Ronna Herman: Archanděl Michael – Další úroveň duchovního vědomí

389
Foto: Pixabay.com

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny duben 2017 – Ronna/ Svatý písař. Milovaní mistři, většina lidstva zapomněla, že v rámci Vesmírných Zákonů existuje bohem dané právo, které dovoluje každé lidské Bytosti, aby znovu žádala a vyvolala schopnost připojit se ke vzestoupeným mistrům a velkým Bytostem vyšších říší. Vnitřní komunikace je přímým sdílením myšlenek beze slov a zvuků.To je váš přirozený stav Bytí. Nicméně jsou tu určité nezbytné předpoklady a podmínky, kterých musí být dosaženo, dřív než získáte přístup k Vesmírným telepatickým vzdušným cestám.

Když jste v Pyramidě Světla páté Dimenze, požádejte své strážce, průvodce a andělské pomocníky, aby se k vám připojili. Požádejte svou osobní Radu Světla, aby vám pomáhala ve vašem úsilí posílit své odhodlání a dala vám moc, vůli a moudrost, které potřebujete k tomu, abyste se přesunuli na další úroveň duchovní vědomé pozornosti. Všichni jste v kritické fázi procesu svého duchovního růstu, kdy jste žádáni, abyste uvolnili a nechali odejít vše, co vás drží zpátky od duchovní svobody, kterou hledáte. To znamená všechny nefunkční a omezující vztahy, škodlivé návykové a negativní zvyky, myšlenkové vzorce a vlastnictví, které zabírají příliš mnoho vašeho času, úsilí a hojnosti.

Během tohoto cyklu posunu Věků zažíváte velmi mnoho transformativních změn. Znovu požadujete a vyvoláváte všechny zlomky osobní energie/myšlenkových forem, které jste vytvořili během své dlouhé cesty do hmotného vyjádření. Znovu se sjednocujete s oněmi mnoha Jiskrami vědomí, které tvoří vaše Andělské Já a vaši rodinu Duše, a také se snažíte stát se Duchovním/lidským dospělým při své existenci ve stále se rozpínající říši hmotného.

Ti z vás, kteří udělali základní práci a nyní jsou správně na cestě k mistrovství Sebe, jsou připravení pro další úroveň duchovního vědomí. Vy – Hvězdná Semínka, odvážlivci, kteří protrpěli mnohé temné noci Duše, aby se očistili od starých sebeomezujících konceptů a energetických vzorců, a vyšli z těchto čistek vítězně – jste nyní připraveni vykročit do popředí jako předvoj rozvíjejícího se lidstva a těch, kteří obývají Světlo, zářivou a občerstvenou Zemi.

Musíte vědomě prověřovat druhy své víry a odhodit ty, které již neslouží vašemu nejvyššímu dobru.Musíte se dostat pryč z omezení a pokrouceností vzorců víry kolektivního vědomí minulosti. Jak to budete dělat, budete postupně povznášení z dusivé hustoty prostředí Třetí a nižší Čtvrté dimenze. Musíte se vymotat z uvěznění, které vytváří nesprávně směrované povinnosti, skutečná nebo imaginární omezení a pokroucené druhy víry nižších říší hmoty oslabující mysl. Být ve světě a ne z něj, to je jedna z nejdůležitějších pravd, které se nadějný mistr musí naučit a používat. Vaším hlavním cílem je vrátit se k přijatelnému spektru duality, kdy váš Energetický Podpis vibruje v harmonickém vibračním vzorci, který je v souladu se střední Čtvrtou dimenzí a výše.To je požadovaná úroveň harmonických frekvencí potřebná pro vstoupení do moci a magie Fialového Paprsku přeměny a k tomu, aby člověk začal mít přístup k plnému spektru Adamantinových Částic Stvořitelova Světla a mohl je používat. Toto světlo má vědomí, a když ho vstřebáte, a pak aktivujete láskyplným záměrem –stane se dar vyššího vědomí vaším, abyste ho mohli používat a sdílet.Nikdy nezapomeňte,toto Stvořitelovo Světlo je vaším Spojením (Šňůrou) Života ke VŠEMU CO JE.

Je naplněno magií a nádherou a přístupem ke schopnostem, které přesahují vaše představy. Strávili jste daleko více času v nehmotné realitě než ve hmotném těle. Pozemská existence je jen okamžikem ve srovnání s věčností vyšších říší. Vaše Svatá Mysl je úložištěm minulých zkušeností, moudrosti a vesmírných zákonů. KdyžDuše plně splyne seSvatým Srdcem, je to velké sjednocení velkolepých rozměrů. Duše, vaše intuice a schopnost vaší vnitřní citlivosti jsou všechny éterickým Zdrojem Světla. Když je středem vašich záměrů láska (pramení z lásky) a jsou projektovány s čistotou, stanete se mocným zdrojem energie Svatého Ohně.

Před mnoha lety (listopad 2003) jsme vám předali sdělení s názvem VY JSTE NÁDECHEM STVOŘITELE. V tomto sdělení jsme vám řekli: „Co se týče Nádechu, až dosud existovaly špatné koncepce, a oblíbená víra je, že ve vhodnou dobu Stvořitel Vdechne vše, co bylo stvořeno. To není pravda. Stvořitel vysílá SVOU záři, aby vstřebal všechnu velkolepost, která byla kdy stvořena.“

„Milovaní, vy jste ten Nádech. Vy budete vdechovat Esenci Stvořitele, když připravujete svou lidskou loďku k tomu, aby přijímala více a více pročištěného Světla a vzácných vibračních frekvencí vyšších říší. Vy, ve vaší lidské loďce ztělesníte Esenci Stvořitele, která proniká Zemskou pláň stejně jako Vesmír.“

Nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak je dech důležitý pro to, abyste mohli znovu požadovat svou Andělskou povahu.Ne mělké dýchání, které většina lidí na Zemi přijala jako správný způsob dýchání. Následkem tohoto druhu mělkého dýchání je mnoho symptomů oslabení mysli (zblbnutí) a nemocí, jakož i omezeného příjmu Andělské Esence, která je pro dobré bytí a znovu vyvolání Světelného Těla velmi důležitá. Vysvětlovali jsme a zdůrazňovali Nekonečný dech, Harmonikový (Souzvučný) dech, a to, jak je důležité praktikovat dýchání se záměrem. Nekonečný dech je možné nazvat Dechem Vzestupu, neboť slaďuje vaše galaktické čakry s vaší hmotnou loďkou, a pročišťuje a otevírá průchody do vyšších dimenzí. Urychluje proces stavění vzestupného vozítka Světla jménem Merkaba. Také usnadňuje otevření bran do Svaté Mysli a přední a zadní brány do Svatého Srdce.

Harmonikový dech (Souzvučný dech)* usnadňuje dvojí zisk: vytahuje Adamantinové částice uložené v kořenové čakře a také ty, uložené Éterické Kopii v Pyramidě Světla Páté Dimenze. Toto Andělské Světlo plyne z Města Světla na které jste se napojili. Jakmile se jednou tento proces aktivuje, zásobuje vás neustálým plynutím Stvořitelových Částic do vaší hmotné loďky a skrz ni – pak plyne ven do vašeho Osobního Stvořitelova Kola Dvanáctého Paprsku a nakonec do světa formy v mocném Znaku Nekonečna.

*(TECHNIKU HARMONIKOVÉHO DECHU je možné najít v Šesté Knize Sdělení Archanděla Michaela: TAJEMSTVÍ MISTROVSTVÍ SEBE:www.StarQuestMastery.com)RV

Vy, Ukazovatelé a Hledači Cesty, musíte Osvětlovat svou vlastní cestu a dál táhnout svou drahocennou vnitřní moudrost, tak draze zaplacenou a získanou mnoha lety zkušeností, pokusů a utrpení, než nakonec budete úspěšní. Protožejste ve velmi kritické fázi svého procesu osvícení, v době, kdy jste nejzranitelnější a vaše pokusy a testy možná nejsou tak dramatické, jako v minulosti, jste často zmateni a nevíte jaký je další krok nebo další pravda, kterou musíte vstřebat do své stále se měnící reality.

Vyvarujte se upadnout zpět do starých vzorců, kdy jste ostatním dovolovali myslet za vás, vést vás bez otázek, bez ověřování si, co je pravda. tím, že vstoupíte do sebe a spojíte se tím neomylných zdrojem své vlastní Andělské Přítomnosti.Mnozí z vás stále ještě hledají mimo sebe, obracíte se k těm, o kterých si myslíte, že jsou mocnější a znalejší než vy, a doufáte, že oni budou těmi vůdci a vy nebudete muset vykročit vpřed na neznámé území. Milovaní, říkáme vám, že to nebude fungovat.

Tolik z vás stále bojuje ve svých vztazích, které jsou zdrojem velkého procenta bolesti a utrpení lidského druhu. Jste ochotni si vyžádat pomoc svého Vyššího Já, aby vám pomohlo zrevidovat a analyzovat – z vyššího úhlu pohledu – důvody, proč reagujete a jednáte se svým přítelem, svou rodinou a těmi, se kterými máte blízké vztahy? Bojíte se postavit se tváří v tvář své pravdě a pevně se držet svého rozhodnutí stát se mistrem svého osudu?

** Učíte se dávat ze sebe jen to, co je vám pohodlné dávat, přitom, když se učíte přilnout k zákonu rovnováhy a harmonie v dávání a přijímání?

** Stále se bojíte být sami, ztratit svou práci nebo svou ochranu?

** Stále pochybujete, že si dokážete poradit s úspěchem, mocí nebo zodpovědností? Mnozí z vás budou v nadcházejících letech vedeni na okraj propasti. Bude to vypadat, jako že je před vámi jen temnota, velké prázdno a jisté zničení, ale vlastně to bude vaše duchovní Já, které vás bude postrkovat dopředu – ponoukat vás, abyste zkusili svá symbolická křídla a zkouší vás, aby vidělo, jestli jste připraveni létat.

** Pamatujte, když řeknete: „Odevzdávám všechno, co mám, a všechno, co jsem pro své nejvyšší dobro,“ nebo „Slaďuji svou vůli s Andělskou Vůli našeho Boha Otce/Matky pro své nejvyšší dobro a nejvyšší dobro všech,“ tak to neznamená, že odevzdáváte své světské vlastnictví nebo svou svobodnou vůli. Je to o důvěře v moudrost vaší NadDuše/vašeho Vyššího Já a vašeho Božího Já, neboť tyto moudré vyšší Stránky vašeho Andělského vědomí vždy vědí, co je pro vás v daném okamžiku nejlepší a nejvýhodnější.

Mí stateční, nemůžete mít chabé srdce a ustrašeného Ducha, protože dalším krokem na vaší cestě k plnému mistrovství Sebe je převzít kontrolu nad svým osobním světem, vykročit vpřed s kuráží a odhodlaností, tak jak znovu požadujete a vyvoláváte své Andělské dědictví. Čeká na vás, nicméně vy musíte stáhnout k sobě, vstřebat a aktivovat Esenci Stvořitele – Adamantinové Částice Světla – Andělskou látku celého Stvoření, kterou budete používat, abyste vytvarovali a vytvořili svůj nový svět plný divů.

Vždycky jste byli určeni k tomu, abyste se stali katalyzátory a řídili svou vlastní budoucnost. Vy musíte prodchnout a ovlivnit svou vizi emocemi nadšení a odvahy, vy musíte být smělí a odvážní, když jdete proti přílivu toho, co je běžné, a vy se musíte posunout z područí útlaku kolektivního vědomí. Vy musíte říkat slova, která rezonují vibrací úspěchu a vy musíte převzít postoj a stanovisko a podniknout akci triumfálního vítěze. Vy se musíte odvážit všechno riskovat, když sami sobě dokazujete, že když jste v harmonii s Duchem, tak cokoli svobodně dáte, s milujícím záměrem, vám bude stokrát vráceno.

Vy všichni máte být nedílnou součástí – už nebudete schopni se vzdát své autority nebo poslušně jít tam, kam vás ostatní vedou. Jste určeni k tomu, abyste hráli aktivní roli, roli která vám byla přidělena vaším Andělským Já – tu, která bude vaším darem a přispěním celku.

Jak se snažíte naplnit přísahu, kterou jste přijali před inkarnací do této nejkritičtější doby na Zemi, slibujeme vám, že vám budeme pomáhat jakýmkoli způsobem, který Vesmírný Zákon dovoluje. Jsme na této cestě všichni společně, a jsme vždy poblíž, abychom vás vedli a chránili vás. Jste velmi významně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk