Renata Xanté Reindlová: Transformační proces & Transformátorské duše & Energetické kvality Nového Věku

372
Foto: Pixabay.com

S ukončením roku trochu rekapitulace o průběhu transformačního procesu a náhled do energetických kvalit Nového Věku.

Stále vnímám, že zde panuje mnoho dezinformací ohledně samotné transformace. Jde o to, že ne každý, který prochází transformačním procesem je také automaticky transformátorem pro své okolí. Ráda bych se tedy pokusila vysvětlit rozdíl, aby se případně mohl někdo s transformátorskou energií identifikovat nebo zjistit, že pracuje ve zcela jiném energetickém nastavení.

Transformačním procesem prochází každý, který se vědomou prací na sobě přenastavuje do nového nastavení a fungování v životě. Vlastně takový člověk zažívá ve svém jednom pozemském životě transformační Smrt a zároveň své Znovuzrození. Proces osobní transformace je k tomu nutný. Bez tohoto vědomého procesu se nikam neposunujeme a jen se dál točíme v kruhu nevědomí a oddělenosti v systému zvaný Matrix.

Každý má co dělat se svojí osobní transformací, protože jak víme, práce je to opravdu nekonečná, pokud opravdu jdeme poctivě a ke kořenům. Samotný proces už zde probíhá mnoho let. Nechci ale nikoho strašit, ale naopak spíš upozornit na fakt, že některé duše už svým základním osobním procesem transformace prošli, a nyní jsou tady jako podpora pro ty, kteří upřímně chtějí dál ve svém osobním vývoji pokračovat. Sami však dál procházejí dalšími novými úrovněmi a razí cestu všem jako tzv. Předvoj.

Transformátorské duše jsou duše, které se již jako transformátoři narodili a tato energie je jim vlastní. Samozřejmě vědomě to většina z nich neměla uchopené dříve, protože celý život a mnoho dřívějších inkarnací byl na ně jako na mnohé jiné duše vyvíjen tlak, který jim nedovoloval se projevit ve své podstatě.

V minulosti byly tyto energie potlačené, zpochybněné a doslova zmrzačené. Jen zásluhou vědomých předků před desítkami tisíc let byly jejich původní hodnoty uschovány v rodových liniích a jejich duchovních tělech. Dnes se postupně probouzí toto vědomí v tělech těch, kteří tyto silné transformační energie nesou.

Transformátorské duše skrze sebe transformují vše co není v souladu a je pokřiveno nebo jinak zablokováno, a to jen svou přítomností, popř. zaměřením svého vědomí, následně aktivním konáním v praxi. Jejich energie je silná, přímá, rázná, určující a nekompromisní. To ale neznamená, že není láskyplná. Tato energie je zde zcela na místě a v určitých situacích je nezbytná. Abychom se vyhrabali z bordelu, který tady panuje, je třeba dostatečné ráznosti a určení směru k vyřešení problémů, protože se samo nic nenapraví, což si stále ještě mnoho lidí neuvědomuje.

Transformátoři vidí věci z nadhledu a jsou schopni prohlédnout skrze mnoho úrovní a dotknout se tak té nejhlubší podstaty. Čím vyšší vibrace a rozšířenější má jednotlivá duše vyzařování, tím větší a silnější je její dosah. Bohužel tato energie tady nebyla moc projevována a stále není moc vítána. Působí totiž jako lejzr a ozařuje svojí přímostí vše kde jsou iluze, masky nebo skrytá manipulace, duchovní pýcha či nadřazenost.

Tato energie je nezbytná k tomu, aby bylo vše co není v pravdě a přirozenosti zviditelněno, a narovnáno to, co bylo za tisíce let pokřiveno nebo zničeno úplně. Proto také většinou konfrontace transformátora s určitými situacemi s druhými lidmi je pro mnohé bolestivá, ale to je jen známka toho, že tito lidé mají ještě v sobě co napravovat. A jak říká kolegyně transformátorka “Kdo má problém s transformátorem, má prostě problém…“

Takže není divu, že jsou pořád více žádané takové jemnější energie např. andělské, protože lidé pracující v tomto nastavení zde mají jiné úkoly než transformátoři … Takové opečovávací, uzdravující, hladící, zklidňující, avšak prakticky navazují na energetickou práci transformátorů.

Nepleťme si to však s tím, že za nás nějaké nehmotné bytosti něco udělají… To je velký omyl… Ano, jsou tady některé jako podpora v probíhajícím procesu a je třeba již dobrého umění energetického rozlišení úrovně odkud přichází … Ale kdo stále operuje s různými nehmotnými entitami a povyšuje je nad sebe – hmotu a tělo, se pohybuje stále v duálním prostoru, a nijak výše a do jednoty nepostupuje, spíš stále manipuluje nebo nechá sebou manipulovat. Jde opět o zavádějící a slepou cestu.

Další past je v tom, že si raději lidé nechávají foukat své bolístky a různě je opečovávat. Při tom si myslí nebo si nechají namlouvat, jak moc jsou duchovní, místo toho, aby problémy, na které je upozorňují transformátoři svou energií, začali sami řešit. Opět raději ukazují na transformátory, že oni jsou ti, co se mají měnit. Mnohdy jsou to velmi agresivní útoky a všichni transformátoři vědí o tom své.

Pokud však nemá někdo určité úrovně zpracované od základů a nemá zbořenou zeď z vytvořených iluzí, nemůže se vlastně ani posunout dál a nemůže ve svém konkrétním a jedinečném nastavení správně fungovat. A tady často vnímám, že někteří lidé „cpou“ sami sebe nebo druhé do energií, které jim nejsou vlastní a přirozené. Stále jsou tu hry na něco, ale o hrách už to v novém nastavení opravdu není… Tam je to především o spolupráci a respektu, a na to jsme pro samé soupeření zapomněli.

Na transformátory bývá také často poukazováno jako na ty, kteří jsou temní či jinak negativní, nebo se je snaží někteří předělávat k obrazu svému, protože se nechovají podle jimi vytvořené šablony – iluze. Prostě se někteří zaleknou jejich energetické síly, avšak ve skutečnosti se bojí podívat do sebe. Pokud se transformátor tímto nechá ovlivnit a zpochybnit, brzy dostane další uvědomovací lekci, dokud si nepřizná svoji vnitřní sílu a nepochopí, jak vlastně jeho energie funguje.

Transformátoři, pokud naleznou sami sebe a svoji sílu, přinášejí změnu a nastolují nový řád. Jejich slovník neobsahuje mnoho zbytečných a medových slov, protože jdou přímo k věci. Jsou to rebelové, zaměřující se na to co nefunguje, boří mýty, prošlapávají cesty a posunují a urychlují vývoj. Někteří z transformátorů mají navíc své specifické zaměření. Jsou v průběhu kolektivní transformace v předstihu, protože vytvářejí vhodné energetické pole pro ostatní. Ale i pro ně platí, že narovnat se musí nejdříve oni sami.

Každá duše, která se sem inkarnovala v tomto období, se přišla projevit ve své jedinečné kvalitě, ve které byla stvořena. Avšak právě procesem osobní transformace, probuzení a vzestupu svého vědomí se k této své kvalitě dostává. Je na každém z nás, abychom tyto kvality v sobě objevili, pojmenovali a nechali skrze sebe je projevit.

Energetické kvality Nového Věku (paradigma chcete-li), jsou tedy kvality duše, ve které byly stvořeny a při procesu své vlastní transformace je znovuobjevujeme, spojujeme se s nimi a opět je skrze sebe a své tělo projevujeme. Není to jedna kvalita, je jich celá řada a každý se ladí na tu svoji. Jediné co je opravdu nutností je tyto rozličné kvality všude respektovat, abychom mohli spolupracovat. Spolupráce pak vychází z tohoto respektu.

Proto každému doporučuji se s nikým nesrovnávat a naladit se na své vlastní nastavení. Až objeví každý jedinečné kvality u sebe, začne je rozpoznávat i u druhých. Tím pádem přestane mít potřebu kohokoliv hodnotit, soudit nebo jinak předělávat, protože si bude vědom toho, že se všichni vzájemně doplňujeme a pracujeme ve svém energetickém nastavení jeden pro druhého.

To je jednota a nové nastavení reality, kam vědomě směřujeme. Začít spolu komunikovat a spolupracovat podle rozlišných energetických kvalit, je nezbytný krok ke kolektivnímu posunu lidstva. Uchopit svůj energetický přesah a využít tohoto potencionálu pro dobro nás všech. To je to pravé sjednocení v jednotě a její rovnováze.

Píši o transformátorech, jako o jedné z množství dalších energetických kvalit, protože v tomto nastavení transformátora pracuji a funguji. Vycházím tak výhradně ze své vlastní zkušenosti a prožitku… Jinak to není ani možné… A je na každém, zda dokáže uchopit kvalitu té své jedinečné duše a projevit ji ve hmotě…

Ale věřte, že to opravdu mnohdy nebylo a není vůbec lehké… Avšak do lehkosti to přichází právě postupným narovnáním, přenastavením a vrácením se k pra-původním hodnotám a kvalitám své duše, kterou skrze sebe(své tělo) necháme projevit.

Opět se to tedy dá shrnout do jednoho slova a to je TRANS-FORMACE neboli PROMĚNA.

A tak to je…

Renata Xanté Reindlová

Děkuji za finanční podporu všem, kteří se připojili k Projektu Nebe na Zemi.

Zdroj: http://renreika.simplesite.com/434111770

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz