Renata Xanté Reindlová: Zimní slunovrat – návrat Slunce a vstup do našeho světelného lidství

100
Foto: Pixabay.com

Odevzdejte vše staré a nechte minulost už odejít, nechte už ji spát, nebudete ji potřebovat…
Odevzdejte strach, který Vás brzdí v posunu do Nové Doby Světelného Lidství…
Otevřete se a přijímejte energie Vzestupu, které sestupují v tento Požehnaný Čas na naši Zem…
Obnovte spojení se svojí duší a naleznete to, na co jste zapomněli a stále to hledáte mimo sebe…
Pomozte svému tělu se uzdravit, pomůžete mu se otevřít…
Sebeláskou se nechte překvapit…
Očistěte svoji mysl od negativních myšlenek…
Naslouchejte svému srdci …
Nalezněte rovnováhu ve všem co děláte…
Nechte projevit svého Ducha, aby Vás vedl…
Nechte vstoupit Slunce do Vašeho Bytí, aby osvítilo vše, kam ještě nejste schopni dohlédnout…

Autor: Renata Xanté Reindlová, aktivační pobyty v přírodě a intuitivní konzultace
Zdroj: http://renreika.simplesite.com/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk