Paul Brunton: Čím více se lidstvo blíží k prahu nového věku, tím více jej ďáblové strhávají dolů

141
Foto: Pixabay.com

Poněvadž se celé lidstvo blíží k prahu nového věku, lepšího věku, všichni ďáblové starého věku vynakládají své nejzuřivější úsilí, dokud je ještě trochu času, aby degradovali lidský charakter, aby ho strhávali dolů do pekel těch nejhorších sil a emocí – nenávistí, závistí, agrese a brutality…

Paul Brunton

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk