Prohlášení – Výzva: Afirmace pro občany České republiky v souvislosti s volbou prezidenta republiky

632
Foto: Pixabay.com

V této rozjitřené době vzájemného vymezování jednotlivců i skupin vůči jednomu či druhému kandidátovi na prezidenta – Já Člověk a Čech/Češka – vědomě ustávám s tímto bojem.

Vzdávám se ubližování si sám/ma sobě, mým spoluobčanům, naší zemi i vzájemného oslabování. Ztišuji se a otvírám své srdce. Uvědomuji si, že jsem součástí národa, který má sílu i moudrost, který vždy dokázal vstát z popela jako bájný pták Fénix.

Přijímám svoji odpovědnost i vědomí, že oba kandidáti jsou mým obrazem. S důvěrou a odvahou beru tuto příležitost jako možnost učit se mírové a klidné diskusi, respektu, pokoře i vnímání jedinečnosti v každém z nás.

Ponořuji se do tohoto léčebného procesu, který mě, mojí rodinu, blízké i vzdálené spoluobčany, naší Zemi, posune dále.

Nechť naše země, Česká republika, je místem obrody, prostorem rozvíjející potenciál člověka, přístavem hojnosti i radosti, srdcem vzájemné pospolitosti, lidskosti a svobody.

Nechť je naše Vlast – Česká Republika – požehnána.

„Ať mír dál zůstává s touto krajinou,…“

S láskou, hlubokým díkem a úctou

Já Člověk – Já Čech/Češka

www.spolunaceste.cz
www.energetickakresba.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk