Prosincové děje

293
Foto: Pixabay.com

Čas, prostor a společnost v které žijeme je specifická tím, že na každý podnět odpovídáme reakcí (akce, reakce).

Podnětů pro zpracování informací je vysíláno více a více. Pokud člověk odpovídá automatickou řečí a chováním, může se následně cítit jako prázdná nádoba, která se potřebuje naplnit. Stává se neklidným, stěžuje si na uspěchanou dobu, na systém a podobně.

Všichni jsme v kalendáři otočili na měsíc prosinec.

Kdo o sebelásce a sebepoznání pouze čte a nežije ji, tomu budou stále více vyplouvat na povrch bolavá místa.

Budou se dít děje, které budou člověka vést k aktivnímu chování ve svém životě.

Právě v tomto období mnoho lidí bude prožívat uvědomění přes vztahy.

V rodinách, celých rodových liniích dobíhají staré programy, které si lidé původně stvořili sami a přijala je nevědomě téměř celá společnost.

Nyní jsou vytvořeny podmínky na uvolňování starých vzorců.

Základem čištění vztahu k ostatním je najít vztah sám k sobě.

Napsala jsem čištění, protože svým způsobem k čištění docházet bude.

Bude docházet k pojmenování, otevření, odblokování, uvědomění.

Každý bude pracovat sám na sobě.

Záměrně jsem zvolila slovo pracovat, protože práce to bude.

Doba prázdných slov v pasivitě je minulost.

Až se v adventním čase zastavíte a ztišíte se do klidu, aby jste mohli vnímat sami sebe, tak hledejte jednoduchost.

Buďte sami sobě pozorovatelem.

Myšlenky, které budou probíhat nechte volně procházet. Zastavovat se nebudou, protože je nemá kdo zastavit (jste pozorovatel).

Nalaďte se na stav uvnitř sebe.

Zaměřte pozornost na svůj dech.

Nalaďte se na své srdce.

Nalaďte se na vnitřní energii.

Vyjádřete lásku k sobě, a láska vyjádřená vámi zevnitř prostoupí skrz vámi samotnými a vyzáří ven.

Následně dojde k prožívání a uvědomění, že nikdo z nás uvnitř, ale zvenku jsme přijali slova jako hodnocení, porovnávání, očekávání, staré vzorce chování přijaté z rodin a celých rodových linií.

Chování, smýšlení a činy jednotlivce má další dopad.

Působení jeho myšlenek a činů v seskupení společnosti a následné kolektivní myšlení.

S láskou Petra

spojení: vnimani-jinak@seznam.cz
zdroj: http://www.informaceodjinud.estranky.cz/clanky/vnimani-v-probuzeni/prosincove-deje.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk