Petr Davídek: O věcech stvořitelských

311

Léčitel Petr Davídek hovoří v televizi Cesty k sobě mimo jiné o současné stresující době a důkazech o Stvořiteli, nebo také o vítězství dobra nad zlem. www.leciteldavidek.cz

Video: Cesty k sobě – více na www.cestyksobe.cz
Zdroj: https://www.youtube.com/user/Cestyksobe

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz