Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.: Co bude dál s alternativní medicínou?

123

Vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokát v Brně, mezinárodní rozhodce v Praze a také autor knih o právu v přírodním léčitelství Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. hovoří s Alžbětou Šorfovou o právním postavení léčitelů a jejich odpovědnosti, tradičních rostlinných léčivých přípravcích a doplňcích stravy nebo o odborně správných postupech.

Video: Cesty k sobě – více na www.cestyksobe.cz
Zdroj: https://www.youtube.com/…obe

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk