Pomocí vnitřního poznávacího procesu překračujeme hranice těla a pronikáme do podstaty světla ideí a božské Úplnosti

78
Foto: Pixabay.com

Vykřesávané Slovo poznání probouzí člověka, vede ho vzhůru a osvobozuje ho ze světa otroctví, zvířeckosti, nadvlády ega a démonů. Hmotná nápodoba ho zase naopak sráží a postupně rozkládá korupcí. Svazuje ho do otroctví spodní temné síly nelidskosti a navádí ho zpět k živočišnému materialismu.

Ve védské tradici je uctíván Život a Světlo poznání. Ve chtonickém zrcadlovém převrácení védské duchovní tradice je tomu samozřejmě přesně naopak. Zde se uctívá rituální „Smrt“ jako nejvyšší božstvo. Proto také to neustálé připomínání, ukřižování Ježíše a jeho skryté oslavování. Čím je biblický Ježíš blíže vrcholu Golgoty (Smrti), tím je blíž svému převrácenému cíli, tedy ukřižování. Samotný kříž zde znázorňuje nejen symbol Smrti, ale je zároveň i posměšným symbolem gnostického usilování.

Slovo podle védské filosofie slouží jako médium, které nás spojuje s „bohy“, protože obsahuje „ideu“ a tato idea je božského původu. Slovo mentálně pozvedává člověka z bídy, zvířeckosti a věčného sváru duality do bezoblačných výšin, kde panuje bezčasí a kde proto není ani smrt. Nejstarší texty hovoří pouze o jediném: o osvobození z vězení, do kterého jsme upadli kvůli neprobuzenosti a nevědění a kvůli čemuž jsme se stali hříčkou v rukou Temnoty, parazitických entit a „Pána času a smrti“!

Oficiální historiky jednoznačně usvědčuje z rozsáhlého zamlčování a převrácení historie lidstva samotný vývoj řeči. V případě dějin „Slova“ probíhá totiž vývoj přesně obráceně, než jak nám říká vnucená Darwinova evoluce! Védština a sanskrt byly jednoznačně nejrozvinutější a nejkulturnější řeči a to co nám dnes z nich zbývá, jsou již jen částečné nebo úplně atrofované výrazy původního smysluplného gramatického a hláskového systému, který považoval slovo za „posla bohů“.

V učení o átmanu – „duchu v nás“ nejde o posilování našeho egoistického „já“ („ahamkáry“), ale naopak jde o jeho potlačení a nahrazení ho vyšším Člověkem, nazývaným v sanskrtu jako „puruša“ či „átman“, který je zcela odlišný, nežli naše vlastní sobecké „ego“. Pomocí vnitřního poznávacího procesu totiž pak překračujeme hranice těla a pronikáme do podstaty světa ideí a božské Úplnosti. Rušíme materialistickou omezenost, částečnost, jakoukoliv konfliktnost a tak dospíváme k samé podstatě lidství a k vesmírné harmonii.

To původní duchovní „Slovo“ jako Světlo poznání a duchovní „syn věčného Člověka“ neustále sytí a oživuje svět, šíří se stále dál a dál od svého epicentra jako kruhy na vodě a působí jako „srdce světa“.

Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/…sti

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk