Petr Chobot: Pravda o minulosti naší planety

947
Foto: Pixabay.com

Podle andských indiánských vizionářů náš svět vstoupil v r. 2012 do období Pachacuti, kdy je doslova „vše převráceno nohama vzhůru“. Je to období velice těžké a náročné a má trvat nejméně do r. 2020. Vrcholem tohoto období má být rok 2018, kdy obrovské společenské, demografické a další změny mohou už dosáhnout rozměrů „katastrofy“ kterou lidstvo už dávno nezažilo. Nicméně indiáni nevnímají Pachacuti jako apokalypsu, ale naopak jako velkou evoluční příležitost lidstva. Dle andských „vidoucích“, jimž my říkáme medicinmani, nebo šamani, je tato doba nečekaných gigantických proměn lidstva nutným přechodovým obdob& iacute;m.

Žijeme totiž na konci velkého cyklu, který trval 26 tisíc let a přibližně v r. 2100 už se budeme nacházet ve zcela novém 26 tisíc let trvajícím cyklu.

Na konci každého takovéhoto cyklu prochází lidstvo a celá Země neuvěřitelně intenzivními změnami – staré je rozbořeno a z popela a trosek povstává zcela nový svět. Dle andských vizionářů není náš současný svět zdaleka první ani poslední. Indiáni navíc tvrdí, že my všichni v nitru velmi dobře cítíme, že žijeme v „době konce“. Po skončení našeho věku přijde nová doba, neboli nový svět, který indiáni nazývají Taripay pacha. Je to doslova Doba poznání, nebo také „věk, kdy poznáme sebe sama“. Tato doba se sice naprosto plně má projevit až po r. 2100, ale budeme do ní vcházet bezprostředně po konci „doby chaosu a prudk& yacute;ch změn“, tedy už od r. 2021.

Jak dlouho se bude doba zmatků prolínat nebo koexistovat s Dobou poznání záleží dle indiánských vidoucích jen a jen na nás. Také způsob jak proběhne současná „uzávěrka epochy“ je prý plně v naší režii. Vesmír má smysl pro fair play a na konci každého 26 tisíc let trvajícího cyklu nám vysílá specifickou energii která ZESILUJE SÍLU PSYCHIKY. Tedy naše myšlenky získávají v každém období Pachacuti velkou moc tvořit okolní realitu. Od začátku Pachacuti, tedy od r. 2012, prý na Zemi přichází každý rok obří vlna jemné, ale mocné energie z kosmu a to přibližně vždy kolem 21.12. – tedy v době zimního slunovratu. Tato e nergie v nás působí po celý rok, ale zvlášť silně se projevuje – co se týče realizace našich přání – především během prosince a ledna.

Právě z tohoto důvodu realizujeme speciální meditace letos opět v tomto energeticky výjimečném období. Osobní záměry – životní změny, vyléčení, dosažení cílů – i změny kolektivní budou během těchto meditací silně podpořeny a mají daleko vyšší šanci na uskutečnění. Rozhodně potřebujeme vytvářet a posilovat ty nejpozitivnější scénáře dalšího vývoje Evropy a celého lidstva, neboť situace se zdá být nejen v EU a Blízkém východě opravdu kritická. Andští indiáni nám radí: „nebuďte trestuhodně naivní ani slepí k reálným hrozbám, ale zůstaňte OPTIMISTY a nenechte se pozřít strachem ! Doba Pachacuti, v níž jsme se ocitli, je vždy drsná a náročná, ale je to také doba, kdy služebníci skrytého kosmické zla, manipulující po tisíciletí celým lidstvem, odhalí – naivně si jistí konečným vítěžstvím – svoji pravou tvář a my je můžeme následně porazit“.

Pradávné andské vědění říká že před 13ti tisíci lety – právě v polovině nyní končího cyklu – bylo lidstvo naší planety „sraženo na kolena dravcem z vesmíru“, neboli napadeno a zotročeno zvláštní anorganickou formou života, která přežívá v naší atmosféře díky výronům lidského vědomí, k nimž dochází pokud prožíváme bolest a trpíme. Tato forma života je neviditelná bez zvláštních přístupů stejně jako baktérie.

Nemá ovšem proteinovou stavbu, architektura „těl“ těchto predátorů je zcela odlišná od čehokoli, co jsme schopni si představit. Jsou to v podstatě jen energerická pole určitého kmitočtu, ovšem vědomá si své existence a usilující o „přežití“. Tato pole „omotala planetu“ jako kosmické pavučiny dávno před naším narozením, dávno před nástupem starověku. „Dravec“ zničil kvetoucí dávnověké civilizace a to tak důkladně, že krom vzpomínky na „Zlatý věk“ v kolektivním podvědomí lidstva nám z těch dob nezbylo už nic.

Mimochodem vzpomínky na tuto idylickou dobu „před okupací“ Země jsou právě v Jižní i Střední Americe neobvykle živé… Indiáni jí říkají „doba Aztlanu“, „věk Paititi“ a podobně. Neviditelným kosmickým „okupantům“ slouží dle indiánů na Zemi úzká skupina lidí, jakýchsi „planetozrádců“. Andští šamani jsou dodnes velkými znalci dějin a díky své schopnosti „číst“ psychometricky z předmětů informace si je jako nesmírně ceněné spolupracovníky najímají dnes dokonce archeologové. Dle těchto jasnovidných šamanů fungovali spolehlivě „planetozrádci“ – pro něž mají i vlastní ná ;zev Huchasapa – skoro ve všech kulturách na Zemi během uplynulých 13 ti tisíc let! Vždy byli v úzkém napojení na energetické struktury oné cizí životní formy, jejíž projevy se jejich současníkům často jevily jako „démonické“.

Babylóňané, Aztékové, Egypťané, staří Židé a pak skrz náboženské a další vládnoucí kruhy také Evropané – byli drženi Huchasapy po celé generace ve stavu, kdy mohli produkovat co nejvíce tzv. supay kawsay – energetického materiálu, jímž je neviditelný parazit přebývající v atmosféře Země schopen se živit. Huchasapové plnili na Zemi po tisíce let na výbornou svůj úkol a dodávky živin pro Dravce jen zřídka vázly.

Ovládali a zotročovali masy pomocí mistrné manipulace psychikou. Této manipulaci my říkáme „náboženství“. Podařilo se jim postavit šikovně lidské bytosti proti sobě – křesťany proti muslimům, muslimy šííty proti muslimům sunnitům, křesťany protestanty proti křesťanům katolíkům atd… Z toto vznikalo na Zemi takové množství válek a násilí, že se potrava k neviditelnému okupantovi valila doslova proudem… Navíc manipulativní ideologie naočkované lidstvu vytvářely podmínky pro vnitřní teror takových rozměrů – inkvizice, vyvražďování súfiů v islámu atd. – že i v „dobách míru“ objem dodávek energetické potravy vzniklé li dským utrpením byl velice slušný.

Huchasapové zlomili na Zemi prakticky veškerý odpor. Aby co nejvíce destabilizovali lidstvo, vzali moc ženám a udělali z nich „bytosti nižšího stupně“. Komunismus i fašismus byly dle indiánských medicinmanů jen další ideologie vytvořené v dílnách Huchasapů.

V současné době chtějí Huchasapové – můžeme jim říkat „globální gangsteři, světová stínová vláda, vojenskoprůmyslový komplex, globální prediktor“ atd.. – završit své plány totální likvidací jakékoliv HUMANITY na Zemi která má začít podkopáním lidských práv a humanity v Evropě. Chtějí prosadit na vzdory všemu v EU jako hlavní náboženství politický islám v jeho odlidštěné podobě jako ideologii strachu a absolutní neúcty k životu, člověku, lidské svobodě a základním lidským právům. To jim má umožnit po další stovky let sát z lidstva obrovské dávky supay kawsay &ndas h; látky umožňující přežití jejich pánovi, neviditelnému Dravci… Spousta věcí – i zdánlivě nelogických – začne okamžitě dávat smysl, pokud tuto indiánskou verzi reality přijmeme, nebo jsme o ní alespoň ochotni bez předsudku že „my s naší vědou musíme být ti nejmoudřejší na planetě“ uvažovat.

Zdá se, že „situace je neřešitelná“, neboť otrokáři lidstva mají tak říkajíc „navrch“ a navíc – v součinnosti se svým pánem – plánují své operace na rozdíl od běžných lidí v úplně jiném časovém rozpětí, tedy stovky let pro ně nejsou nic… Ale vesmír dle indiánů řídí vyšší univerzální zákony a jejich působení mívá zdrcující dopad na všechny, kdo se postaví tak či onak PROTI ŽIVOTU. Právě ta doba, která se zdá být z pohledu našich otrokářů jejich „zlatým věkem“ nebo jeho začátkem, může být ve skutečnosti jejich nejpravděpodobnějším kon cem. „Oni jsou si stále jistější – proto budou poraženi“ – říkají staří vizionáři z And. Lidstvo se potřebuje především dozvědět o existenci svého nepřítele – pak už bude jeho porážka dle šamanů jen otázkou času…

Pokud běžným okem neviditelné baktérie hubí antibiotika, pak tuto jinou neviditelnou a navíc zákeřnou inteligencí vybavenou parazitní formu života spolehlivě likviduje růst našeho sebepoznání a poznání reality jako takové. A právě epocha Taripay pacha, která se nezadržitelně blíží, má být pro lidstvo dobou obrovského vzestupu poznání.

Ovšem to, JAK do ní vstoupíme – záleží pouze na nás. Nové lidstvo se může zrodit v sutinách současné civilizace – doslova – nebo nějakým pro nás „přijatelnějším“ způsobem. Nikdo z nás si nepřeje proměnu evropských měst v bojiště. Nikdo z nás si nepřeje rozsáhlé zničující války na Zemi v nastupujících letech. Nikdo si nepřeje vznik nových diktatur a ztrátu svobody slova. Přesto právě přesně tímto směrem nás v současnosti ženou „přední honáci lidstva“.

Co s tím? Je možné, že starobylá indiánská moudrost, která odolala i tak zničujícím útokům, jako byla inkvizice a strašlivá genocida ze strany křesťanského Španělska kdy původní obyvatelé Jižní a Střední Ameriky byli skoro úplně vyhlazeni, nám pomůže zorientovat se v dnešní nelehké době, kdy je opravdu vše „obráceno na hlavu“… Pokud dle indiánů zachytíme energii, která ve vlnách proudí na Zemi v tomto období a naplníme touto energií ty nejlepší „vize budoucnosti“ a našeho vítězství kterých jen budeme schopni, dojde k dějinnému průlomu, který nemá v celé známé historii lidstva obdoby! Lidstvo skutečně setřese své parazity, zbaví se všech „náboženství“ a dalších dravčích ideologií a nastoupí cestu vývoje, na níž dříve či později, ve věku Velkého Poznání, splyne věda, spiritualita, umění i politika a dokonce i medicína a ekonomie v JEDNO.

Více na http://www.petr-chobot.eu/
Autor: Petr Chobot
Zdroj: http://petr-chobot.eu/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk