému by se mohly vrátit, protože, až se rozhodnou se vrátit, bude to svět, kde dostanou příležitost se učit, rozpínat své vědomí a rychle projít své pozemské lekce. To pro ně připravujete vy, kteří ukazujete cestu. Brzy přijde doba, kdy se žádná Duše nenarodí do prostředí bolesti a iluze, které nyní jsou v mnoha oblastech světa, kde jsou rozladěné frekvence.

Mnozí z vás jsou vedeni k tomu, aby se přesunuli do jiných částí světa – nejste si jistí proč, ale existuje hluboko zasetá touha cestovat do neprobádaných území. Jste voláni k tomu místu na Zemi, kde můžete být nejvíc užiteční – kam budou vedeni ti, co mají podobné vibrace a poslání, aby se k vám připojili. Je čas „Spojit se do týmů“ nebo se sjednotit se svými rodinami Duší a se společníky, kteří mají stejné úkoly. Jak čerpáte z inspirované myšlenky z říše všech možností, stáváte se více intuitivní. Jak se vaše instinktivní povaha minulosti připojuje k vašemu multistránkovému Já budoucnosti, tak se čistí a zjemňuje.

Jemné ladění vaší fyzické loďky:Když do své fyzické loďky vstřebáte víc Světla, změní se vaše potřeby a touhy.Smrtelně nebezpečné nemoci a viry se nebudou moci ve vašich rozvíjejících se, odolnějších Světelných tělech zabydlet. Momentálně nevidíte velké změny ve fyzické tělesné struktuře, ale vnitřní i vnější změny probíhají velmi rychle. Jak se postupně rozpouštějí membrány Světla kolem vaší DNA a vy máte přístup ke stále většímu množství moudrosti uložené ve strukturách vašeho mozku, vaše fyzická loďka začíná být silnější a zdravější.

Nastanou divukrásné nové průlomy v léčení a objeví se nové techniky léčení, přírodní produkty a léčiva nahradí většinu vašich syntetických drog, které mají velké množství vedlejších účinků. Množí z vás již zjišťují, že vaše tělo nebude tolerovat velké množství oblíbených předepisovaných látek, kterým dělají reklamu farmaceutické společnosti soustředěné jen na svůj zisk. Vše bude zaměřené spíš na preventivní péči, celoživotní péči, dobrou kondici a pohodu, stejně jako na přirozené kúry, a na to, jak jsou důležité vaše pozitivní, milující myšlenky pro to, abyste zůstali zdraví.Už nebudete ignorovat signály, které vám posílá váš Tělesný Elementál, když se snaží upoutat vaši pozornost. Bolest je způsob, kterým vám vaše tělo dává na vědomí, že něco chybí. V minulosti jste si brali prášky proti bolesti, abyste zamaskovali symptomy, až dokud nebylo pozdě a musely se podniknout radikální opatření k nápravě nerovnováhy.

Jak se naladíte na mnohačetné úrovně vědomí uvnitř a vně svého těla, naučíte se věnovat pozornost signálům, které dostáváte. Pak provedete nezbytná opatření (přizpůsobení) tak rychle, jak je jen možné, abyste zakusili co nejmenší nepohodlí, a rychle se tedy navrátíte do harmonie a k pocitu, že se cítíte dobře.

Nakonec se také smíříte se svou jedinečnou tělesnou strukturou, znaky, talenty a způsoby vyjádření a tvoření. Vybrali jste si své rodiče a genetickou strukturu vaší linie předků z určitého důvodu. Vaše jedinečnost vás činí tak speciálními – nikdo jiný na Zemi není přesně stejný jako vy – ani Duše, které se narodily jako tzv. „identická dvojčata“.

Jednou z hlavních překážek, kterým čelíte během těchto několika posledních let, je přijmout se takoví, jací jste, a zjistit, že jste krásní a drahocenní, a nezáleží to na vnější muskulatuře, kterou jste si vybrali, abyste zažili tento nejdůležitější život ze všech životů. Jsou to vaše zářící Duše a velká vřelá srdce, která vidíme vyzařovat, milovaní, nevěnujeme žádnou pozornost maskování svalů, které nosíte.

Váš Svatý vztah s vaší NadDuší/Vyšším Já: V minulosti ovládalo vaše každodenní bytí tělo přání ega, a vaše Já Duše bylo malým hláskem vědomí, které jste většinou ignorovali. V raném věku vám vštípili tradice, náboženské víry, povinnosti a nutnosti, a učili vás věřit, že je důležitější to, co si o vás myslí ostatní, než to, co si o sobě myslíte vy. Vždycky jste se obraceli ven, abyste se ujistili o své ceně. Neustále jste hledali někoho, něco nebo nějakou událost, která by vám přinesla štěstí, ale obvykle to bylo pomíjivé, často to přineslo rozčarování a zanechalo vás to hledající něco, co vás převyšuje, co by vám přineslo nějaké měřítko sebeuspokojení.

Teď jste se naučili se obracet pro ocenění, inspiraci a vedení dovnitř, protože máte tzv. Duševní vhled, a spojujete se s mnohačetnými stránkami svého Vyššího Já. V tomto procesu vstřebáváte větší dávky čistého Vědomí Vesmírného Světla, které vám pomáhá bez viny uvolnit všechny zastaralé koncepty, když vstřebáváte nové vyšší pravdy, které k vám v ohromující míře přicházejí.

Nyní zjišťujete, že Bůh netahá za nitky někde na vysokém místě, ve vzdáleném Království Nebeském, a neurčuje odměny a tresty. Přijímáte skutečnost, že VŠECHNO, co je potřeba, máte uvnitř sebe, jako součást svého Božského Rodného práva, abyste zhmotnili milující, radostné, poklidné bytí v hojnosti. Staré tradice a zvyky se vás přestávají držet, jak hledáte svobodu vyjádření: vytváříte nové způsoby oslavování svatých dní a zvláštních událostí; a také uctívání našeho Boha Otce/Matku a Nejvyššího Stvořitele.

Modlitba není určena na jeden den, protože žijete duchovně každý jednotlivý okamžik každého dne. Každý den žijete jako mistr tím, že sledujete své myšlenky a akce. Víte, že vaše záměry musí týt čisté, protožejste zodpovědní za každý jednotlivý nejmenší Atom energie, kterou vysíláte. Praktikujete rozlišování a neustále sledujete, čemu věříte, čemu z toho dovolíte se usídlit ve vaší Bytosti. Již víte, že vždy musíte provádět nejvyšší volby, abyste se, jak kráčíte po střední cestě v míru a harmonii, postupně přesunuli za zákony Karmy do stavu milosti.

Váš vztah s ostatními: Učíte se, že jak získáváte smysl Sebelásky a sebeúcty uvnitř, vytahujete více a více Lásky/Světla od Stvořitele – je to nekonečný zdroj duchovní podpory. Když naplníte sebe až po okraj, září z vás tento divukrásný elixír ven v kole Světla, které se neustále rozpíná. Začínáte hledat vztahy, které přinášejí uspokojení na všech úrovních – fyzické, emocionální, mentální a duchovní.Ve vztazích budoucnosti nebude žádný pocit sebeobětování; bude v nich základní důvěra a budete hledat podporu plného vyjádření osobních zájmů, talentů a duchovní pravdy. Oddaní partneři budou vzájemně doplňovat své sílné stránky, a bez odsuzování (s neposuzováním) a s trpělivostí si budou vzájemně pomáhat zpracovat své slabostí a strachy. Je důležité, abyste se svými blízkými sdíleli společnou vizi, není zde místa pro moc nebo ovládací hry. Začínáte intuitivně poznávat členy své rodiny Duše a ty, se kterými máte hluboké duchovní vazby. Proto ve svých vztazích naleznete víc pohodlí a lásky, než jste si kdy mysleli, že je možné. Už nebudete vyhledávat vztahy založené na „potřebě“, ale na touze sdílet společně svou cestu a znalosti, jak kráčíte vpřed do nového a vzrušujícího Věku.

Jak si představujete budoucnost? To, jak budete prožívat následující roky velké změny, je vaše volba. Můžete se posunout ve vědomí výš, do bodu, odkud nazírá mistr, a vědět, že vše se odhaluje a že vše je naplánováno. Bez ohledu na to, jak bezútěšně svět vypadá, Světlo Stvořitele existuje a svítí dolů a proniká nejtemnějšími stíny – skrytými místy na Zemi – a do srdcí lidstva. Většina lidských bytostí na Zemi jen chce žít v míru, pohodlí, dostatku, aby vyjádřili svou božskost svým vlastním jedinečným způsobem, a jsou ochotny umožnit ostatním totéž (právo). I když to tak nemusí vypadat, těch, kteří chtějí dominovat, dobývat a vládnout, je menšina, a jejich škrtící sevření Země a lidstva mocí každým dnem slábne.Jak vás více vstupuje do mistrovství, požadujete své Božské Rodné právo, tím slabší a méně účinní budou.

Na nějakou dobu nastanou potyčky a válečné vřavy na mnohých místech Země. Ale ti, kteří bojují majíce temnotu ignorace uvnitř, prohrají – nemohou zničit to, co je správné a ze Světla. Armageddon již Zemi navštívil, milovaní, a to nejhorší je již za námi (přišlo to, aby to přešlo). Od nynějška se každý násilný a destruktivní čin čelně setká se silami Ráje, neboť vy, Bojovníci Míru, vyhráváte bitvu svými Světelnými zbraněmi, soucitem a odpuštěním.

Každý jednotlivý okamžik tvarujete budoucnost, každou myšlenkou a akcí, a tak vás to učí zaměřovat se na to, co je správné, místo na to, co je špatné. Praktikujte vidět v lidech okolo vás dobro a ujistěte se, že nabízíte slova povzbuzení a láskyplné podpory jakýmkoli možným způsobem. Jste ti, kteří povedou lidstvo do zářivého nového světa zítřka.Přestáli jste nejdivočejší bouře a prošli jste mnoha temnými nocemi Duše, a vítězoslavně jste se vynořili. Neztrácejte odvahu nebo nepodléhejte slabostí srdce v tuto pozdní bobu, mí odvážní přátelé. Vyřčením slov: „Ať se stane pro nejvyšší dobro všech,“ nám dáváte svolení zasáhnout za vás a pomoci vám projít tyto bouřlivé časy nejvyšší změny.

Vysíláme k vám lásku našeho Boha Otce/Matky a vzácnou dávku Světla ze srdce Nejvyššího Stvořitele. Jste nadmíru milovaní a vroucně střeženi.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk