Pamela Kribbe: Mužská a ženská energie

206
Foto: Pixabay.com

Mužská energie je aspekt, který je zaměřen navenek. Je to část Boha či Ducha, která řídí vnější projev, která Ducha zhmotňuje a nabývá formu. Mužská energie tudíž zná silnou tvořivou sílu. Pro mužskou energii je přirozené být vysoce soustředěná a cílevědomá. Tímto způsobem mužská energie vytváří individualitu. Mužská energie vám dovoluje oddělit se od Jednoty, od Celku, zůstat sám a být konkrétním jednotlivcem.

Ženská energie je energií Domova. Je to energie Původního Zdroje, plynoucího Světla, čistého Bytí. Je to energie, která se ještě nezhmotnila – vnitřní aspekt věcí. Ženská energie je vše-zahrnující a oceánská; nerozlišuje a nespecifikuje.

Nyní si představte ženskou energii, která si uvědomuje jisté pohnutí uvnitř, nepatrný neklid, touhu po rozpínání, touhu po tom, jít za své hranice, posunout se mimo sebe sama k získání zkušenosti. Je zde touha po něčem novém, po dobrodružství! A pak k ní přichází energie, která na tuto touhu odpovídá. Je to mužská energie, která jí chce sloužit a pomoct projevit se ve hmotě, ve formě. Mužská energie ohraničuje a tvaruje ženskou energii a díky jejich součinnosti, celkovému souhrnu energií, může nabrat zcela nový směr. Nová realita může být stvořena a v ní může být vše prozkoumáno a prožito ve stále měnících se formách manifestace.

Tanec mužského a ženského způsobuje proměnlivou podívanou vytvořené reality, vašeho díla. Je to podívaná ohromné krásy, kde se mužská a ženská energie navzájem uctívají a oslavují svou spolupráci a hravé spojení. A tak by to mělo být. Mužská a ženská energie patří k sobě. Jsou to dva aspekty Jednoho a dohromady oslavují radostnou manifestaci, kterou by toto Dílo mělo být.

Autor: Pamela Kribbe
Překlad: Denisa Vaňková
Zdroj: https://www.jeshua.cz/…ie/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk