Paul Brunton: V lidském životě je prostor pro nebeské i pozemské

116
Foto: Pixabay.com

Poselství pro naši dobu zní: „Doba profesionální duchovnosti minula. Vypěstovala náboženské pokrytectví a mystickou jalovost.

Den duchovní světské existence je zde. Máme žít ve světě, ale nebýt z něho. Máme si denně vyhradit hodinu k meditaci a k úvaze, ale pro zbytek dne se věnovat všem ostatním povinnostem. Tímto způsobem budeme mít příležitost, kterou postrádají asketi a mniši, příležitost přenášet duchovní ideje do duchovních činů. To, že se cítíme být přitahováni k božství, nemusí znamenat, že se cítíme být odpuzováni světem.

V lidském životě je prostor pro obojí, nebeské i pozemské. Prohlubovat poznání a zvyšovat krásu, šířit soucítění a povznášet člověka – to je dnes naším úkolem.“

Zápisky Paula Brunton
svazek 13/20.1.425
Zdroj: Zápisky Paula Bruntona – The Notebooks of Paul Brunton

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk