Renata Xanté Reindlová: Čas zlomu a obratu je tady

527
Foto: Pixabay.com

Vážení spolutvůrci, ocitáme se v důležitém bodě našeho osobního vzestupu a transformace, pokud jsme se tak rozhodli. Uplynulý rok byl pro mnohé z nás velmi náročný na situace a zkoušky, kterými jsme museli procházet, aby byla zaručena pravost našich záměrů vycházejících ze srdce. Řešili jsme svá stará nevyřešená témata, abychom pochopili proč jsme se sem vlastně přišli inkarnovat. Každý ze své úrovně a podle naplánovaných úkolů své duše.

V následujícím roce se připravme na to, že už nebude tolik prostoru k řešení svých starých záležitostí, protože se budeme muset přizpůsobovat velkým změnám. Jak osobním, tak světovým, a to po energetické i hmotné stránce. Tyto změny budou vyžadovat okamžité řešení a přizpůsobení se dané situaci. Pokud nevidíme vyřešení nějaké situace hned, počkejme chvíli a ono se to projeví v pravý čas. Odpovědi přicházejí nyní rychlostí blesku v různých synchronizacích, a to třeba jen pouhým propojením s lidmi, kteří nesou nové vědomí. Nemusíte o tom vůbec vědět.

Vy, kteří jste na cestě už nějakou dobu víte, že již nic nelze řešit po staru, protože když se zasekneme v nějaké takové destrukční energii v různých komplikacích a sporech, ubíráme si tak energii svoji. Proto nepodporujme svojí energií tyto stará schémata typu lží, manipulací, předsudků a falešného ega. Když se toho budeme držet a budeme volit nové způsoby práce a celkového života, vše půjde hladce a my se ničím nebudeme zdržovat. Začneme vše vidět z nadhledu.

Vymazávají se staré cesty, různé systémy se přepisují na nové frekvence světla. Pokud se však budeme držet něčeho, co nás svazuje s minulostí a zároveň to i bolí, tak je to upozornění na něco co nefunguje správně. Je na nás, abychom se daného pustili nebo situaci přenastavili do nového nastavení. Vše je možné, u každého jednotlivce je řešení rozdílné. Nejde však stát a nic nedělat… Chce to akci – pohyb. Nelze lpět, není už vůbec nutné trpět!

Transformační jízda nabírá na intenzitě a chce po nás, abychom se přizpůsobili novému nastavení. Tato doba je tady právě pro to, abychom využili tyto nové možnosti, které nám jdou naproti. Věřte tomu, že už jsou bytosti, které formují tento svět už k jinému obrazu, i když se může stále z oficiálních zpráv v médiích zdát, že je to jinak. Záleží jen na Vás a na tom, čemu budete i dále věnovat svoji energii. To je základní pravda, avšak stále mnohými nepochopená.

Cesta zpět již mizí…není návratu… staré časy se nevrátí…

Přeji všem, aby svoji novou cestu našli a kormidlo svého života v novém roce drželi pevně ve svých rukou a udrželi si správný směr. Není to o tom, být ke všemu co vidíme lhostejní, ale naopak láskyplní a zodpovědní. Abychom pochopili souvislosti dějů venku s tím, co se děje uvnitř nás. To poznáme jedině když pluje naše loď po hladině našeho života klidně… V tom případě se dá s lehkostí kormidlovat a my se s nádechem můžeme ponořit do hlubších vod nebo se kdykoliv podívat co se děje nad hladinou.

Na obzoru už přes trosky starého a chaotického světa brzy zahlédneme výsledky našeho společného úsilí a budeme ještě s větší motivací tvořit vše nové pro naše společné životy na této naší krásné planetě Zemi.

Jsem velmi vděčná, že mohu být součástí této proměny, tohoto bodu zlomu a obratu v našich životech a ráda se budu potkávat ve svém životě i v následujícím roce s každým, kdo ucítí potřebu se propojit a osobně se setkat při podpoře mého projektu s názvem „Nebe na Zemi, aneb cesta do jiné dimenze online“ – Aktivační terapie v přírodě .

Ať jsou Vaše nové cesty v novém roce požehnány a naplněny splněnými sny a záměry Vašich srdcí.

Ať je každý z Vás vždy tím, kým opravdu je.

Děje se… Renata

@Renata Xanté Reindlová
Zdroj: http://renreika.simplesite.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk