Pavel Šebek: Od duchovního poradenství ke zdraví

720

Lucie a Pavel Šebkovi umožňují lidem poznat jejich duchovní stav, od něhož se odvíjí stav zdravotní. Další službou, kterou poskytují, je pomoc umírajícím a zemřelým na základě žádosti pozůstalých. Orientace v posmrtném stavu může být totiž pro mnohé problematická. A do třetice zprostředkovávají lidem léčení prostřednictvím světla od Krista. O dalších detailech této léčebné metody hovoří duchovní terapeut Pavel Šebek s Romanem Zahrádkou při jejich prvním setkání ve studiu časopisu Ve hvězdách.

Kontakt:

Pavel Šebek
tel.: +420 777 647 619
email: psebek@centrum.cz

Lucie Šebková
email: lsebkova@centrum.cz

Více na: https://www.duchovni-zivot.cz

Video: VE HVĚZDÁCH TV
Zdroj: https://www.youtube.com/…3OA

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk