Ramana: Proč mají takový strach, že se změníme?

298
Foto: Pixabay.com

Je toho tolik, co se právě teď mění. Vše, čím dnes procházíme, bude zítra jen vybledlou vzpomínkou. Bylo to tak vždy. Ale teď se vše zrychlilo – procházíme zlomovou událostí, která rozhodne o našem dalším životě…

Země se mění. Již dlouho, desítky let, se s ní něco děje.

Ona je připravena stát se vyšší bytostí. Zakusila mnoho bolesti, naučila se soucitu, začala chápat to, co dříve neviděla. Dospěla k bodu, kdy už nemůže být stejná, jako dřív. Začala přijímat jiný druh sluneční a vesmírné energie. Její nastavení se změnilo. Jen tak je schopna přežít. Staré tělo již nebylo schopno dále existovat. Zrodilo se něco nového.

Většina bytostí, které na Zemi žijí, se přizpůsobila jejím změnám a hladce přešla do nové doby.

Je tu ale část bytostí, která se této změny bojí. A tak se snaží za každou cenu zabránit tomu, aby se jejich tělo a mysl jakkoli změnily.

Tyto bytosti si uvědomují, že se změnou Země musí přijít i změna způsobu života, který jsme dosud vedli.

Ti, kteří se tolik bojí této změny, se již dlouho snaží zabránit Zemi v tom, aby se stala novou, dokonalejší bytostí. Roky jí zabraňovali přijímat novou energii, vyráběli látky, o kterých byli přesvědčeni, že Zemi udrží tam, kde byla dosud.

Vynaložili mnoho úsilí i peněz na přerušení jejího přirozeného vývoje. Ale jak by mohli zvítězit nad něčím tak mocným? Ve svém počínání byli bláhoví a teprve nedávno pochopili marnost svého konání.

Uvědomili si, že Zemi nelze v její přeměně zastavit.

Ale oni se tak bojí toho, co přichází…

Ve svých pomatených myslích vymysleli nový plán – vzdali se úsilí zabraňovat Zemi v přijímání nových energií a vložili svou moc a sílu do nového, ještě šílenějšího, plánu.

Pochopili, že když nedokáží zabránit Zemi v přesunu do vyšší formy vědomí, musí to znemožnit alespoň těm, které dosud ovládali.

Oni se tak moc bojí, že přijdou o svou moc, o zdroj svého bohatství a energie, že vymysleli dokonalý plán, jak druhé přesvědčit, aby se vzdali možnosti růst a vyvíjet se.

Neustálým opakováním a upravováním skutečnosti vytvořili v druhých pocit ohrožení.

Zaseli do nich semínka strachu a bezmoci. Vzbudili v nich pocit, že se děje něco velmi nebezpečného.

A pak přišli jako hrdinové s řešením, které vše vrátí do starých kolejí.

Oni ale vědí, že už nic nebude jako dříve.

Uvědomují si, že pokud by teď nic neudělali, lidé by se změnili do takové míry, že by nad nimi ztratili veškerou svou moc.

Z vládců by se stali poražení, protože by druzí najednou začali vidět, jak se k nim předtím chovali a co zlého napáchali jim i Zemi.

Strach je mocný. A touha po moci je velká.

A pocit ohrožení ze ztráty pohodlného života je dohání k činům, které by nikdo se sebemenším pocitem svědomí, nedokázal uskutečnit.

Oni se snaží zabránit nám v našem růstu. Chtějí z nás mít poslušné a poddajné otroky, kterým budou moci vládnout.

Ale vše, co dělají, jde přes sílu, nátlak, agresi. Všechny jejich záměry jsou snadno odhalitelné a ti, kteří sem přišli vyrůst a vyvinout se v dokonalejší bytosti, dokáží jejich kroky lehce odhalit.

Energie, kterou do svých plánů vkládají, je prosycena strachem a nesvobodou. Sledujte, co ve vás každá situace vyvolává a řiďte se pocity, které přitom vnímáte.

Tato doba je zkouškou pro nás všechny.

Část z nás sem přišla proto, abychom si ověřili, jak jsme schopni odolat nátlaku a nesejít ze své cesty. Musíme přestat věřit druhým a začít věřit sami sobě. Musíme odolat pokušení jít s davem a podřídit se moci. Musíme v sobě najít takovou sílu, která odolá nátlaku, který na nás bude stále silněji vyvíjen.

Další část bytostí je zde proto, aby se naučila, jaké to je, když se vzdají své moci a svého svědomí a dají svůj život do rukou někoho jiného. I to je cenná zkušenost, která nás může velmi obohatit.

Rozpomeňte si tedy, co je vaším cílem.

Máte se naučit pokoře a odevzdání, nebo v sobě máte objevit sílu, která vás pomůže přenést přes všechna nebezpečí?

Chcete zůstat ve své minulosti, kterou tak dobře znáte, nebo se spolu se Zemí vydáte do nové etapy života?

Autor: Ramana
Zdroj: https://carokrasna-duse.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk