Proč jsou vlastně lidé terčem bioenergetických útoků?

284
Foto: Pixabay.com

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou lidé terčem útoků? Jistý nezávislý badatel, Marshall Thomas, došel ke zjištění, proč se někteří lidé stávají terčem útoků a jiní ne. Ve své knize Monarch – the New Phoenix-Program uvádí:

„Po setkání s 220 jednotlivci a podrobení dané studie o jejich případech epidemiologické analýze bylo možno vypracovat ohledně této skupiny osob souhrnnou sadu rizikových faktorů tohoto jevu.

Bude záhodno, když si čtenář představí obrovskou databázi s milióny a milióny jmen konkrétních osob….třeba všechny obyvatele USA. Cíle pro obtěžování jsou vytipovávány speciálním počítačovým programem, který vygeneruje kumulativní zvážený výsledek ke každému jménu osoby, která se zaplete do nějaké nezákonné či ,,nezákonné“ aktivity. Představte si tento program jako fungující důmyslný systém tří úderů a jste mimo program. Každá Vaše cílená aktivita nebo chování s sebou nese vážený výsledek – a každý další záznam u jména cílené osoby zvyšuje jejich kumulativní výsledek. Jakmile skóre dosáhne určitého počtu, pak je tato osoba automaticky zařazena do programu jako cílená.“

www.scribd.com/…-II

Některé důvody pro zacílení bioenergetickou zbraní

Marshall Thomas předvádí, jak se vypočítává skóre. Jako příklad si vzal případ starší cílené sedmdesátnice a zkoumá důvody k zacílení:

1. bojovnice za občanská práva
2. záznam ve složce FBI
3. zaměstnání ve významné, např. ropné společnosti, stejně jako i jakékoli osobní či rodinné vazby na zpravodajskou komunitu
4. zahraniční cesty do různých zemí, studium cizího jazyka, začlenění se do cizí kultury
5. neustálé úrazy a pracovní neschopnost – zátěž systému

Ukázky z knihy „Monarch – the New Phoenix-Program-II“, část VIII, od strany 34 dále:

Marshall Thomas uvádí další kritéria – jsou to třeba udavači, kteří dle jeho mínění tvoří 5-10% všech zacílených osob. Dále tvrdí, že existuje značná variabilita mezi zacílenými osobami, ať už jde o důvody jejich zacílení anebo o způsob, jakým jsou zacíleni. Akademici, vědci a vynálezci, kteří jsou majiteli duševního vlastnictví velké hodnoty, jsou často zacíleni za účelem zbavení schopnosti uchovat si své patentovatelné duševní vlastnictví. V zacílené populaci jsou často zastoupeni zejména mikrobiologové.

Četné zacílené osoby sdílejí rizikový faktor příslušnosti k nejrůznějším náboženským komunitám jako např. svědkům Jehovovým, Mormonistům (zkrácené pojmenování Mormoni je pro tuto komunitu urážlivépozn. redakce), Buddhistům, křesťanským sektám a dalším skupinám vyznávajícím alternativní náboženské směry, to jest kategorie osob, kterou lze pojmenovat jako „náboženští disidenti“. Velmi častými terči jsou dvojčata. Jedno dvojče je většinou jasně zacíleno elektronickým obtěžováním a mikrovlnnými zbraněmi, zatímco druhé má roli „kontrolní skupiny“.

Lidé bývají rovněž náhodně zacíleni pro využití v tajných výzkumných programech

Autor a informátor Robert Duncan ve své volně šiřitelné knize „The Matrix Deciphered“ (Dekódovaný Matrix) pokládá experimentování na lidech za hlavní důvod, proč jsou lidé vybíráni jako terč. Říká, že dva vysoce postavení agenti FBI a dvojice agentů CIA se nabídli, že potvrdí existenci MK-ULTRA jako projektu, který neustále odchytává náhodné osoby za účelem experimentování s ovládáním mysli. Jisté dvě osoby se již staly součástí tohoto programu a podstupují denně psychotronické týrání. Pro týrání se mohou využívat psychotronické zbraně s řízenou energií – za pomoci obranných sítí, sloužících normálně k monitorování kontinentálních balistických raket.

Robert Duncan tvrdí, že důvodem k napsání jeho knihy bylo „napomoci uspořádat technické informace o nejvyspělejších tajných vojenských zbraních, testovaných na civilních občanech na celém světě, a dále poskytnout testovaným obětem knižní odkaz, který mohou předložit policistům, psychiatrům a členům rodin tak, aby jim mohlo být podáno co nejrychleji vysvětlení o tom, co se jim děje“. Robert Duncan, sám zacílená osoba, je profesorem počítačové vědy a obchodu. Uvádí, že vyslechl více než 200 osob a pracoval na vojenských projektech pro USA, NATO a Velkou Británii, a to na nejvyšší úrovni – a také že poskytl senátorům a poslancům videa s mnoha výpověďmi.

www.freedomfchs.com/…pdf

Proč jsou terčem útoků spíše ženy a menšiny?

Několik badatelů se vyjádřilo k faktu, že mezi zacílenými osobami je značný počet žen. Jedním z důvodů by mohl být soulad s veřejným zákonem 103-43, který vyžaduje:

1. Ženy a menšiny mají být zahrnuty do všech klinických výzkumných studií, jak odpovídá vědeckým cílům zamýšlených prací

2. Kromě toho politika Národního ústavu zdraví USA (National Institutes of Health – NIH) požaduje, aby ženy, menšiny a jejich podskupiny byly zahrnuty do Fáze III klinických testů v přiměřených počtech, dovolujících odůvodněné analýzy pohlaví, rasy a/nebo etnických rozdílů…

3. Politika NIH rovněž stanoví, že děti (definované jako osoby mladší 21 let) mají být zahrnuty do výzkumu lidských jedinců, podporovaného NIH – s výjimkou, kdy je doloženo oprávněné vyloučení z tohoto výzkumu.

4. Předpisy pro hodnocení NIH (42 C.F.R. 52h) upřesňují, že hodnotitelé musí vzít v úvahu – při vytyčení celkového dopadu – aby měl projekt ve svém využití jako badatelskou oblast přiměřenost plánů, zahrnujících obě pohlaví, menšiny, děti a jiné zvláštní jedince, jak odpovídá vědeckým cílům výzkumu.

5. Proto musí recenzenti vyhodnocovat předkládané plány na začlenění žen, menšin a dětí jako jedno z hodnotitelských kritérií, která budou zahrnuta do hodnocení vědeckého a technického přínosu. Toto podtrhuje názor, že zacilování osob není nic jiného než nedobrovolné experimentování s lidmi a také potřeba mít k dispozici populaci vhodnou k výzkumu.

Zdroj: Ochrana lidského subjektu a začlenění žen, menšin a dětí, pokyny pro hodnocení žádostí o grant NIH.

www.grants.nih.gov/…pdf

Kombinovaná strategie zacílování

Marshall Thomas spatřuje tři hlavní důvody pro zacílení osob, které se slučují do jedné společné strategie:

1. Zdokonalování elektromagnetických zbraní na nedobrovolných občanech – experimenty, kdy lidé jsou pokusnými králíky

2. Neutralizace případných nepřátel ze seznamu; využívání politických aktivistů a informátorů coby nedobrovolných subjektů při experimentech na lidech

3. Použití extrémních šoků, nedostatku spánku a dalších mučících technik – způsobovaných elektromagnetickými zbraněmi – na cílených osobách za účelem dalšího vytříbení techniky modifikace chování.

www.marshallgthomas.blogspot.co.uk

Celosvětový program na zacílování civilních občanů

Ve své knize „Skryté zlo“ autor a badatel Mark Rich uvádí: Ačkoli jsou zacilovány informátoři, aktivisté i další osoby, rozsah tohoto celosvětového programu je příliš velký na to, aby byl mohl být omezen paralelním justičním systémem… Podle McKinneyho a Moreta se tento program posunul za hranice experimentování a je široce používán proti civilnímu obyvatelstvu.

Dr. Kilde dodává:

Dnes se může stát terčem útoku KDOKOLI, dokonce i ti, kdož stvořili tento systém.

www.sm4csi.home.xs4all.nl/…htm

www.arcticbeacon.com/…RBN

lordlangerz.wordpress.com/…rol operations-dr-rauni-leena-luukanen-kilde

www.freedomfchs.com/…pdf

www.gangstalking.wordpress.com/…ch/

Zdroj: http://psychophysical-torture.de.tl/…htm
Překlad: Česká exopolitika

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk