Pavel Šebek: Mariánský kult a boj temnoty o světovou a církevní moc

113

Duchovní terapeut Pavel Šebek se zamýšlí nad tím, proč se klaníme lidské duši Panny Marie a nikoli Bohu. Jsou hmotná zpodobnění této postavy v podobě soch nebo sloupů záměrem temnoty? Jde o ztělesnění duchovního zcestí a falešnou víru? Více se dozvíte z rozhovoru Pavla Šebka s Romanem Zahrádkou z časopisu Ve hvězdách.

Kontakt:

Pavel Šebek
tel.: +420 777 647 619
email: psebek@centrum.cz

Lucie Šebková
email: lsebkova@centrum.cz

Více na: https://www.duchovni-zivot.cz nebo https://cestou-svetla8.webnode.cz/

Video: VE HVĚZDÁCH TV
Zdroj: https://www.youtube.com/…3OA

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk