Odolnost – jak si ji vybudovat a přežít v dnešním náročném světě

215
Foto: Pixabay.com

Problémy jsou nedílnou součástí života a pravdou je, že jim musíme čelit všichni. Bez výjimky.

Občas můžeme mít pocit, že život je řada za sebou jdoucích problémů a šťastný konec je kdesi v nedohlednu. Jakmile se nám podaří zdolat jeden problém, objeví se další.

V této souvislosti bychom lidi mohli rozdělit do dvou skupin – jedni pod náporem problémů rostou a sílí; ti druzí ztrácejí dech a nevidí žádnou naději na obzoru.

Pamatuji si, jak v důsledku finanční krize, kterou jsme zde měli před pár lety, moji dva známí dostali výpověď z pracovního poměru. Jeden z nich to vnímal jako životní prohru a ponížení, v důsledku čehož úplně ztratil sebevědomí.

Je jasné, že tento postoj mu bránil najít si novou práci. Ten druhý celou situaci zanalyzoval, ujasnil si, co považuje za své silné stránky, a k celé situaci se postavil jako k nové příležitosti pro svůj další růst.

Nakonec se mu podařilo získat práci na pozici senior manažera v nové firmě.

Kolika problémy jsme v životě prošli není až tak důležité. Jediné, na čem skutečně záleží, je způsob, jak se díváme na tyto problémy a jak se k nim postavíme.

Optimismus je dobrý, ale odolnost je lepší

Optimismus je pozitivní pohled na život a svět, který bychom mohli definovat jako „schopnost nikdy neztrácet naději, sklon zaměřovat se jen na ty dobré stránky situace nebo přesvědčení, že všechno dobře dopadne.“ Mezi optimismem a odolností jsou však jisté rozdíly.

Odolnost se často definuje jako „schopnost překonat jakýkoli problém a vrátit se do původního stavu spokojenosti.“

Jinými slovy, odolnost je schopnost sebrat síly a pokračovat dál i poté, co jsme překonali velmi náročnou životní situaci, avšak na rozdíl od optimismu se nezaměřujeme jen na pozitivní stránky situace a nejsme zaslepeni přesvědčením, že všechno dobře dopadne.

Odolnost je spíše o tom, že vidíme jak dobrou, tak špatnou stránku situace. Když jsme odolní, uvědomujeme si potenciální problémy, jež vyplývají z dané situace, a podnikneme všechny potřebné kroky, abychom tyto problémy zvládli.

A při tom všem si stále uchováváme naději, díky níž provádíme všechny potřebné kroky a opatření.

Odolní lidé neúspěch nikdy nepovažují za skutečnou prohru

Za neúspěch lze považovat jen to, když nejsme ochotni nic podniknout, když se o nic nepokoušíme, když se jen tak povalujeme a brečíme kvůli nespravedlnosti života.

Devadesátkrát neuspět znamená naučit se devadesát lekcí. A tyto takzvané „neúspěchy“ odolný člověk považuje za určité stupínky, které ho nakonec přivedou k úspěchu.

Pokud je naše mysl nastavena tak, že tyto malé, přechodné neúspěchy považuje za skutečnou prohru namísto toho, aby je chápala jako „učební materiál“, ze kterého se může učit a změnit svůj směr, pak je téměř jisté, že se nakonec vzdáme.

Zažili jsme to asi všichni a výsledkem bylo, že jsme se nakonec vzdali našeho snu nebo nadějné životní dráhy.

A přestože nás tato selhání a prohry mohou opravdu zasáhnout, je dobré si uvědomit, že ve skutečnosti jsou to jen znaky velkého úspěchu – faktem je, že většinu velkých úspěchů tvoří 80 % selhání a 20 % zamýšleného výsledku.

A toto je přesně příběh firmy, která dosáhla úspěchu v hodnotě 3,8 miliardy dolarů

Společnost Slack je výborným příkladem toho, že vybudování a zachování odolnosti může být po čase odměněno markantním úspěchem. Slack je společnost působící v oblasti vývoje počítačových softwarů a aplikací s tržní hodnotou přibližně 3,8 miliardy dolarů.

Ale ještě předtím, než společnost Slack dosáhla svého úspěchu, zažila obrovský neúspěch a propad na trhu. Vedení společnosti Slack strávilo tři roky vývojem nové převratné videohry, do níž investovalo 17 milionů dolarů, pracovalo na ní 40 programátorů a vůbec nebylo jisté, jestli výsledný produkt bude úspěšný na trhu.

Aby se projekt vůbec mohl rozjet, musela společnost Slack najít špičkové programátory a zkušené zaměstnance, které hledala po celých Spojených státech amerických.

Celý projekt byl už od začátku hazardem a nebyl efektivní – konkurence byla tvrdá, společnost přišla o všechny investované peníze a tým programátorů se na jistou dobu rozpadl.

Ve společnosti Slack zůstala jen skupina nejodolnějších lidí, kteří se pokoušeli zachránit, co se dá. Většina lidí by to považovala za nezdařený pokus v podnikání. Tím však příběh nekončí.

Místo toho, aby se vedení společnosti a zbývající zaměstnanci vzdali pod tíhou náročné situaci, se všichni zkoncentrovali a zaměřili na své silné stránky – podařilo se jim vytvořit známý systém určený na chat, který se stal oblíbený.

Zbytek příběhu je již dobře známý, protože aplikaci Slack dnes používají miliony lidí po celém světě.

Odolní lidé stavějí na svých vnitřních kvalitách a nikoli na vnějších okolnostech

Není nic jednoduššího než nechat se ovlivnit tím, co se děje kolem nás a ztratit tak ze zřetele širší kontext. Odolní lidé si to velmi jasně uvědomují.

Proto odolní lidé rozvíjejí především své vnitřní kvality, protože jsou to právě naše vnitřní kvality, které mají sílu zachránit nás pokaždé, když budeme zažívat těžké časy.

Úspěch společnosti Slack potvrzuje správnost teorie, že pokud se nevzdáme a budeme dál rozvíjet ty dovednosti, v nichž už nyní dosahujeme dobré úrovně, vnější faktory nebudou mít na nás až takový velký vliv a nakonec se nám naskytne nová, lepší příležitost.

Jak tedy můžeme dosáhnout této změny v myšlení, abychom byli odolnější?

V náročných a rozhodujících situacích si vezměme pero a papír a napišme si, co je pro nás to nejdůležitější

Naše skutečné důvody a dlouhodobé cíle jsou velmi důležité v každém okamžiku našeho života, zvláště pokud si chceme vybudovat skutečnou odolnost. Velmi nám pomůže, když si naše důvody a dlouhodobé cíle napíšeme na papír.

Tato technika se nazývá „afirmace vycházející z hodnot“. Mnohé výzkumy potvrdily, že nám to pomůže v důležitých, rozhodujících či náročných situacích. Napišme si tedy na papír, co je pro nás opravdu důležité. Tímto způsobem začneme vnitřně růst, upevníme si pozitivní myšlení a pohled na život.

Další vědecký výzkum byl zaměřen na studenty různých národností, kteří navštěvovali střední školu v městečkách a obcích.

Tito studenti dostali na začátku školního roku úkol popřemýšlet nad tím, co ve svém životě považují za nejdůležitější, a odpovědi si napsat na papír. Díky této metodě se snížil počet studentů opakujících ročník z 18 % na 5 %.

Afirmace vycházející z hodnot nám pomáhají změnit naše negativní myšlení a začít si více vážit sebe sama.

Zejména když prožíváme těžké časy, nezapomeňme na to, co je důležité. Díky tomu neztratíme ze zřetele celkový obraz a naše životní cíle a jednodušeji tím překonáme naše momentální problémy. Pomáhá nám to přežít.

Místo nedostatků se raději zaměřujme na své silné stránky

V těžkých chvílích máme tendenci vnímat jen své nedostatky, a to až do takové míry, že si pořád stěžujeme a jsme zahloubáni sami do sebe.

Ale odolní lidé si své nedostatky uvědomují už dlouho. Netráví však čas tím, že se na ně soustředí nebo se je snaží nějak napravit.

Místo toho se soustředí na své silné stránky a když se jim dlouhodobě přestane dařit, jsou ochotni změnit svůj přístup. Pokud se chceme neustále zlepšovat a růst, musíme čerpat ze svých silných stránek.

Pokud se budeme naopak soustředit jen na naše nedostatky, musíme počítat s tím, že nám budou pořád připomínat náš neúspěch.

Být odolný znamená neztrácet ze zřetele způsob, jak postupovat dál, a myslet na to, v čem jsme nejlepší. To se nám však nepodaří, když dovolíme, aby nás naše nedostatky táhly ke dnu.

Závěr

Ještě si řekněme, že odolnost je vlastnost, se kterou se nenarodíme. Právě naopak, tuto vlastnost můžeme nabýt v temných časech a těžkých životních situacích.

Když mluvíme o odolnosti, chápejme ji jako vlastnost, jež nám pomáhá dívat se na překážky jinak než kdysi.

Chápejme ji jako schopnost změnit myšlení a vnímat náročné období jako příležitost, nikoli jako pohromu.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/odolnost-jak-si-ji-vybudovat-a-prezit-v-dnesnim-narocnem-svete/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz