Největší duchovní probuzení, které můžeme v životě mít

472
Foto: Pixabay.com

Přechod mezi oblastí solar plexu a srdcem je jedním z největších skoků ve vašem vědomí, které můžete udělat v průběhu života.

Je to přechod mezi individuálním vědomím sebe sama a vaším podvědomím jako součást mnohem většího organismu (vesmíru).

Mnozí z nás zažijí tuto zkušenost jako děti, ale pravdou je, že se to stává každému rozdílně. U některých to může přijít až na konci jejich života a u jiných již na samém začátku.

Když přemýšlíte o způsobu, jak vnímáme realitu, určitě se vám zdá, že každý má svůj vlastní osobní objektiv, přes který může pozorovat realitu kolem sebe.

Pokud se podíváme do podstaty našeho vlastního objektivu reality, vidíme, že tento objektiv je zabarvený mnoha jinými objektivy, které jsou nejblíže vám osobně.

To znamená, že pokud vyrůstáte v čtyřčlenné rodině, váš vlastní pohled na život, váš objektiv, bude zbarvený zkušenostmi, které jste měli s vašimi třemi dalšími blízkými.

Je to mentální, emocionální a duchovní reflexe.

Fyzicky se sice nedíváte přes oči vašich blízkých, ale stále je cítíte emocionálně, vidíte je ve své mysli a napájíte se na nich duchovně v dimenzi, kde vše je jedním bytím.

Když vyrosteme a opustíme rodičovský dům, abychom se vybrali za dobrodružstvím a viděli svět, náš pohled na svět se mění s ním, protože náš vlastní osobní objektiv si nyní bere data z mnoha dalších objektivů a hledisk, čímž měníme sebe sama.

Duchovní cesta je jedním z učitelů. Když si uvědomíme, co všechno se můžeme od každého naučit, realita se nám otevírá a stává se větší.

Existuje více možností, více souvislostí a uvědomíte si, že můžete udělat mnohem více, než jste si kdy mysleli, že byste mohli. Je to způsob, jak se začneme učit vidět jasně přímo do duše.

Můžeme vidět kolektivní myšlení, začít chápat, proč se lidé chovají tak, jak se chovají a naučit se komunikovat způsobem, který neustále povznáší ty, kteří jsou kolem vás.

Ve skutečnosti jde o jaderný smysl, o kterém bych chtěl diskutovat v tomto článku, a to mám samozřejmě na mysli být hodným člověkem.

Jak můžeme vnímat hodného člověka

Jak může být člověk hodný? Podívejme se na původ slova a uvidíme, co dostaneme.

Základem anglického termínu hodný – „good“ je „God“ – tedy Bůh. Můžeme ho proto chápat jako vynikající, pozoruhodný, hodnotný, vhodný, příznivý, užitečný, dokonalý, úplný, jako kompletní vize a činnosti, blahodárný, účinný, spravedlivý, jako zbožní lidé nebo duše, počestný, ctnostný, čistý, pravděpodobně mající tu pravou nebo vhodnou kvalitu. Zachytili jste to?

Původem slova „good“ je „God“ – tedy Bůh s dlouhým „o“.

Duchovní člověk se snaží být hodnotný, příznivý, blahodárný, úplný, účinný, spravedlivý – takový, který se snaží bourat hranice mezi všemi lidmi.

Bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na společenskou třídu, rasu či náboženské vyznání.

Pokud budete jednat způsobem, který je v harmonii se světem kolem vás a snažit se přinést sílu lidem kolem vás, budete ctnostní a nakonec i „hodný člověk“.

Kdyby se každý člověk ráno vzbudil a jednal tímto způsobem, za pár dní by si vytvořil nový způsob života, v němž by žil život v jednotě, vzájemné spolupráci a oslavě.

Zdroj: http://thespiritscience.net/2016/01/23/spiritual-awakening/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz