Richard Rohr: Náboženství nedělá svou práci dobře, pokud nám připomíná naši nedostatečnost před Boží velikostí

48
Foto: Pixabay.com

Náboženství – anglicky “religion”, z latinského re-ligo (“znovu svazuji, znovu spojuji”) – nedělá svou práci dobře, pokud nám připomíná jen náš odstup, naši nehodnost, naši hříšnost a naši nedostatečnost před Boží velikostí. Ve skutečnosti kdykoliv náboženství zvětšuje tuto mezeru, stává se anti-náboženstvím. Bohužel máme spoustu takových anti-náboženství ve všech denominacích.

Vždy jsem upozorňoval, že tohle byl ten úplně první ďábel , kterého Ježíš potkal a musel vymítat, všimněte si, že žil přímo v synagoze (Mk 1,21-28). Takže nemluvím o ďáblech sekularismu, scientismu nebo ateismu. Mluvím o obvyklých překážkách a hranicích uvnitř náboženství jako takového – a to je všechno, co záměrně zvětšuje onu propast mezi naší nevhodností a “svrchovanou velkolepostí” Boží – právě tu propast, kterou přišel Ježíš popřít a zrušit.

Richard Rohr
Nesmrtelný diamant

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 270 Kč, na 2 roky 540 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk