Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.: Spoločnosť pod totalitným dozorom

157

Učíme sa, že neustále nakupovanie nemusí byť náplňou nášho života. Potrebujeme blízkosť človeka? Vznikne spoločnosť založená na komunikácii, spolupráci a empatii. Rastliny vedia takto fungovať. Chceme užívať a nechceme vlastniť, ani niesť zodpovednosť. Návrat k základom žitia? Ako sa mení náš vzťah k realite.

Video: zvtv
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk