Renata Reindlová: Ukončení dalšího cyklu v transformačním procesu a poděkování všem tichým

391
Foto: Pixabay.com

Dnes bych se chtěla zmínit o něčem, co v celém transformačním procesu je schované a stále nějak upozaďované. Avšak dnes je již nanejvýš potřebné vědět, že ne vše co bývá na očích viděno a zveřejněno na sociálních sítích, je ta špička, která proráží staré struktury a formy svým nastavením. Naopak, ti co celou transformaci vedou, a kteří jí nastartovali, avšak pro většinu neviděni, byli a jsou stále v první linii. Ti také dostávají jako první klíče k Nové Zemi.

Nedávno měla narozeniny moje dlouholetá přítelkyně, které si velmi vážím, a která pracuje a pomáhá ve své misi v tzv. předvoji. Už víc než 25 let pracuje podle pokynů, které dostává prostřednictvím různých impulzů a vesmírných odkazů. Od rána do rána stále byla a je ve službě. Nikde neviděna, neohodnocena, blízkými nepochopena, ale vždy připravena stát si za tím, co je jejím posláním. Dříve neměla k dispozici ani žádné jiné informace, které by si mohla někde přečíst nebo s někým konzultovat.

A takových “obyčejných“ lidí, kteří jsou každý svým dílem přínosní, je v tomto procesu za ta léta, kdy změny přicházejí pomalu, ale jistě, určitě „požehnaně“. Navazuje na ně však už i další vlna těch mladších, kteří také pracují již dlouhodobě, bez ovací publika. Jinak to dříve ani nešlo. Jsou to natolik specifické úkoly, že jsou zvědoměny jen některým. Všem ostatním jsou ještě ukryty za závoji iluzí.

Setkávám se se stále větším počtem těch „tichých“, kteří se tak kdysi zavázali ke své misi zde na Zemi. Bez jejich pomoci a vědomého vedení a držení určitého vibračního pole, bychom dnes nebyli tam, kde jsme nyní. Někteří se také během své cesty ztratili v mlze nevidění a uvízli v časové smyčce, když nebylo dosaženo již dříve určitých mezníků v procesu transformace. Ani to nebyl jejich záměr, ale nastražená past na zastavení. Mnozí však již z mlhy vystupují a jsou spatřeni.

Omyl je si myslet, že tito lidé mají dnes na růžích ustláno. Není to ani žádná „stará“ škola, i když staré programy u nich také udělaly své a osobní proces si musí všichni odžít sami. Nicméně to, co je ctí, je jejich hrdost na svou misi, bdělost a vždy připravenost, šlechetnost srdce, čistota záměrů a především lidskost. Žádná zbytečná slova, ale činy. Takový vztah dokáží navázat sami se sebou a v tichosti sledovat dění z povzdálí a z nadhledu. Jediné, co je mnohdy drželo jako motivace v životě, je jejich zápal pro věc, když vidí, že se věci daří. Nyní je jim odměnou, že již v naší žité realitě dochází k tomu, co jim již dříve bylo sděleno a k čemu byli vedeni.

Těm bych dnes chtěla vyjádřit svou vděčnost za jejich vykonanou práci. Všichni ostatní pak mají příležitost na ni navázat, a pokračovat dál v tomto procesu podle svého nastavení, protože základy jsou už vystavěny.

Ti, kterých se to týká se jistě poznají. A mnozí možná pochopí, že to co je dlouho ukryté, je to, co je pravé a zlaté. Mnoho se teprve ukáže.

Přichází čas otevírání a vydávání pokladů Země. Budou vydávány jen tam a skrze ty, kde je zaručena opravdovost.

Tam, kde jsou stále iluze a hry bude i nadále zavřeno.

Tak je to souzeno.

Renata Reindlová

Zdroj: https://www.facebook.com/renata.reindlova

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz