Plánujeme si svůj život ještě předtím, než se narodíme?

339
Foto: Pixabay.com

O hypotéze, podle níž si plánujeme svůj život ještě předtím, než se narodíme, jsem se poprvé doslechl v roce 2011. Předtím jsem nad něčím takovým nikdy neuvažoval a asi bych si to ani nedokázal představit.

A museli uplynout ještě další tři roky, než jsem se začal pomalu s důsledky této hypotézy ztotožňovat.

Zajímavé také je, že ačkoliv jsem se vždy zajímal o posmrtný život a reinkarnaci, k zmíněné hypotéze jsem se dopracoval trochu jinak. Zjevila se mi totiž v silné vizi.

V reinkarnaci jsem ale věřil už předtím. Myšlenka reinkarnace mě vždy fascinovala a silně cítím, že už jsem prošel několika minulými životy.

Ještě donedávna jsem však nevěděl, jaké stopy tyto minulé životy po sobě zanechávají.

Po třech letech intenzivního výzkumu a po mnoha diskusích o reinkarnaci s mnoha lidmi nejrůznějších přesvědčení, která mají původ v rozdílných kulturách celého světa, jsem dospěl k závěru, že o tomto tématu je třeba začít mluvit otevřeně a častěji.

Koloběh života, smrti a reinkarnace. Plán života před narozením

„Mnozí lidé mají pocit, že reinkarnace není možná, protože si nepamatují na svůj minulý život. Já jim v tom však oponuju, protože tvrdím, že na naše minulé životy vzpomínky máme.

Nepamatujeme si sice detaily, ale máme k dispozici určité znaky a vlastnosti, které poukazují na to, kdo opravdu jsme.

Jakou posloucháme hudbu, jaký typ lidí nás nejvíce přitahuje, jaký preferujeme typ jídel, jak se oblékáme nebo s jakým historickým obdobím se nejvíce ztotožňujeme – toto vše jsou znaky, které hovoří o tom, v jakém období jsme žili náš minulý život.

Naše současné vtělení nebo náš současný život je komplexní sloučeninou, která v sobě nese esenci všech našich předešlých životů.“ – Carey Williams, spoluautor dokumentu „Ancient Mysteries – Reincarnation“ („Starověké záhady – reinkarnace“).

Mým výzkumem jsem zjistil, že koloběh života, smrti a znovuzrození je téměř navlas stejný ve všech zdrojích, které jsem podrobil analýze. A musím jen podotknout, že těch zdrojů bylo opravdu hodně.

Všechno se to začíná plánem života před narozením. Tento plán si sestavujeme sami s pomocí „rady“. Někdo ji nazývá „rada starších“ neboli „rada mudrců“. Stručně bychom mohli říci, že v této „řadě starších“ sedí velmi staré bytosti, které vědí o životě a smrti úplně všechno.

Tedy před sestavením našeho plánu života před narozením tuto „radu starších“ navštívíme spolu s našimi duchovními průvodci. S řadou si pak povídáme o životě, který máme před sebou a dostáváme možnost vybrat si z několika různých životů.

Každý z těchto životů se odvíjí v konkrétní době, do které se pak inkarnujeme. Já jsem si mohl například vybrat, zda budu umělcem nebo raději samurajem v Japonsku. Vybíráme si všechno, dokonce i naše rodiče.

Poté, co se rozhodneme pro jednu z možností, se teprve začíná namáhavá práce. Budeme si muset naplánovat vše, co si přejeme v nadcházejícím životě zažít. V životě, který si plánujeme, si také chceme kromě samotného zážitku a zkušenosti splnit určité cíle či zdolat výzvy.

Někdo si například může přát naučit se trpělivosti, někdo jiný se zase bude chtít zbavit své závisti. A také si vybíráme, jakým způsobem si chceme očistit karmu, ačkoli právě tento aspekt z celé hypotézy nejčastěji vyvolává mezi lidmi diskuzi.

Já tomu rozumím tak, že očistit si karmu jednoduše znamená docílit v životě rovnováhu. Smyslem života, který si plánujeme před narozením, je naplnění ještě několika dalších cílů, jakými jsou uzdravení, uvědomění si protikladů či zbavení se mylných přesvědčení.

Když už jsme s plánem našeho budoucího života hotovi, přijdou k nám naši duchovní průvodci a pomáhají nám při tvorbě něčeho, co Robert Schwartz nazývá jako „tabulka plynutí“, jejíž podrobný popis najdeme v jeho knihách.

Tabulka plynutí je vlastně plánem života, do kterého ještě přidáme svobodnou vůli. Naši duchovní průvodci jsou také zodpovědní za vznik synchronicit v našem budoucím životě.

Tyto synchronicity nás mají přimět k určitým myšlenkám a skutkům a zároveň nás životem vedou po té nejlepší možné cestě, která nás přivede k naplnění vytyčených cílů.

A když je už plán připraven a čeká na realizaci, v tom okamžiku se narodíme a zapomeneme tak na plán, jakož i na to, kdo opravdu jsme.

Proč ale zapomínáme na to, kdo opravdu jsme?

„Zavíráme oči před naší minulostí proto, abychom je mohli otevřít a vidět naši novou existenci. Musíme zapomenout, abychom se mohli vyvíjet dál.“ – Teal Swan

„Kdybychom znali odpovědi dopředu, nebyl by to žádný test.“ – Dolores Cannon

Zapomenutí je nedílnou součástí celého koloběhu života, smrti a znovuzrození. Jedině tak můžeme poznat sami sebe a žít náš současný život naplno. Autorky Dolores Cannon a Teal Swan nám k tomu podávají úchvatné, ale zároveň srozumitelné vysvětlení.

Žijeme v době rozpomínání, když si mnozí z nás pamatujeme své minulé životy, jakož i to, kdo jsme a proč jsme přišli na planetu Zemi právě v této době.

Zdroj: https://mocvedomi.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk