Paulo Coelho: Božská energie nám naslouchá, i když jsme potichu

168
Foto: Pixabay.com

A ti, kdo jsou v této chvíli osamělí, ať se nikdy nenechají zastrašit slovy ďábla, jenž říká: “Ztrácíš čas.” Ani ještě mocnějšími slovy nejvyššího z ďáblů: “Na tobě nikomu nesejde.”

Božská energie nám naslouchá, když rozmlouváme s druhými, ale naslouchá nám i tehdy, když jsme potichu, mlčíme a osamění přijímáme jako požehnání.

V tom okamžiku Její světlo ozáří vše kolem nás a ukáže nám, jak velmi je nás třeba, jak nesmírný význam naše přítomnost na Zemi má pro Její dílo.

Paulo Coelho
Rukopis nalezený v Akkonu

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk