Pavlína Holancová: Jak žít a užít si s retrográdní Venuší

606
Foto: Pixabay.com
My všichni žijeme v partnerství přesvědčení a stereotypy, které po nás chce život čas od času proměnit. Někdy to může přijít třeba s retrográdní Venuší. V čem je tento cyklus významný? Proč se ho nemusíme obávat, čeho je lepší se vyvarovat a co si naopak můžeme nakonec i užít?

Když život „couvá“

A je to tady, nastalo období, kdy jedna z osobních planet je opět retrográdní. Retrogradita (zpětný chod) je v astrologii poměrně častý jev. Planety se obvykle pohybují po ekliptice (dráha kolem Slunce) směrem od západu na východ. V určitém momentu svého pohybu se planeta ovšem postupně zpomaluje a pak se začne pohybovat jakoby směrem dozadu, tj. od východu na západ. To je přesně to, co v astrologii i astronomii nazýváme retrográdním pohybem. To, že se ve skutečnosti jedná pouze o vizuální klam, není zas až tak podstatné. Samozřejmě, žádná planeta ve skutečnosti v realitě nemění svůj směr. Co je ovšem podstatné je fakt, že v důsledku tohoto fenoménu prochází daná planeta (symbolicky viděno) na dráze kolem Slunce třikrát to samé místo.

A ejhle, je čas povšimnout si věcí, kterých bychom si za normálních okolností nevšimli. Vrátit se k věcem, na něž normálně nemáme čas. Přehodnotit, co už jsme mysleli, že máme dávno za sebou. Samotná doba retrogradity se u všech planet liší. Tak např. Merkur se pohybuje dozadu po tři týdny, zatímco Venuši to trvá zhruba měsíc a půl. Proto, abychom vyhodnotili, co nás v takové situaci čeká, je nutné zvážit povahu planety, v jakém znamení se pohybuje, a v jaké části cyklu se zrovna nachází. Takto se nám v životě zrovna dostane do popředí téma, jenž s planetou bezprostředně souvisí. Znamení, aspekty a individuální domy horoskopu pak posvítí na to, kde a co přesně musíme ponechat v našich individuálních osudech k revizi. Nicméně mnoho rysů má toto období společné pro nás pro všechny.

Retrográdní Venuše

Zatímco např. planeta Merkur bývá retrográdní několikrát do roka, u Venuše či Marse je to poměrně vzácný jev. V případě Venuše nastává téměř jednou za dva roky a u planety Mars ještě o něco později. Letošní rok je ve znamení velkých začátků (vládne mu Slunce a numerologicky dává součet čísla 1) a retrográdní fáze Venuše tak zapadá do celkového charakteru atmosféry a kvality tohoto roku. Berme to jako velkou příležitost pro změnu, otevřené dveře, přechod, jakoby po spirále tam, kde to již delší dobu volá. Vzhledem k tomu, že se jedná o Venuši, naše vztahy, hodnoty, láska, sebeláska, postoj ke kráse, finance, atd. dozrávají do bodu proměny. Společně s tímto cyklem cítíme, že je potřeba něco, či někoho opustit, přehodnotit, uzavřít. Někam se vrátit, abychom mohli dál, znovu a jinak. Možná nám to v oblasti lásky a financí právě docela drhne, využijme toto období proto jako příležitost, uchopit život nově.

A co si teď Venuše v Beranu žádá?

Především najít způsob, jak kultivovat vlastní ženskou sílu (vnitřní ženu) a tak posílili vztah k naší mužské stránce, k celistvosti. A jaká je esence Venuše v Beranu? Máme co dočinění s kardinální Královnou! Venuše v Beranu není žádná hodná holka, kterou ukazujeme mamince při nedělním obědu. Ani cukrová panenka, čekající, co jí kdo poradí o slušném chování. Je to pravá Amazonka, a jako taková je jednoznačně divoká a připravená se postavit za své. Prosadit se. Je dynamická, asertivní, a miluje dobrodružství. Ráda soutěží a za každou cenu potřebuje vyhrát. Společně s ní vstupuje do našeho života vášeň, otevíráme se novým věcem, názorům, vztahům, postojům. S Beranem jsme vždy na začátku cyklu, tak trochu jako děti, věříme že nám to vyjde, ideálům, jsme přímí a odvážní. Tato silná Lady má samozřejmě i své stinné stránky. Právě díky ní se ve vztazích můžeme chovat nezodpovědně, netaktně, egocentricky, netrpělivě. Můžeme být více frustrovaní, že se nemůžeme prosadit, jít za svým srdcem, ukázat svoji dobrodružnější povahu. Možná jsme obětí rutiny, nebo se neustále točíme na jednom a tom samém místě, jsme znudění, či když získáme, co chceme, přejdeme k další oběti našeho zájmu, a tak pořád dokola. Naštěstí jsme právě na prahu čehosi nového.

Nový cyklus, nový začátek a šest týdnů na přemýšlení

Letošní rok je prostě krom jiného významný tím, že s retrográdní Venuší v Beranu se opět rozbíhá nový (tzv. synodický cyklus). V rámci něho navazujeme na období z března 2009, kdy byla Venuše naposledy retrográdní v Beranu a spojila se se Sluncem. na 7° Berana. Co se stalo v našich vztazích za posledních 8 let? Jaké zkušenosti jsme nabyli? K čemu se ještě potřebujeme vrátit? Cítíme se spíše obohaceni, či ztraceni? Jaké hodnoty se v tomto období proměnily? Jsme spokojeni s tím, jak vypadáme? Co nám chybí a co přebývá? Co vlastně od partnerství a od partnera očekáváme? Venuše (řec. bohyně Afrodita) nás nyní staví nekompromisně podívat se do zrcadla a pohlédnout pravdě do očí. Společně s ní máme možnost objevit a uvědomit si mnohá přesvědčení, která jsme za posledních osm let praktikovali v partnerských vztazích. Nyní dozrál čas je definitivně opustit. Máme na to šest týdnů, pak se opět Venuše rozběhne vpřed. Nový synodický cyklus začíná letos 25. března, těsně po jarní rovnodennosti a před novoluním v Beranu. Zapišme si tento datum do kalendáře. Je to velký přelom! Tento den předznamenává zcela nový začátek, možnost konečně zazářit, vylepšit své finanční i spirituální zdroje. Objevit klíč, k tomu, jak se mít opravdu rád. Máte-li planety mezi 26 ° Ryb a 13 ° Berana, tento retrográdní cyklus se vás silně dotkne. A pokud jste se narodili okolo 25. března, lze očekávat, že na vás čeká úžasný rok! Plný nových partnerských příležitostí a inspirace a nečekaných finančních možností.

Časové milníky retrográdní Venuše:

4. 3. Venuše začíná svou retrográdní pouť na (13° Berana) – noříme se více do sebe, do svých potřeb, vnější kontakty nejsou momentálně tak důležité, nebo dosažitelné

18. 3. Venuše konjunkce Merkurem (9° Berana) – komunikace, přehodnocování vztahových a finančních priorit a rozhodnutí

25. 3. Venuše konjunkce Slunce (4°Berana) – začátek nového osmiletého cyklu (synodického)

8. 4. Venuše kvadrát Saturn (27° Ryb) – hledání a test sebehodnoty, přehodnocení zábran z minulosti

15. 4. Venuše jde opět vpřed (27°Ryb) – konec retrogradity! Soulad mezi vnějším i vnitřním světem ve vztazích

21. 4. Venuše kvadrát Saturn (27°Ryb) – nový přístup k sebehodnotě, přijetí některých stinných stránek, kompenzačních postojů

28. 4. Venuše opět vstupuje do Berana – začínáme cítit hlubší vášeň, čerpáme ze své dobrodružné povahy, jsme odhodlaní učinit rozhodnutí

19. 5. Venuše opozice Jupiter (13° Berana) – expandujeme ve vztazích, osvobozujeme se, hledáme toho „pravého“, vyšší smysl vztahů

6. 6. Venuše vstupuje do Býka (v 9.00 hod. SELČ)

Co je naopak dobré nedělat, když je Venuše retrográdní (4. 3. -15. 4)?

V průběhu šesti týdnů, po které je Venuše retrográdní, se jen těžko srovnáváme s našimi prioritami. Nedokážeme se normálně rozhodnout o tom, co a koho máme a rádi. A naopak co neradi, jaké barvy, vůně, chuťe, práci, upřednostňujeme. Vlastně je to nanejvýš logické, protože, máme-li něco opustit, abychom něco nového přijali, potřebujeme se nejprve zastavit. Dostat se do svého vnitřního světa, uvědomit si, co nás v životě inspiruje, líbí se nám, co přitahujeme, atd. Je možné, že toto období je provázeno lehkým chaosem, některé věci nefungují, tak jak jsme byli zvyklí.

Není úplně dobré:

  • Kupovat nové věci, mohli bychom zcela změnit úhel pohledu, zda se nám to líbí, či to potřebujeme, či absolutně danou věc přeplatit.
  • Začínat nové vztahy, vdát se, stěhovat se k novému partnerovi. Je možné, že až Venuše opět půjde vpřed, vyhodnotíme toto období jako vzrušující a úžasné, ale nikoliv zralé a celkově vyhovující nám a našemu životnímu stylu.
  • Podepisovat pracovní či jiné smlouvy, brát si půjčky, je možné, že poté zcela změníme priority, nebo se výrazně promění naše finanční možnosti.
  • Být frustrovaný, pokud některé události v našem životě momentálně neběží, tak jak bychom chtěli či podle toho, kolik energie do nich vkládáme. Nezapomínejme, že jsme v období proměny. Ostatně je to pouze šest týdnů!
  • Obávat se toho, že potkáváme partnery, přátele, nepřátele, konkurence z minulosti. Jen nám nastavují zrcadlo, abychom něco, nějaký postoj, přesvědčení opustili, či něco s nimi definitivně uzavřeli.
  • Obávat se nových nápadů, možných řešení, cest, jakkoliv zvláštní a absurdní se momentálně zdají.
  • Učinit zásadní vztahové rozhodnutí se s někým rozejít, počkejte až toto období přejde, je možné, že pak se vám toto rozhodnutí bude činit líp, s jasnou hlavou a čistým srdcem.

S Venuší v Beranu stojíme až do 6. června na začátku, využijme toto období k tomu, abychom oživili náš vztah k sobě i druhým, prostředí kolem i celé planetě. A jak se proměnily vaše vztahy za posledních osm let? Co nového jste objevili? Co naopak nedokážete opustit? Podělte se s druhými o svůj příběh, či komentář k tomu, jak to momentálně cítíte. Díky za čtení, komentáře i sdílení.

Pavlína

Autor: Pavlína Holancová, lektorka, astroložka, terapeutka a konstelářka
Zdroj: https://www.pavlinaholancova.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk