Odkazy z vyššího světa – proč je velmi důležité všímat si znaků a znamení v našem životě

311
Foto: Pixabay.com

„To znamení patří tobě, jen ty znáš jeho význam. Pro mě to je jen jedna z hvězd na noční obloze.“ – Gerald R. Stanek, autor knihy Osmý dům

Znaky a znamení vždy hrály mimořádně důležitou roli během celé lidské historie. Naši předkové vzdávali znakem a znamením úctu.

Díky nim dokázali předpovědět budoucnost, věřili, že je varovali před příchodem těžkých časů. Naši předkové se na základě svých znalostí znaků a znamení nechávali vést životem.

První písemná zmínka o znacích a znameních pochází až z třetího tisíciletí před n. l.

Přítomnost těchto „odkazů“ už ve starověkém světě byla prokázána a zdokumentována díky dochovaným historickým písemnostem starověkých civilizací v Mezopotámii, Římě, a dokonce v Indii.

Amar Annus, který působí jako postdoktorand na Fakultě orientálních studií na Chicagské univerzitě, vysvětluje:

„Znaky a znamení najdeme ve všech starověkých kulturách, ale poprvé byly zmíněny v starověkých písemnostech z Mezopotámie.

Tento typ vědeckého poznání Babyloňanů měl velký význam i v jiných kulturách, čemuž nasvědčují i ​​podobné písemnosti v mnoha jiných jazycích, např. v aramejštině, sanskritu či v perštině.“

Dnešní svět je čím dál temnější a děsivější, je sužován válkami, roste v něm zločinnost a mezi lidmi se rozrůstá bezohlednost a lhostejnost.

Stojí proto k zamyšlení, zda potřebujeme dnes více než kdykoliv předtím vědět rozeznávat tato znamení a vyznat se v nich.

Dnešní doba je možná právě ta, ve které se potřebujeme více než kdykoli předtím otevřít těmto důležitým odkazům, které nám sesílá Vesmír a díky těmto odkazům se s ním lépe spojit.

Jaký je rozdíl mezi znakem a znamením?

Pojmy „znak“ a „znamení“ se dnes často zaměňují. Ačkoli oba jsou odkazy přímo z Vesmíru, každý z nich plní v našem životě svou vlastní roli.

Znaky se objevují jen v našem individuálním životě, a to tehdy, když požádáme Vesmír, aby nás vedl, nebo nám dal odpověď při našich významných životních rozhodnutích.

Naše prosba nemusí být nutně jen v slovní podobě – ​​může mít hlubší a duchovnější podobu, pokud dovolíme našemu nitru, naší duši, aby požádali o pomoc našich duchovních strážců.

Duchovní pomoci se nám dostane pouze pokud o ni požádáme. Znaky se přestanou v našem životě objevovat až poté, co za duchovní pomoci provedeme pro nás životně důležitý čin.

Znamení se však na rozdíl od znaků mohou objevit kdykoliv a bez jakéhokoliv předešlého hledání či prosby o pomoc. Znamení se objevují tehdy, když naši duchovní strážci cítí, že nás potřebují upozornit na příchozí události.

Tato znamení mohou být zlověstná, neobvyklá, záhadná, úžasná či podivná, každé jedno z nich může být jedinečné a lišit se od jiných. No každé jedno znamení nese důležitý odkaz a Vesmír chce, abychom se tento odkaz dozvěděli.

Smyslem znamení je připravit nás na nějakou důležitou událost, která se jen jde udát, nebo nám připomenout nějaký důležitý jev, který se již děje.

Tyto události mohou být dobré nebo špatné povahy, ale je jisté, že budou mít na život, jak ho známe výrazný vliv.

Jak nám Vesmír posílá odkazy?

Je jasné, že tyto důležité odkazy se nám neodhalí tak, že k nám popojde někdo na ulici s úmyslem vyprávět nám o velkém tajemství. Znaky a znamení se k nám obvykle dostávají jemnějšími, nenápadnými způsoby.

Pokud nemáme žádnou představu o tom, co si máme všímat, snadno se může stát, že si znaků a znamení buď ani nevšimneme, nebo je pochopíme nesprávně.

Níže v článku jsou čtyři nejčastější způsoby, které Vesmír při komunikaci s námi používá:

1. Sny

Sny jsou pro Vesmír zcela běžným a nejjednodušším způsobem, jak s námi komunikovat, protože je u nich největší jistota, že nepřehlédneme odkaz, který se nám snaží doručit.

To však ještě nezaručuje, že tento odkaz interpretujeme správně. Pokud se probudíme ze živého snu, který si jasně pamatujeme, věnujme mu čas a nad vším přemýšlejme.

Zapišme si všechno, co se ve snu událo, každou jednu maličkost a detail. Zvýšenou pozornost věnujme zejména detailům, které vyčnívají, jakož i opakujícím se motivem.

2. Čísla

Pro lidi, kteří se vyznají v spiritualitě a v způsobech, jak s námi Vesmír komunikuje, nebude žádným překvapením, že znamení k nám přicházejí i v podobě čísel.

Čísla mají velký význam v různých oblastech, včetně tarotu, astrologie a numerologie.

Když se Vesmír rozhodne na komunikaci s námi použít čísla, může se stát, že najednou začneme nějaké číslo vidět všude – na adresách, na poznávacích značkách vozidel, v datech, v telefonních číslech atd.

Pokud se v našem životě nějaké číslo objevuje opakovaně, je možné, že se za ním skrývá nějaký hlubší význam.

3. Hmyz, ptáci a zvířata

Vesmír může na zvěstování odkazu použít i různé podoby přírody, musíme být však ochotni se více otevřít a být vůči těmto přírodním znamením dostatečně vnímaví, abychom je pochopili.

Například Keltové i domorodí američtí indiáni velmi uctívali ptáky, protože věřili, že ptáci jsou častými nositeli odkazů z vyššího světa.

Jaký odkaz nám Vesmír posílá lze vypozorovat z toho, s jakým druhem ptactva se pravidelně setkáváme, jakož i podle toho, co tito ptáci dělají.

Totéž platí i v případě, pokud zpozorujeme, že se v našem životě pravidelně objevuje nějaký zvláštní typ zvířete či hmyzu.

4. Vůně

Čich patří mezi ty nejsilnější tělesné smysly, protože je úzce spojen s dávnými vzpomínkami, které jsou uloženy v hlubinách naší paměti.

Když Vesmír používá k zprostředkování odkazu vůni, vůně se může objevit znenadání jako tzv. fantomová vůně, při které neumíme určit její zdroj či původ.

Taková vůně se objevuje náhodně, ale je nám velmi povědomá a jejím účelem je připomenout nám něco z naší minulosti. Proto zavřeme oči a nechme se vůní unášet zpět do minulosti.

Pokusme se rozpoznat, jaké vzpomínky v nás tato vůně evokuje.

Zdroj: https://mocvedomi.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk